Aanlyn kursusontwikkelings werk

Getty

Aanlynkursusontwikkeling is die proses waardeur 'n afstandsonderrigproduk of -kursus geskep word. Baie verskillende mense het 'n hand in die proses. Die vereiste vaardighede en die eindprodukte van die kursusontwikkelingsproses kan aansienlik verskil, afhangende van die:

Aanlynkursusse kan webgebaseerde leerbestuurstelsels (LMS) gebruik, soos Blackboard, of meer algemene gebruik sagteware soos PowerPoint of klank- en videospelers. Langs die pad sal diegene wat betrokke is by kursusontwikkeling heel waarskynlik MS Word of ander woordverwerkingsstelsels gebruik. As gevolg hiervan kan baie van die werk op afstand gedoen word, waardeur kursusontwikkelaarsposisies waarskynlik geskik is vir telewerk.

Kursusontwikkelaar

Daar is geen enkele definisie vir hierdie posisie nie. Organisasies gebruik hierdie titel vir verskillende posisies. In sommige maatskappye kan kursusontwikkelaar sinoniem wees met instruksionele ontwerper . Dit is dikwels 'n werk meer gefokus op die inhoud van die kursus as die opvoedkundige ontwerp aspekte daarvan. Kursusontwikkelaars kan met vakkundiges in wisselwerking wees met die keuse van die bronne en die skryf van die teks van die kursus.

Onderwerp deskundige

Die vakkundige (KMO) mag die kursusmateriaal eintlik skryf, of, waarskynlik, kan net met die kursusontwikkelaar en / of onderrigontwerper konsulteer. Tipies, die KMO is 'n kundige in die vakgebied van die kursus. In die ontwikkeling van aanlynkursusse kan vakkundiges professore in diens wees by die skool wat die kursus ontwikkel of in diens van 'n ander opvoedkundige instelling werk en as konsultant werk.

Tipies is dit deeltydse kontrakposisies.

Onderrigontwerper

Onderrigontwerpers ontwikkel die voorkoms, organisasie en funksionaliteit van leerstelsels deur gebruik te maak van leerbeginsels. Hulle mag leerdoelstellings skryf en kan die omvang van 'n projek bepaal, die uitleg van die onderrigmateriaal skep en beplan en assesserings maak.

Mediaspesialiste

Hierdie mense produseer die media vir die kursus, wat dalk klank-, video- of PowerPoint-aanbiedings insluit wat dalk of nie met oudio gesinkroniseer word nie.

redakteur

Nadat 'n kursus geskryf en ontwerp is, sal baie instansies dit deur middel van 'n redaksionele proses plaas. Kopie-redakteurs en lynredakteurs kyk na die kursusse vir grammatikale foute, styl en konsekwentheid. Redakteurs ondersoek ook aanhalings om seker te maak hulle hou by styl en formaat. Hierdie posisies kan voltyds wees by 'n groot organisasie of deeltydse vryskut werk.

Aanlyn Fakulteit of Instrukteur

Die meeste van die tyd aanlyn fakulteit is nie deel van die kursus ontwikkelingsproses nie. Aanlyn-instrukteurs is besig om die fasiliteerder se kursusse te wees wat deur die kursusontwikkelingsproses wat hierbo beskryf is, deurgegaan het. Sommige aanlyn-kolleges betaal 'n vaste fooi aan aanlynfakulteitslede vir instrukteur-ontwerpte kursusse.

In daardie geval sal die fakulteitslid as al die rolle hierbo optree, met miskien die uitsondering van die redakteur aangesien 'n buite-redakteur waarskynlik gekontrakteer sal word om oor die kursus te kyk.