Reserwe en Nasionale Wag-pensioenbetalingsstelsel

As u 'n lid van die Aktiewe Reservate of Nasionale Guard lid is, moet u aan die volgende minimum vereistes voldoen om in aanmerking te kom vir afgetrede salaris op ouderdom 60 (ouderdom 50 in sommige gevalle):

• wees ten minste 60 jaar oud. (Let wel: Sommige reserviste mag so vroeg as 50 jaar oud wees. Sien verwante artikel ) en

• het ten minste 20 jaar kwalifiserende diens verrig wat bereken is onder Artikel 12732, Titel 10, Verenigde State Kode (Sien Kwalifiserende Jaar hieronder), en

• het die afgelope agt jaar kwalifiserende diens verrig as 'n lid van die Aktiewe Reserwe. (LET WEL: As u u diensbehoeftes tussen 5 Oktober 1994 en 30 September 2001 voltooi het, moet u die afgelope 6 jaar kwalifiserende diens net as 'n lid van die aktiewe Reserwe verrig). (Opgelet Nota: Effektief 1 Oktober 2002, en verder is die agtjarige vereiste na ses jaar verander) en

• nie onder enige ander bepaling van die wet geregtig wees op afgetrede gelde uit 'n gewapende of losstaande loon as lid van die vlootreserwe of die vloot mariene korpsreserwe nie; en

• moet aansoek doen vir afgetrede salaris deur 'n aansoek by die tak van diens in te dien waaraan u toegewys is op die tydstip van u ontslag of oordrag na die afgetrede reserwe. Vir diegene wat in die Army National Guard of Army Reserve dien, is die adres bevelvoerder, AR-PERSCOM, ATTN; ARPC-ALQ, 9700 Page Ave, St Louis, MO 63132-5200.

Kwalifiserende Jaar

As 'n Reserve / National Guard-lid moet u 20 "kwalifiserende" jare diens hê om in aanmerking te kom vir afgetrede salaris op ouderdom 60.

'N "kwalifiserende jaar" is een waarin u 'n minimum van 50 aftreepunte verdien.

Hierdie vak is te raad en kompleks om effektief in 'n publikasie van hierdie aard te verduidelik. In baie algemene terme stel 'n soldaat egter 'n uittredingsjaar se einddatum vas deur die Aktiewe Reserwe te betree. Die datum waarop u die Aktiewe Reserwe ingeskryf het, is u beginjaar van u aftreejaar (RYB).

So lank as wat u nie in diens is nie, sal u uittree-einddatum (RYE) een jaar later wees. Byvoorbeeld, 'n soldaat wat op 2 Julie 1986 by die Aktiewe Reserwe aansluit, het 'n RYB van 2 Julie 1986 en 'n RYE van 1 Julie 1987.

Puntreël

Wag / Reserwe-lede mag 'n totaal van 365 punte per jaar (366 in 'n skrikkeljaar) akkumuleer van onaktiewe en aktiewe diens (een punt vir elke dag van diens). Vir afgetrede betaalberekeningdoeleindes kan lede egter nie meer as 130 onaktiewe punte per jaar gebruik nie (vir Reserwe jare wat voor 23 September 1996 eindig).

Berekening van Afgetrede Betaal

Om vas te stel hoeveel afgetrede betaal jy dalk in aanmerking kom om te ontvang, is die eerste stap om die aantal ekwivalente diensjare te bereken. Die formule vir die berekening van ekwivalente jare van diens vir Reserwe-afgetrede betaal op 60-jarige ouderdom is redelik eenvoudig:

Totale aantal Kredietbare Aftreepunte, gedeel deur 360.

Die formule bereken die aantal ekwivalente jare diens wat die soldaat voltooi het (vergelykbaar met voltydse diens). Byvoorbeeld, 3,600 punte is gelyk aan 10 jaar.

Militêre Personeel sal die Verdediging Finansies & Rekeningkundige Diens - Cleveland Centre (DFAS-CL) in kennis stel van die aantal jare diens wat u verdien het.

Skeiding / ontslag eerder as om na die afgetrede reserwe te oorskakel, sal jou afgetrede salaris beïnvloed en moet deeglik oorweeg word. Wag- en Reserwe-lede wat voor 60-jarige ouderdom ontslaan of ontslaan word, word slegs vir die basiese betaaldoeleindes gekrediteer met die jare tot hul ontslag. Lede wat tot die ouderdom van 60 na die afgetrede reserwe oorgaan, sal krediet ontvang (slegs vir basiese betaaldoeleindes) vir die jare wat in die afgetrede reserwe spandeer word.

Afhangende van die datum waarop u aanvanklik militêre diens aangegaan het, ook u DIEMS-datum genoem, sal u maandelikse Reserwe-afgetrede salaris soos volg bereken word volgens die "Final Basic Pay" of "High-3" -formule:

• DIEMS datum voor 8 September 1980 - "Finale basiese salaris." Vermenigvuldig jou jare van bevredigende (ekwivalente) diens met 2,5%, tot 'n maksimum van 75%. Vermenigvuldig die uitslag met die basiese betaling in effek op die datum waarop u afgetrede betaling begin.

• DIEMS dateer op of na 8 September 1980 - "High-3." Vermenigvuldig jou jare bevredigende (ekwivalente) diens met 2,5%, tot 'n maksimum van 75%. Vermenigvuldig die uitslag met die gemiddelde van jou hoogste 36 maande basiese salaris. Die hoogste 36 maande vir 'n lid wat na die ouderdom van 60 jaar na die afgetrede reserwe oorgaan, sal normaalweg die 36 maande wees voordat hulle 60 word. Lede wat voor 60 ontslag van die afgetrede reserwe aanvra, kan egter slegs die basiese loon vir die 36 maande voor hul ontslag. Dink versigtig voordat u 'n ontslag van die afgetrede reserwe verlang!

Koste van lewende aanpassings aan afgetrede betaal

U afgetrede salaris sal jaarliks ​​verhoog word deur 'n lewenskoste (COLA) gebaseer op die verandering in die Verbruikersprysindeks (VPI) vanaf die derde kwartaal van een kalenderjaar tot die derde kwartaal van die volgende. KOLS is normaalweg effektief 1 Desember en betaal die eerste werksdag in Januarie.

20-jarige brief

Vir jare was die dienste moeilik om vas te stel wanneer 'n lid van 'n reserwe komponent 20 kwalifiserende diensjare voltooi het. Baie soldate het opgehou om deel te neem toe hulle geglo het dat hulle 20 kwalifiserende jare voltooi het, te veel te laat (op die ouderdom van 60), dat hulle nie aan die vereistes vir afgetrede loon voldoen nie.

In 1966 het PL 89-652 'n vereiste aan die Diensekretarisse gestel om lede van die reserwe-komponente in kennis te stel wanneer hulle genoegsame jare vir afgetrede betaaldoeleindes voltooi het. 'N Brief met die onderwerp "Kennisgewing van Geskiktheid vir Afgetrede Betaal op Ouderdom 60," algemeen bekend as die 20-jaarbrief, doen dit. U moet hierdie brief ontvang binne een jaar nadat u 20 kwalifiserende diensjare vir afgetrede betaaldoeleindes voltooi het.