Werk EAP's of maak werkgewers dit goed?

Min bewyse bestaan ​​dat werknemers en werkgewers waarde verkry deur middel van WP's

Werk Werknemershulpprogramme (WP's) werklik waarde vir werkgewers en werknemers? Of is Werknemersbystandsprogramme (WP's) 'n manier vir werkgewers om goed te voel om iets positiefs vir werknemers te doen-wat dalk of nie 'n waarde-toevoeging tot werknemer se welstand en werkproduktiwiteit bied nie?

Werknemersbystandsprogramme (WP's) maak deel uit van ' n omvattende voordele-pakket wat werkgewers vir hul werknemers kan voorsien.

Werknemersbystandsprogramme word dikwels, hoewel nie altyd, aangebied in samewerking met die werkgewer se gesondheidsversekeringsplan nie. Werknemersbystandsprogramme (WP's) speel 'n rol in die werkgewer se algemene klem op werkerswelstand in die werkplek.

Wat doen werknemershulpprogramme (WP's) in die werkplek?

Werknemersbystandsprogramme (EAPs) verskaf behoeftebepaling, hulp, berading en verwysings vir werknemers en hul familielede wanneer hulle met geestesgesondheid of emosionele probleme in die gesig staar. Werknemersbystandsprogramme (WP's) is beskikbaar om die werknemer te help wanneer hy of sy hulp nodig het met die hantering van lewensgebeurtenisse, werkplekkwessies en ander persoonlike probleme en uitdagings.

OBP's help werknemers om die probleme in hierdie gebiede te hanteer, volgens die Departement van Arbeid:

Korttermynberading en ondersteuning kan alles wees wat 'n werknemer nodig het.

Oor die algemeen word, vir langertermynberading en -ondersteuning, 'n verwysing na 'n ander agentskap of verskaffer deur die OBP aangebied.

Hoekom bied 'n toenemende aantal werkgewers werkersbystandsprogramme (WP's) aan?

Vanuit 'n werkgewer se oogpunt help 'n OBP die werknemer om sake te hanteer wat andersins die gesondheid en welsyn van die werknemer nadelig beïnvloed , of werkverrigting.

"Volgens Watson Wyatt beïnvloed faktore soos geestesgesondheidstoestande, slaapprobleme, stigma en substansgebruik en -misbruik besigheidsprestasie deur produktiwiteit te verminder en beide beplante en onbeplande afwesighede te verhoog .

(Bron: Die Stigting vir Werkondersteunende Navorsing, 'n organisasie wat in 2007 gestig is om die EAP-veld en die huidige stand van sake te verstaan ​​en die doeltreffendheid van EAP-dienste te ondersoek.)

WVP's gee werkgewers 'n verwysingsopsie wanneer bestuurders en personeel van Human Resources 'n werknemer help om met lewens- en werkkwessies te help wat buite die opleiding en omvang van hierdie werkplek helpers is.

Bestuurders en Menslike Hulpbronne-personeel word oor die algemeen nie opgelei om terapie of berading aan werknemers te verskaf nie, en die WBG's gee hulle 'n manier om te help sonder om 'n werknemer in nood uit die weg te ruim.

"Nasionale Vergoedingsopname-data toon dat staatsamptenare meer toegang tot welsynsprogramme en werknemersbystandsprogramme het as werkers in die private sektor. Die verskil in toegang kan toegeskryf word aan 'n aantal faktore, insluitende beroepsamestelling en die verskillende werksfunksies van openbare en werkers van die private sektor. Die verhouding van openbare sektor werkers in die onderwys en openbare veiligheidswerk is byvoorbeeld relatief hoog in vergelyking met die werkers van die private sektor. "

In 2008 het data getoon dat 78% van die werknemers van die openbare sektor en 46% van die werknemers van die privaat sektor toegang gehad het tot EAPs, 'n noemenswaardige toename van die persentasie werknemers wat deur die WVP's gedek is in 1999 toe die syfers onderskeidelik 43% en 21% was.

"In die VSA het meer as 97% van maatskappye met meer as 5.000 werknemers EAPs. 80% van maatskappye met 1, 000 - 5,000 werknemers het EAPs. 75% van maatskappye met 251-1000 werknemers het EAPs. jare se neigings wat verband hou met Amerikaanse beleidspunte en voordele vir die werk, toon dat die EAP-bedryf steeds groei, met 65% van die werkgewers wat OBP's in 2008 bied, van 56% in 1998, "volgens die Vereniging vir Werknemersbystandsberoepe (EAPA).

Werknemersbystandsprogramme (WP's) gee werkgewers 'n opsie wat werknemers kan help om probleme te oorkom wat hul werkverrigting, geestesgesondheid en algemene welstand kan beïnvloed.

Is werknemerhulpprogramme (WP's) effektief?

Navorsing bestaan ​​wat toon dat die WPP effektief is, hoewel die getuienis omstrede is. Ek het persoonlik albei positiewe en negatiewe mond-tot-mond-terugvoering ervaar van werknemers wat toegang tot hul organisasies se OBP's gehad het. Die meeste omstrede, en nie-vertroulike dienste beskou, afhangende van die diensverskaffers, deur baie werknemers, is die WVP's wat deur werkgewers in die openbare sektor verskaf word.

Hierdie OBP's kan departemente binne groot organisasies wees en werknemers beskou hulle met gereelde vermoedens en skeptisisme.

Die werkverskaffingsnavorsingstigting, wat hierbo genoem word, sê dat die veld van werknemerbystand nie navorsing gedoen het wat sy produktiewe en groeiende gebruik deur werkgewers in die Verenigde State en in die buiteland regverdig nie.

"Alhoewel sommige studies daarop dui dat EAP's oor die algemeen doeltreffend is, laat die EAP-bewysbasis baie vrae onbeantwoord. In deel is dit te wyte aan algemene metodologiese beperkings; Byvoorbeeld, die literatuur word oorheers deur enkelgevallestudies en deur programevaluerings wat nie altyd streng wetenskaplike standaarde nakom nie. Alhoewel daar 'n indrukwekkende ophoping van programevaluerings is wat deur werkgewers (en hul EA-verskaffers of konsultante) onderneem is, is die meeste van hierdie evaluerings as eiendom beskou en nie wyd versprei of gepubliseer in vaktydskrifte nie. Daarbenewens is daar behoefte aan bykomende navorsing wat fokus op eietydse EA-diensleweringsmodelle, aangesien dit oor die jare dramaties verander het, spesifiek die 'aktiewe bestanddele' in die EAP-doeltreffendheid, en op die meting van uitkomste wat mees relevant is vir werkgewers en werkers, te ondersoek. "

Werknemersbystandsprogramme (WVP's) Gevolgtrekking

Om saam te vat, het werkgewers toenemend werknemers-bystandsprogramme (OOP's) aangebied, dikwels deur hul gesondheidsorgverskaffers. Daar is min bewyse dat dit bewys dat WP's effektief is in die doel van werkgewers om produktiwiteit en gesonde, goeie werknemers te handhaaf .

EAPs gee egter aan die werkgewer 'n opsie wanneer hulle met ontsteld personeellede gaan, wie hulle swak toegerus is, en nie in die besigheid nie, om te dien.

Gevolglik sal die gewildheid van die WBP's voortgaan om te styg en ek hoop dat onbevooroordeelde navorsing vorentoe blyk dat die WPPe werklik die beste belange van werkgewers en werknemers dien. Nie net 'n wondermiddel vir die massas nie, ek wil graag sien dat EAPs werklik werk of nie.