Koste van lewende aanpassing

Wat is 'n COLA?

'N Koste-van-lewens-aanpassing (COLA) is 'n toename in salaris of annuïteit wat gewoonlik gebaseer is op 'n objektiewe maatstaf wat skat hoeveel bykomende geld 'n tipiese persoon of huishouding nodig het om hul lewenstandaard te handhaaf.

Inflasie handel teen die koopkrag van elke dollar. Die pryse vir goedere en dienste styg oor tyd, so 'n stabiele inkomste devalueer met verloop van tyd. 'N COLA werk teen inflasie om die salaris of annuïteit se koopkrag te handhaaf.

COLA's is nie verdienste-gebaseerde verhogings nie. Hulle word byna altyd oor 'n organisasie of bevolking van annuïtante toegepas. Opvallende uitsonderings sal maatskappye wees met werkers wat versprei oor die VSA of die wêreld. In sulke gevalle sal 'n maatskappy KOLO's oorweeg wat wissel volgens geografiese streek.

KOL's wat nie op 'n objektiewe maatreël gegrond is nie, is gedoem om óf onvoldoende te wees om koopkrag te handhaaf of onnodig hoog te wees; Daarom sal dit 'n bietjie van 'n misverstand wees om daardie kollegas te bel.

Die mees algemene doelwit maatreël wat gebruik word om die bedrag van 'n COLA te bepaal, is die verbruikersprysindeks vir stedelike loonwerkers en klerklike werkers (VPI-W). Die Amerikaanse regering vir maatskaplike sekuriteit is deur die wet verplig om die VPI-W te gebruik om hul jaarlikse COLAs aan hul annuïteite te bereken. Die VPI-W word bereken deur die Amerikaanse Buro vir Arbeidsstatistiek.

Amerikaanse regering COLAs

COLA's vir federale werkers moet deur die wet gemagtig word.

COLA's vir burgerlike werknemers en militêre werknemers word afsonderlik deur die Kongres oorweeg. Wanneer een van hierdie twee groepe 'n COLA ontvang, begin die ander groep dadelik met die Kongres lobby om dieselfde COLA vir hulle te bied. Soms is die KOL's nie dieselfde vir beide groepe nie, en dit kan tot wydverspreide werknemer ontevredenheid lei.

COLAs kan ook aan federale afgetredenes gegee word onder die Federale Werknemers Aftree-stelsel of Staatsdiens Aftreefonds .

Private sektor COLAs

Besighede in die VSA is nie verplig om hul werkers met COLAs te voorsien nie; maar baie doen. Werkmarkkragte werk vinnig teen werkgewers wat nie hul werknemers se salarisse handhaaf nie.

Soms het vakbondkontrakte koste van lewende aanpassings wat in hulle gebou is. Unie leiers druk vir absolute getalle in onderhandelinge, sodat hulle loonverhogings gewaarborg het. Alhoewel bestuur 'n aansporing het om presies te weet hoeveel geld in lone elke jaar betaal sal word, verseker 'n COLA op grond van objektiewe kriteria dat bestuur nie sal oorbetaal vir outomatiese loonverhogings nie.