Geweld in die werkplek

Staatsamptenare moet waaksaam wees vir werkplek geweld , veral die werknemers wat werk verrig van regerings kantoorgeboue. As gevolg van hierdie en van die potensieel onbestendige situasies waarin hulle hulself bevind, moet polisiebeamptes en maatskaplike werkers altyd op die uitkyk wees na moontlike geweld.

Die VSA se beroepsveiligheids- en gesondheidsadministrasie bepaal geweld op die werkplek as "enige daad of bedreiging van fisiese geweld, teistering, intimidasie of ander dreigende ontwrigtende gedrag wat by die werkplek voorkom."

Dit is nie beperk tot werknemers-op-werknemer afwykings nie. Werkplek geweld sluit alle vorme van geweld in die werkplek in, soos 'n kriminele beroof van 'n geriefswinkel by geweer of 'n kranksinnige dronk wat 'n barman dreig, wat weier om hom meer alkohol te bedien.

Werkplek geweld kan fataal wees. Volgens die Amerikaanse Buro vir Arbeidsstatistiek, het manslagters in 2010 meer as 11% van die werkplekbeserings verantwoordelik. Moord is die grootste moordenaar van vroue in die werkplek.

OSHA se rol in die voorkoming van werkplekgeweld

OSHA is die Amerikaanse regering se toesighoudende agentskap vir werkplekprobleme. Dit is deel van die Amerikaanse Departement van Arbeid. OHSA inspekteer werkplekke en gee terugvoer aan werkgewers oor wat hulle kan doen om werkplekbeserings te voorkom. Dit sluit in die inspeksie vir en die verskaffing van inligting oor geweld in die werkplek.

Onder die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid van 1970 bied OSHA werkers verskeie regte aan:

Oor die algemeen val private werkgewers en regerings onder die jurisdiksie van OSHA. Volgens OSHA dek die Wet nie die "selfstandige, onmiddellike familielede van plaaswerkgewers wat nie werknemers buite diens het nie, en risiko's op die werkplek wat deur 'n ander federale agentskap gereguleer word."

Aanvaarding van 'n Werkplek Geweldsbeleid

OSHA beveel aan dat werkgewers 'n nulverdraagsbeleid aanvaar teen geweld in die werkplek wat werknemers, kontrakteurs, kliënte en enigiemand anders wat in aanraking kom met die organisasie, dek. So 'n beleid beskerm nie net werknemers van geweld nie, maar beskerm ook die werkgewer as geweld plaasvind.

Werknemers moet opgelei word oor die organisasie se beleid, maniere om die risiko van geweld te verminder, om geweld te voorkom en om gewelddadige situasies te hanteer. Afhangende van die maatskappy en die posisie wat 'n spesifieke werknemer inhou, kan die toepaslike werkswyse verskil in die hantering van gewelddadige situasies. Byvoorbeeld, 'n kleinhandelsklerk en 'n polisiebeampte sal baie verskillende protokolle volg wanneer hulle gekonfronteer word met 'n gewelddadige situasie in die verrigting van hul werkspligte. Terwyl kleinhandelwerkers verwag word om geweld ten alle koste te vermy, sal die polisiebeampte waarskynlik 'n gewelddadige situasie konfronteer.

Voorbeelde van geweld op die werkplek in die Amerikaanse regering

Werkplek geweld het ernstige gevolge gehad ten opsigte van die Amerikaanse regering: