Wat is 'n voltydse ekwivalent?

In menslike hulpbronne word die termyn voltydse ekwivalent (VTE) gebruik as 'n meeteenheid wat aandui hoeveel werknemers 'n organisasie het of 'n projek benodig, aangesien alle werknemers 'n voltydse skedule werk.

VE is 'n nuttige meting, want dit help begrootanaliste en projekbestuurders beraam arbeidskoste. Deur te begryp hoeveel voltydse werkers 'n firma nodig het om sekere take te verrig en die bedrag van hul benaderde salarisse, kan begrotingontleders en projekbestuurders die fondse wat hulle nodig het om die maatskappy se werk of 'n gegewe projek vir die volgende jaar te kan voorspel, beter voorspel.

Gebruik FTEs om Departementele Werknemers toe te ken

Organisasies gebruik VTEs om werknemers oor departemente aan te wys op grond van begrotingsvereistes of -beperkings. Bestuur bestuur ook toekennings gebaseer op die tipe en vlak van werk wat in elke departement benodig word. Bestuur werk met menslike hulpbronne om vas te stel watter posisies voltyds moet wees en wat deeltyds moet wees, tipies gebaseer op werksbeskrywings. Afhangende van die wette en beleid wat die organisasie moet volg, kan hulle ook 'n finansiële voordeel kry deur een of ander manier posisies te klassifiseer.

Een VTE is gewoonlik, maar nie altyd, een vakature nie . Deeltydse werknemers wat 'n werk deel, kan een VTE gelykstel, en sommige werk vereis nie 'n "hele" VE nie.

Die meet in gebruik

Alhoewel die FTE as 'n vaste meeteenheid dien, gebruik maatskappye baie buigsaamheid om dit op personeelkwessies toe te pas terwyl hulle binne vaste VOO-salaris- of hoofkwartaalgrense hou.

Headcount Analysis

Wanneer 'n maatskappy hoofsaaklik deeltydse werknemers het, omskep begrotingontleders hul totale ure gewerk in 'n FTE-basis om die aantal voltydse personeel te vind waaraan hulle gelyk sal wees. Hulle kan dan hierdie FTE-omgeskakelde data gebruik vir verskeie finansiële analise, soos die vergelyking van hoofkwartaal tot wins, inkomste of per-vierkante beeldmateriaal. Omskakeling van personeel na VE help ook om die maatskappy se hoofkwartaalvlakke te vergelyk met ander soortgelyke maatskappye binne hul bedryf as deel van hul algemene bedryfsanalise.