Marine Corps Fraternization Policies

Wanneer word vriendskap 'n misdaad in die Mariene Korps?

Die Marine Corps-broederbeleid is vervat in Marine Corps Manual 1100.4.

Fraternization is die term wat gebruik word om onbehoorlike persoonlike en sakeverhoudinge tussen Marines van verskillende geledere of posisies te beskryf. Wanneer kontak en verhoudings hierdie standaarde oorskry en dié van "buddies" of eweknieë word, is daar broederlikhede. Onder die Marine Corps-beleid word bevelvoerders aangeraai om na die feite en omstandighede van elke geval te kyk:

  1. Is daar 'n kompromie van die bevelsketting ?
  2. Is daar 'n voorkoms van partydigheid? (ONTHOU: wanneer u die onderwerp van broederlikheid hanteer, is persepsies so dodelik as die werklikheid).
  3. Is daar die potensiaal vir goeie orde, dissipline, moraal of gesag om ondermyn te word?

As die bevelvoerder bepaal dat die antwoord op enige van die bogenoemde vrae "ja" is, kan hy / sy bepaal dat die oortreding van broederwerk plaasgevind het.

oorsig

Die Mariene Korps se beleid rakende broederlikmaking is die produk van vlootdiens gebruike. Die Marine Corps se spesifieke en militêre samelewing het in die algemeen histories sosiale beperkings op persoonlike verhoudings tussen individue van verskillende rang, graad of posisie opgelê. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat omdat die gebruike tussen takke van die gewapende magte wissel, die Mariene Korps se siening van broederlikheid anders kan wees as dié van die Lugmag of die weermag.

bespreking

Reëls rakende broederskap. Fraternization reëls dateer terug tot die tyd van die Romeinse leër. Die doel van sulke beperkinge is om:

definisie

Fraternization is 'n sosiale of besigheids verhouding tussen mariniers van verskillende grade in stryd met 'n gewoonte van die vlootdiens wat in die oë van een wat in militêre leiers ervaar word, negatief beïnvloed op goeie orde en dissipline, of afbreek of ten minste dreig om die karakter of status van die posisie wat 'n mariene besit. Kom ons ondersoek die gedeeltes van hierdie definisie in detail.

Enkele moontlike voorbeelde van aktiwiteite wat deur die term "fraternization" ingesluit word, is:

Militêre hofbeslissings en die Handleiding vir Howe-martial maak dit duidelik dat broederskap kan plaasvind tussen aangewese Marines. Die klassieke geval behels 'n beampte-aangewese verhouding, maar dit is nie die enigste geval nie.

Die kernprobleem is of 'n verhouding ontwikkel het waarin wedersydse respek van graad geïgnoreer word.

Die verhouding hoef nie manlik-vroulik te wees nie.

Alhoewel dit nie 'n stewige toets is nie, verteenwoordig normale sosiale of besigheidsverhoudinge tussen Marines binne die volgende ses afdelings nie broederskap nie.

(Onder bepaalde leerder-verhouding, selfs verhoudings binne 'n bepaalde groep, sal egter as 'n broeder beskou word):

Alhoewel onbehoorlike verhoudings binne dieselfde bevelsketting die voor die hand liggend is, is daar geen dekmantelvereiste onder die UCMJ dat die verhouding binne dieselfde bevel van die bevel verkeerd is nie.

Marines Corps Custom

"Custom" is 'n gevestigde praktyk wat, onder algemene toestemming, die regskrag binne die weermag bereik het.

Die toepaslike gewoonte binne die Mariene Korps is dat "diens-, maatskaplike- en sakekontakte onder Mariniers van verskillende grade in ooreenstemming sal wees met tradisionele standaarde van goeie orde en dissipline en die wedersydse respek wat nog altyd bestaan ​​tussen mariniers van senior graad en dié van minder graad. "

Onbehoorlike verhoudings

Onbehoorlike persoonlike verhoudings tussen Mariniers wat verskillende posisies beklee, kan die senior se oordeel op missieverdrag beïnvloed.

Die bedreiging vir dissipline en orde hoef nie deur die partye wat betrokke is by die broederwerk, waargeneem te word nie. Dit is genoeg dat die slegte gevolge waargeneem kan word deur 'n redelike omsigtige Marine wat ervaar word in militêre leierskap. Dus, elke geval moet ondersoek word deur die toepassing van hierdie "hipotetiese leier" toets.

Die militêre dienste eis gesag deur juniores vir hul seniors, wat die ervaring laat sien, verbeter word deur die nakoming van dekor, tradisie, gebruik, gebruik en konvensies wat eie is aan die dienste. Die onbetwiste gehoorsaamheid wat in tyd van oorlog geformuleer word berus op respek vir gesag. Hierdie respek word verminder deur die nalatenskap van militêre beleefdheid en ander tradisies en gebruike nie nagekom word nie .

Die Marine Corps kan nie wettig optree om huwelike tussen dienslede te voorkom nie. 'N Huwelik tussen Mariniers van verskillende grade sal vervreemding wees wanneer die impak van die huwelik afbreuk doen of neig om die respek van 'n senior te weeg, of word dit deur ander waargeneem.

'N Huwelik wat voortspruit uit 'n voorheen bestaande onbehoorlike verhouding, verskoon nie diegene wat betrokke is by verantwoordelikheid vir hul aktiwiteite voor die huwelik nie.

Moontlike Gevolge

  1. Nie-strafbare administratiewe middels
  2. Nie-geregtelike straf (dikwels gevolg, in die geval van beamptes, deur verwerking vir administratiewe skeiding)
  3. Krijgsraad
  4. Formele of informele berading
  5. Oordrag van een of albei partye
  6. Fitness verslag kommentaar

Die verantwoordelikheid vir die handhawing van die tradisionele en tradisionele gedragskode lê by die senior. Die lyn tussen aanvaarbare gedrag en broederskap sal nie oorgedra word nie, tensy die senior dit toelaat om te gebeur.

Die leier moet versigtig wees om selfs die persepsie van broederlikheid te vermy sonder om die tradisionele broederbond tussen Mariniers van alle grade te vernietig.