Wat is afwesigheid?

Wat is afwesigheid? Afwesigheid word gedefinieer as 'n patroon van ontbrekende werk waarin 'n werknemer gewoonlik en dikwels afwesig is van die werk. Afwesigheid sluit nie verskoonde afwesighede in nie, waar 'n werkgewer werklik toestemming verleen het om werk te mis.

Afwesigheid van werk

Alle werkgewers verwag dat werknemers van tyd tot tyd van werk af sal moet werk, en baie werkgewers het 'n maatskappy se beleid wat betaalde verlof bied onder goedgekeurde omstandighede.

Ander werkgewers bied nie betaal nie, maar laat werknemers toe om tyd af te neem as en wanneer hulle dit nodig het. Werkgewers is egter nie wetlik verplig om vir vakansie of siekdae anders as onder die voorwaardes wat deur die Wet op Gesins- en Mediese Verlof (FMLA) verplig word, tyd te gee nie .

Afwesigheid is duur vir beide werknemers en werkgewers. Die werknemer mag nie betaal word vir buitensporige aftrede of mag selfs werk verloor vir siekte of vir ander afwesighede nie. Trouens, onder sekere omstandighede kan 'n werknemer vir geen rede ontslaan word nie . Tensy u beskerm word deur 'n vakbondooreenkoms of 'n spesifieke kontrak, loop u die risiko dat u werkgewer sal besluit om u permanent te vervang indien u te veel werksdae mis.

Afwesige werknemers beïnvloed 'n organisasie se produktiwiteit, inkomste en koste. Afwesigheid dra by tot werknemersomset, verhoogde arbeidskoste wanneer vervangingswerkers gehuur moet word, en ander bestuurs- en huurkoste.

Die Instituut vir Geïntegreerde Voordele, wat groot werkgewers en sake-koalisie verteenwoordig, meld dat afwesigheid van swak werknemers se gesondheid die Amerikaanse ekonomie sowat $ 576 miljard per jaar kos.

Versuimde afwesighede

Die meeste werkgewers sal afwesigheid weens sekere redes , soos vakansie, mediese verlof, jurieplig, militêre werk of beroof, verskoon .

Bewys van jou verlof ('n jurie-kennisgewing, 'n doktersbrief, 'n doodsbrief, ens.) Is gewoonlik voldoende dokumentasie vir 'n werkgewer om afwesigheid te verskoon. Werkgewers kan egter tendense opspoor en kan tred hou met hoe gereeld 'n werknemer afwesig is en wat hul redes is.

Afsonderlike afwesighede

Die meeste werkgewers voorsien 'n sekere aantal dae waarin 'n werknemer afwesig kan wees. Hierdie dae kan toegewys word as buigsame dae om vir enige rede of as vakansie of siek tyd gebruik te word.

Sommige werkgewers vereis dat Betaalde tyd af (PTO) gebruik word wanneer 'n werknemer siek is. Dit is bedoel om werknemers aan te moedig om waar moontlik in te kom. Maar werknemers voel dikwels verplig om siek te kom werk terwyl hulle kieme en siektes verder uitbrei na hul kollegas. Dit kan ontwikkel tot afwesigheid in die kantoor en lae produktiwiteit.

Afwesigheid word 'n probleem wanneer 'n werknemer meer as hul toegewese tyd gebruik of werk meer dikwels mis as ander by die organisasie.

Chroniese Afwesigheidsdissiplinêre Aksies

Chroniese afwesigheid sluit nie af en toe afwesige afwesighede soos onverwagte gesondheids- of persoonlike kwessies.

Afwesigheid kan 'n skending van 'n werkgewer se kontrak wees en kan lei tot werkskepping of beëindiging.

Wanneer 'n persoon op 'n gereelde basis van die werk afwesig is, word dit beskou as chroniese afwesigheid.

Chroniese afwesigheid is dikwels 'n aanduiding van swak werknemerprestasie, swak moraal, gevare op die werkplek, 'n mediese toestand of sielkundige probleme. Sommige oorsake kan persoonlike of familie siektes, beserings, familie of persoonlike verpligtinge, teistering in die werkplek, 'n beswarende, swaar werkslading, boelie, depressie, gebrek aan toewyding, werksoek of familie omstandighede insluit.

Die hoofrede vir afwesigheid is egter siekte of besering.

Oplossing van afwesigheidsprobleme

Afwesigheid kan op baie verskillende maniere deur werkgewers en werkomgewings opgelos word. Prestasieverbeteringsplanne leer werknemers om selfbewus en aanspreeklik te wees vir die werk wat hulle gemis het en hoe hulle die afgelope kwartaal of jaar bygedra het (of nie daarin geslaag het nie).

Een-op-een prestasie-oorsigte gee die werkgewer die geleentheid om afwesigheidskwessies aan te spreek, die geleentheid vir werknemers om hul produktiwiteit te evalueer en kan 'n positiewe dialoog tussen die werknemer en die toesighouer skep. Prestasie-oorsigte en ander vorme van werknemervergaderings kan hindernisse oplos en die grondslag lê vir afname in afwesigheid in die toekoms.

Die skep van duidelike siekverlof en verskonende afwesigheidsbeleid help om enige grys area rondom die afneem van dae af te wis. Aansporingsplanne kan ook help om moraal te verhoog en werknemers aan te moedig om elke dag te werk.

Meer oor tyd af van werk: verskonings vir ontbrekende werk | Komp Tyd | Betaalde tyd af