Leer oor laterale oordragte in 'n staatsagentskap

'N laterale oordrag is die beweging van 'n werknemer van een werk na 'n ander binne 'n regeringsorganisasie teen dieselfde betaalgraad. As 'n werknemer 'n oordrag kan aanvra, moet die organisasie die skuif goedkeur. Regeringsagentskappe het gedetailleerde beleide en prosedures rondom laterale beweeg om regverdigheid te verseker en die kanse te verminder dat 'n werknemer die skuif as onbillik of diskriminerend wettig sal uitdaag.

Waarom 'n werknemer sou vra vir 'n laterale oordrag

'N Werknemer kan om verskeie redes vra vir laterale oordragte, maar hulle sluit dikwels 'n ander toesighouer in of geografies beweeg om 'n gade se nuwe werk te akkommodeer. Die werknemer kan uitbrand in sy huidige pligte en hy wil sy kundigheid of vaardighede verbreed sonder om werklik na 'n nuwe werk met 'n ander maatskappy te beweeg.

Waarom 'n organisasie 'n laterale oordrag sal vra

Net so kan 'n organisasie om verskeie redes 'n laterale oordrag inisieer. Dit mag dalk 'n vermindering van krag meebring, waardeur dit werkers rondbeweeg om sy hulpbronne beter te fokus op die mees sendingkritieke funksies. Die organisasie kan veranderinge ondervind in die populasies wat dit dien en moet personeel omskep om aan die veranderende eise vir dienste te voldoen.

Laterale oordragte binne die regering

Laterale oordragte kan baie behulpsaam wees met regeringsorganisasies.

Aan die begin van sy eie laterale oordragbeleid, sê die Massachusetts Institute of Technology: "Die Instituut moedig laterale beweging aan na 'n ander werk binne dieselfde vlak of graad wanneer toepaslik. Sodanige beweging help nie net 'n organisasie deur middel van kruisopleiding nie, maar bied ook werknemers ontwikkelingsgeleenthede om hul kennis te verbreed en hul professionele groei te verbeter. "

Enkele voorbeelde

Soos u kan sien, kan laterale oordragte goed werk en voordelig wees vir beide werkgewer en werknemer. As jy 'n dilemma ervaar wat deur so 'n skuif genees kan word, is daar geen kwaad om uit te vind of daar 'n laterale oordrag beskikbaar is nie.