Wat is afwesigheid van afwesigheid van werk?

Soorte versuimde afwesighede van 'n werk

'N Afwesige afwesigheid van werk is tipies 'n afwesigheid wat 'n werknemer vooraf skeduleer. Juryplig, chirurgie, afsprake, begrafnis, militêre diens of vakansie word byvoorbeeld beskou as verskoning vir afwesigheid omdat dit nie tydens werksure geskeduleer kan word nie.

Soorte versuimde afwesighede

Siek tyd en ander betaalde tyd, sowel as onvoorsiene omstandighede soos gesinsiekte of 'n dood in die gesin, tel ook as verskonende afwesigheid solank die werknemer die korrekte prosedure volg om die maatskappy in kennis te stel dat hulle nie by die werk sal wees nie.

Ten einde jou tyd weg van werk af te reken as 'n verskonende afwesigheid, is dit belangrik om jou toesighouer voor afwesigheid te verwittig sodat hy of sy die werklading vir die dag kan herorganiseer. Selfs as 'n werknemer siek is of tyd betaal het, moet die meeste werkgewers 'n afwesigheid so vroegtydig skeduleer.

Persoonlike Verlof

Persoonlike verlof word vir bykans enige rede as 'n verskoonbare afwesigheid van werk beskou. Die rede hiervoor kan beplante gebeure soos verjaarsdae, troues, familiebesighede, vakansie, of meer onverwagte situasies soos ongeluk, siekte of noodgeval insluit.

Alhoewel sommige maatskappye persoonlike verlof in hul werknemersvoordele insluit , kan persoonlike verlof ook onbetaald of begaafd wees van ander kollegas in die geval van 'n werknemer wat al sy of haar eie betaaldag opgebruik het.

Betaalde persoonlike verlof word nie vereis deur die federale wet wat aan werknemers gebied word nie. Werkgewers word nie verplig om werknemers te betaal vir die tyd wat nie gewerk het nie, maar baie maatskappye bied 'n voordelepakket wat insluit 'n kombinasie van betaalde vakansiedae , siekdae en persoonlike dae aan hul werknemers wat gebruik kan word wanneer dit die geskikste is vir die werknemer.

Siek Lea ve

Onder die Gesins- en Mediese Verlofwet (FMLA) gedek werkgewers moet 'n kwalifiserende werknemer tot 12 werkweke onbetaalde verlof gedurende enige 12 maande tydperk vir die geboorte of aanneming van 'n kind gee, om 'n siek familielid te versorg , of vir die werknemer mediese verlof as gevolg van siekte.

Anders as die FMLA-vereistes, is werkgewers nie wettiglik verplig deur die federale wet om aan werknemers te voorsien nie. Staatswette wissel en in sommige plekke word werknemers met betaalde siek tyd voorsien.

Dood in die familieverlof

Werkgewers word nie deur die wet verplig om tyd af te bied van werk of betaalde verlof aan 'n werknemer wat 'n dood in hul gesin het of 'n begrafnis bywoon nie. Baie werkgewers wat betaalde persoonlike dae aanbied, sal die tyd neem om 'n begrafnis by te woon om teen hierdie dae te tel.

Jury Duty

Die federale wet vereis dat werkgewers werknemers toelaat om juryplig te dien sonder enige repercussies in die werkplek. Dit beteken dat u werkgewer wetlik verplig is om u tyd te gee om op 'n jurie te dien.

Betaal vir Jury Duty
Werkgewers word nie verplig om werknemers te betaal vir die tyd wat nie gewerk het nie. Alhoewel werknemers geregtig is om te verlaat vir jurieverpligting, word hulle nie vergoed nie, behalwe wat die staat vergoed.

Besighede word sterk aangemoedig om 'n werknemer sy / haar gereelde loon te betaal vir die tyd wat aan die jurieplig spandeer word. Elke staat het egter verskillende vereistes vir werkgewers en vergoed regters (of nie) volgens Staatsreg vir tyd, reis en kindersorg.

Gaan met u werkgewer en / of u Staatsdepartement van Arbeid vir besonderhede van die jurieverlofvoordele wat u geregtig mag wees.

Vrystellings Van Jury Duty
Ten spyte van jou toewyding aan die openbare goed, kan jy jurieplig vermy weens finansiële, persoonlike of werksverwante omstandighede. Voornemende juriste sal die geleentheid hê om hul saak vir ontslag voor 'n voorsittende regter te pleit.

Finansiële swaarkry, gesinsverantwoordelikhede (veral vir enkelouers of ouers wat omgee vir bejaardes), vervoerprobleme, siekte of gestremdheid (met dokters kennisgewing) of 'n kritiese werksfunksie, kan aanvaarbare redes wees, afhangende van die beoordelaar en jurisdiksie.

Kandidate vir jurieplig kan ook deur een van die prokureurs uitgesluit word, aangesien hulle veroordeel of nie in staat is om die verrigtinge te begryp nie.

As die tydsberekening van u diens moeilik is, kan u u deelname uitstel deur die aanwysings op u jurie kennisgewing te volg.

Tyd af om te stem

Vyf en dertig state het wette wat bepaal dat werkgewers werknemers moet toelaat om tyd voor, na of tydens hul werksure te stem. Bepalings in hierdie wette wissel aansienlik deur die staat. Werkgewers word gewoonlik benodig om werknemers van 1 - 4 uur se tyd voor, tydens of na hul geskeduleerde werksdag in te dien om die stembusse te besoek.

Die mees algemene bepaling wat deur die state aangebied word, is tot twee uur se tyd om te stem. Baie state gee werkgewers die reg om die tyd wat werknemers toegeken het, te bepaal. Byvoorbeeld, voor hulle werksure, na werksure of gedurende werksure.

In baie gevalle moet werkgewers eintlik nie tyd aanbied nie, solank daar genoeg tyd is tussen wanneer stembusse oopgaan en wanneer werkers verwag om hul verskuiwing te begin of tussen wanneer hul skof eindig en wanneer die stembusse sluit.

Baie state vereis dat werknemers vooraf aansoek doen om verlof om te kwalifiseer vir die tyd af. Die meeste state, wat die tyd bied om opsie te kies, vereis dat werkgewers werknemers moet betaal indien hulle werk tyd moet misloop om te stem.

kennisgewing
Daar word dikwels van die state verwag om werkers in kennis te stel van die geleentheid om tyd te neem om te stem om te verseker dat werknemers bewus is van hul regte. Baie state stel kriminele of siviele boetes in indien werkgewers versuim om aan hierdie wette te voldoen.

Kontroleer met u werkgewer en / of u Staatsdepartement van Arbeid vir besonderhede van die tydsduur waarop u geregtig is.

Tyd af vir skoolaktiwiteite

Die meeste ouers maak dit 'n prioriteit om by hul kinders se skoolaktiwiteite betrokke te raak, maar as gevolg van werksverpligtinge kan nie alle ouers 'n aktiewe rol speel in hul kinders se opleiding nie. Baie state werk aan nuwe wette wat ouers meer tyd sal gee om betrokke te raak by skoolaktiwiteite.

Soos gesinsdinamika verander, het minder gesinne 'n ouer as 'n blyplek. In die meeste gevalle is beide ma en pa in die werkplek. Dit maak dit veral vir ouers moeilik om ouer-onderwyserbyeenkomste by te woon, by die skool oop te maak, hul kinders op velduitstappies te vergesel, of andersins betrokke by hul kinders se opvoeding.

Staatswette wat tyd vir ouers voorsien
Sommige state het dit erken en het daarvolgens opgetree. Vir nege state - Kalifornië, Colorado, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Noord-Carolina, Rhode Island en Vermont - hierdie ondersteuning het die vorm van nuwe wette aangeneem. Die wette bied ouers wat vir privaat maatskappye werk, die reg om verlof te neem en skoolverwante aktiwiteite by te woon.

Arkansas, Hawaii en Texas het wette wat slegs werknemers van die openbare sektor geregtig maak om skoolaktiwiteite te verlaat. Ander state soos Alabama, Louisiana, Oklahoma, Tennessee en Utah het wette wat aanmoedig, maar vereis nie dat werkgewers werknemers toelaat om tyd af te neem vir hul kinders se aktiwiteite nie.

Hoeveel tyd af
Alhoewel daar wette is om ouers te help om tyd af te kry, verskil die bepalings baie van staat tot staat. Die aantal ure verlof wissel van vier tot veertig per jaar, met sowat sestien tot vier-en-twintig uur verlof.

Onverwagte Absences

'N Onverkorte afwesigheid van werk is 'n afwesigheid wat nie voorheen geskeduleer of goedgekeur is deur die werknemer se toesighouer nie. Werknemers wat maatskappybeleid oortree ten opsigte van kennisgewing van vermiste werk mag gewaarsku word en / of beëindig word van die maatskappy.

Lees meer: Verskoning vir werk ontbreek E-pos Boodskap en Briefwerk Verskoning voorbeelde Wat is afwesigheid?