Artsy Majors, Science Fields & More

Kies 'n hoofvak volgens tipe

Die keuse van 'n kollegehoofvak was moeilik genoeg terug toe daar net 'n handvol was om van te kies. Tans is daar honderde hoofvakke, insluitend sommige in baie nuwe en intrige areas. Kom ons sê net dat niemand in die informatika of wingerdkunde hoofvakke gehad het nie - of oefenstudie, in die middel van die 20ste eeu.

Gelukkig val al hierdie kollege hoofvakke in ses tipes. So scan hierdie alles-in-een-lys, of gaan na hierdie onderverdeelde lys, wat 'n bietjie meer diepte bied en deel dit met jou kollege kind.

Oorweging van honderde moontlikhede kan paniek veroorsaak, maar skimming ses algemene kategorieë help om die lys te wen.

Kunsverwante Majors

In teenstelling met populêre opinie en operatiese erwe, kan hoofvakke nie die hongersnood bedreig nie (alhoewel dit beslis een van verskeie wanopvattings is oor kollege hoofvakke). Hierdie hoofvakke verteenwoordig 'n verskeidenheid diep kreatiewe en artistieke strewe, elk met baie spesialiteite. Die sterre hieronder dui tradisioneel mededingende hoofvakke aan, wat moeilik kan wees om op sommige kampusse in te gaan of dalk oudisies, portefeuljes of aanbevelings benodig. So as jou kollege kind belangstel in een, moet hy die vereistes vroegtydig nagaan.

Argitektoniese ontwerp *, insluitende argitektuur en landskapargitektuur
Art * en sy baie sub-spesialiteite, insluitend grafiese ontwerp
Kunsgeskiedenis
kinematografie *
Vergelykende literatuur
dans *
ontwerp
Digitale kuns * en ander multimedia, insluitend video speletjie ontwerp
Drama, insluitende toneelspel, skryfwerk, verhoogontwerp, kostuumontwerp, stutproduksie en teaterbestuur
Filmstudies
Musiek *, insluitende uitvoering, samestelling, geskiedenis, etnomusikologie, musiekopvoeding en opname tegnologie

Wetenskap en Wiskunde-verwante Majors

Oor die afgelope 30 jaar het die wetenskappe ontplof tot 'n buitensporige verskeidenheid van moontlikhede. Sommige, soos bio-ingenieurswese, kan baie kompeterend wees om in te gaan. Die meeste hiervan het streng GPA en voorvereiste kursuswerkvereistes. Voorafstudente kies tipies 'n hoofvak uit hierdie lys, hoewel statistiese musiekstudente 'n beter kans op aanvaarding by med skool bied.

Toegepaste wiskunde
Landbouwetenskappe
Veekunde
Sterrekunde
Biochemie *
bio-ingenieurswese *
Biologie, insluitend mariene, mikro-, molekulêre en neurobiologie
Plant
chemie
Kriminele wetenskap en forensiese wetenskap
Aard- en ruimtewetenskap
Entomologie
Voedselwetenskap, insluitende voedingswetenskap
genetika
geologie
Kinesiologie, insluitend sportgeneeskunde en oefenbiologie
Wiskunde
Mediese tegnologie
verpleging *
oseanografie
fisika
Fisiologie
sielkunde
Spraak- en gehoorwetenskappe en versteurings
Statistiek
Wynbou en enologie, 'n veld wat wingerdbestuur insluit

Omgewingsverwante Majors

Akwatiese en visserywetenskappe
Atmosferiese wetenskappe
Biologie
ekologie
Aard- en ruimtewetenskappe, insluitend sterrekunde en geologie
Omgewingsstudies en -beleid
Omgewingswetenskap
Hulpbronbestuur, insluitende bosbou- en wildlewebestuur
Oceanografie en mariene biologie

Besigheid-verwante Majors

Toelating tot besigheidsprogramme is tipies mededingend.

Rekeningkundige en inligtingstelsels
Besigheidsadministrasie
Konstruksie bestuur
Ekonomie
Entrepreneurskap
Finansies
Gesondheidsinformatika
Industriële ingenieurswese
Informatika
Internasionale besigheid
bestuur
bemarking

Ingenieurswese en Tegnologie Majors

Dit is almal hoogs mededingende hoofvakke. Feitlik elke hoofvak op hierdie lys, behalwe toegepaste wiskundige wetenskap, word beïnvloed.

Lugvaartkunde en astronautiek, die ontwerp, toetsing en produksie van vliegtuie, missiele en ruimtetuie
Toegepaste Wiskundige Wetenskappe
bio-ingenieurswese
Bioresource wetenskap en ingenieurswese
Chemiese ingenieurswese
Siviele en omgewingsingenieurswese
Rekenaaringenieurswese en rekenaarwetenskap
Elektriese ingeneurswese
Tegniese kommunikasie, 'n veld wat tegnologie skryf
Materiaalkunde en ingenieurswese
Meganiese ingenieurswese

Letterkunde, Taal- en Sosiale Wetenskap Majors

Net soos die meeste voor- en voorgraadse studente uit die wetenskaplys kies, is voorregstudente geneig om hoofvakke uit hierdie lys te kies. Sterre dui op meer mededingende hoofvakke.

Antropologie
Classics
Stadsbeplanning *
Vergelykende literatuur
kommunikasie *
Kriminologie
Onderwys, insluitende vroeë kinderjare en spesiale onderwys
Ekonomie *
Engels
Omgewingsstudies
Etniese en geslagstudies
Buitelandse tale en literatuur
Aardrykskunde
geskiedenis
Informatika
Internasionale studies
Biblioteekkunde
Linguistiek
Filosofie
Politieke Wetenskap
sielkunde
Godsdienstige studies
retoriek
Sosiale geregtigheid
Maatskaplike Welsyn
sosiologie