Algemene faktuur foute deur regsberoepe

Sal u regswetsontwerpe Kliëntondersoeke weerstaan?

Behoorlike tydhouding is belangriker as ooit. Aangesien korporatiewe belemmering voortduur, het regsrekeninge onder groter ondersoek gekom. Die klem op regskoste het 'n huisbedryf van regsouditfirmas geskep wat regsdienste hersien en analiseer om ongerymdhede, onetiese faktuurpraktyke, faktuurfoute en areas van moontlike kostebesparings te rig. Kliënte wat nie onafhanklike regsrekening-ouditdienste gebruik nie, het dikwels eie kwaliteitsbeheerprogramme wat fakture wat deurlopend vir hersiening gemerk is, gereeld analiseer.

As u hierdie tien faktuur foute vermy, sal u regsrekeninge help om u aandag te gee. Hierdie items verteenwoordig ongeveer 90% van die klagtes wat deur kliënte en ouditspanne gemaak is.

 • 01 Vae faktuurbeskrywings

  Volledige, gedetailleerde en akkurate taakbeskrywings is die maklikste manier om te verhoed dat 'n kliënt jou rekening wetsontwerp. Elke taakbeskrywing moet die aktiwiteit met voldoende detail identifiseer om die noodsaaklikheid en relevansie daarvan vir die projek te bepaal. Tesame met 'n gedetailleerde beskrywing van die taak, moet elke keer die inskrywing die datum insluit waarop die taak uitgevoer is, die tydhouer wat dit uitgevoer het, die tyd wat die taak en die totale bedrag betaal het.
 • 02 Padding Time

  Om te voldoen aan die moeilike faktuurvereistes van u firma, kan dit aanloklik wees om die tyd te verhoog wat nodig is om 'n taak uit te voer, veral as u 'n doeltreffende werker is. Sulke praktyke nooi ondersoek en kritiek van 'n kliënt of ouditeur uit. Dit is belangrik om te verseker dat die tyd wat u vir elke taak bereken, die werk wat verrig word akkuraat weerspieël en in ooreenstemming is met die belangrikheid en kompleksiteit van die taak.

 • 03 Uitbetalings

  Aangesien litigasieuitbetalings 'n groot invloed op 'n kliënt se totale begroting het, moet u die koste van die diens oorweeg ten opsigte van die waarde daarvan aan die kliënt. Byvoorbeeld, is dit nodig om Federal Express elke stukkie korrespondensie aan jou deskundige toe die verhoor ses maande weg is? U moet ook bewus wees van faktuurbeleid en kontrakte wat deur ons kliënt ingestel is. Behoort die kliënt die gebruik van 'n sekere hofverslaggewer of fotokopieverkoper? Daarbenewens moet sekere uitgawes nooit aan die kliënt gehef word nie en is dit deel van die regsfirma se bokoste.

 • 04 administratiewe werk

  Die praktyk van die reg behels onvermydelik administratiewe en klerklike take. Die meeste kliënte sal hierdie dae nie betaal vir klerklike take nie - soos tik-, liassering- en fotokopie- of administratiewe funksies soos opleiding, faktuurvoorbereiding, konflikkontrole of kliëntontwikkeling. In soverre u in staat is om klerklike funksies aan 'n sekretaresse, liasseringsklerk of ander regspersoneel te delegeer.

 • 05 Interoffice konferensies

  Kliënte weier dikwels om te betaal vir konferensies tussen regspersoonpersoneel; Hulle beskou die koördinasie, konsultasie en bespreking van 'n saak of projek tussen professionele professionele persone as deel van sakeonderneming en dus deel van die onderneming se oorhoofse koste. Interoffice konferensies kan ook 'n wesenlike uitgawe vir die kliënt word aangesien verskeie professionele persone gelyktydig vir dieselfde gesprek faktureer. Dit is dus goeie praktyk om rekening te hou met roetine-besprekings rakende 'n lêer met ander lede van u firma, tensy sulke besprekings belangrike items behels, 'n aantal buitepartye betrek of groot tydperke betrek.

 • 06 Opleiding

  As jy nuut is vir 'n taak of regsgebied, kan jou onervarenheid ekstra tyd verg om die projek te voltooi. Kliënte word toenemend onverdraagsaam van onervarenheid en is minder bereid om te betaal vir die koste van opleiding van 'n nuwe werknemer of vir 'n regsverteenwoordiger om op 'n lêer op te staan.

 • 07 Duplikaat Fakturering

  Duplikaat-tydinskrywings is 'n algemene praktyk onder regsfirmas, maar kostebewuste kliënte is minder bereid om te betaal vir duplisering. Het verskeie vennote deelgeneem aan 'n verhoor? Het die prokureur elke deposito bygewoon? Het vier medewerkers bygedra tot een opsomming? Hierdie items mag 'n rooi vlag verhoog. Die kliënt mag weier om vir die hele of 'n gedeelte van die werk te betaal of ten minste die saak verder te ondersoek om vas te stel of dit geregverdig is.

 • 08 Blok Billing

  Rekeningstyd vir verskeie take in groot blokke is nog 'n rooi vlag vir kliënte. U moet elke taak apart spesifiseer met 'n ooreenstemmende tyd en hef vir elke taak. Gepartmenteerde tydinskrywings stel die resensent in staat om beter die toepaslikheid van die tyd wat spandeer word in verband met die betekenis en kompleksiteit van die taak te bepaal.

 • 09 Hersiening en hersiening

  Jou kliënt mag vrae hoekom jy 43.2 uur gefaktureer het en 'n brief hersien en hersien. Miskien was die opdrag 40 bladsye en het dit verskeie, komplekse kwessies en uitgebreide navorsing gehad. Wat ook al die rede, vaag en perfunterende terme soos 'review and revision' doen min om die kliënt in te lig waarom die resensie 'n week se tyd werd was. In plaas van om te hersien, word woorde soos "evalueer," "ontleed," "assesseer" of "herontwerp" meer gedagtes en dus tydrowende take.

 • 10 Delegable Take

  By die faktuur en toewys van take moet u verseker dat die projek deur die toepaslike lid van die regspan uitgevoer word. Kliënte mag weier om te betaal vir take verrig deur senior tydhouers wat aan 'n junior, goedkoper, personeellid gedelegeer kon word. Byvoorbeeld, prokureurs wat deposito's verteer, kan senior vennote wat roetine-navorsing of paralegale- liassering dokumente uitvoer, 'n rooi vlag vermeerder.