Maatskappy Drug Testing Policy Voorbeeld

Afhangende van die toestand waarin u woon of die werkgewer waarvoor u werk, mag u vereis word om deel te neem aan mandaat en / of ewekansige dwelmtoetsing.

Op die oomblik het agtien state dwelm toets bepalings in hul wetlike kodes. Federale agentskappe soos die Departement van Vervoer en die Departement van Verdediging vereis ook dat die nywerhede, werksmagte en kontrakteurs wat hulle reguleer, dwelmtoetsprogramme en -beleid implementeer.

Daarbenewens vereis die federale Omnibus Vervoerpersoneel Toetswet (OTETA) dat alle operateurs van vliegtuie, massavervoervoertuie, spoorwegtoerusting en kommersiële motorvoertuie getoets moet word vir dwelm- en / of alkoholgebruik.

Maatskappye wat skerm vir onwettige dwelm- en alkoholgebruik, kan werkversoekers skerm voordat hulle gehuur word. Werknemers kan ook met willekeurige tussenposes vir dwelm- en / of alkoholgebruik gesif word, vir die rede, wanneer dit deur die maatskappy se beleid bepaal word en waar dit deur die staatsreg toegelaat word. Hier is meer inligting oor wanneer maatskappye dwelms toets , en op dagga en toetse vir dwelms.

Maatskappye wat dwelmtoetse het, het gewoonlik 'n skriftelike dwelm- en alkoholbeleid, wat aan alle personeel versprei word, wat verduidelik wanneer en hoe werkversoekers, nuwe werknemers en huidige werknemers getoets kan word vir onwettige dwelm- en / of alkoholgebruik.

Die volgende is 'n voorbeeld van 'n maatskappy se dwelmtoetsbeleid wat aandui hoe en onder watter omstandighede werkers en werknemers vir dwelmgebruik getoets kan word.

Maatskappy Drug Testing Policy Voorbeeld

"Soos toegelaat deur ons staatsreg, kan werkverskaffers dwelms gesif word as deel van die indiensnemingsverhuringsproses. Nuwe werknemers kan voor of na onderhoude en tydens nuwe huuroriëntering getoets word.

Werknemers moet verwag dat dwelms en / of alkohol getoets word voordat 'n promosie aanvaar word, wanneer 'n ongeval op die werk voorkom of op enige ander tyd wat nodig geag word deur ons Menslike Hulpbronne-afdeling of ons Omgewingsgesondheid- en Veiligheidsbestuurder.

Voorlegging aan geskeduleerde en ewekansige dwelmtoetsing is 'n voortgesette diensvoorwaarde vir alle personeel. "

Soorte Werknemers Dwelmtoetsing

Enige aansoeker of werknemer wat positief vir onwettige dwelmgebruik toets, sal nie gehuur of bevorder word nie, kan onderworpe wees aan dissiplinêre optrede en vereis word om deel te neem aan dwelmmisbruikberading en kan beëindig word van indiensneming.

Die weiering van 'n indiensnemingsgebaseerde dwelmtoets

In die geval van 'n werkaanbod kan 'n werkgewer jou nie dwing om 'n dwelmtoets af te lê nie. As dit egter nie geweier word om die toets te doen nie, kan dit lei tot 'n herroepde aanbod van indiensneming. Huidige werknemers kan ook beëindig, gedemoteer of opgeskort word vir die weiering van 'n dwelmtoets.

Meer inligting: tipes medisyne en alkohol toetse Om 'n indiensnemingstest te slaag | Wat is ingesluit in 'n bloeddwelmtoets vir indiensneming