Indiensnemingsertifikaat Voorbeeld vir minderjarige werk soek

Alhoewel die federale regering nie werkpermitte of bewys-van-ouderdomsertifikate vir minderjariges benodig nie, vereis baie state hulle vir werkers van sekere ouderdomme. Die sertifikaat verteenwoordig 'n goeie trou poging om te voldoen aan minimum ouderdom vereistes, en dit beskerm die werkgewer van vervolging vir die aanstelling van 'n minderjarige werker. 'N Boete of monetêre boete kan lei tot 'n werkgewer wat 'n ouderdomsvereiste oortree.

Staatsarbeidwette dek algemene werk, landbou- en nie-plaaswerk, vermaak en deur tot deurverkope.

As jy nie seker is of jou staat 'n indiensnemingsertifikaat benodig nie, raadpleeg jou skoolvoorligter wat die wet moet ken. Terwyl die meeste sertifikate deur state uitgereik word, sal die Departement van Arbeid een uitreik as die staat dit nie doen nie, en die minderjarige se werkgewer vra dit.

Wet op Arbeidsstandaarde vir Arbeidsverhoudinge (FLSA)

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde, wat in 1938 gestig is, dek minimum loon, oortydbetaling, rekordhouding en kinderarbeidreëls vir kinders onder die ouderdom van 18, wat voltydse en deeltydse werkers in privaat nywerhede en die federale, staats- en plaaslike regerings. Die reëls wissel volgens die ouderdom van die kind en sy of haar beroep.

Die FLSA-wet op kinderarbeid is bedoel om kinders se opvoedingsgeleenthede te beskerm en werkgewers te verbied om hulle in werksomstandighede wat gevaarlik is vir hul gesondheid of veiligheid te stel.

Die bepalings sluit in beperkinge op ure se werk vir kinders onder die ouderdom van 16 en lyste van beroepe wat hulle te gevaarlik is.

Verbode beroepe vir kinders

Volgens die Departement van Arbeid is kinders onder die ouderdom van 18 nie toegelaat om in 17 verskillende beroepe te werk wat as gevaarlik beskou word nie, insluitend:

Voorbeeld Employment Sertifikaat (Working Papers) Vir minderjariges

Die volgende steekproefdiens sertifikaat bevat die nodige inligting sodat 'n minderjarige werkstukke kan kry. As u 'n werksertifikaat verlang, kan werkpapiere verkry word vanaf u hoërskool of die Departement van Arbeid, afhangende van waar u woon.

_____ Werkgeleentheid gedurende skooljaar

_____ Werk tydens skoolvakansies

Hierdie sertifikaat magtig die diens van

____________________________________ (naam van minderjarige)

____________________________________ (Adres van minderjarige)

Minderjarige Ouderdom _____ Geboortedatum _________________

Datum van uitreiking _____________

Datum van verstryking _____________

Bewys van ouderdom aanvaar ______________________________________ (spesifiseer ouderdom)

Sertifikaat van fisieke fiksheid aanvaar____________________

Graad Voltooi_____________ (Spesifiseer)

Plek van geboorte __________________________________________

Haarkleur _______________ Kleur van die oë ________________

Hoogte _____ voete _____inches

Gewig ______ pond

Naam van Ouer (s) ___________________________________

Telefoon nommer __________________________________

Handtekening van minderjarige __________________________________

Uitreikingskantoor

Uitreiking van Beampte se Handtekening______________________

Titel________________________

Telefoon nommer__________________

Naam van Skool________________________________________________

Adres van Skool______________________________________________

Poskode__________________________________________________

Sertifikaat is geldig vir een jaar.

Nota: Federal Hour Restrictions