Marine Corps aangeskrewe posbeskrywings

MOS 0193 - Personeel / Administratiewe Hoof

Tipe MOS : PMOS

Rangreeks : MGySgt na SSgt

Werkbeskrywing: Personeel / Administratiewe hoofmanne verrig toesighoudende pligte as middelvlakkantoorbestuurders in 'n verskeidenheid administratiewe opdragte. Personeel- / administratiewe hoofde moet 'n grondige kennis hê van die vermoëns en vereistes van Marine Corps se standaard woordverwerkings- en databasisprogrammatuurpakkette, en die Marine Corps Total Force System (MCTFS), wat die On-line Diary System (OLDS) insluit, en die Eenheidskalender / Mariene Geïntegreerde Personeelstelsel (UD / MIPS).

Normaalweg word personeel / administratiewe hoofde op die vlak van verslagdoening-eenheid toegewys, insluitend gekonsolideerde administrasiesentrums, adjutantskantoor, personeelvlakbiljette, bv. HQMC-personeelafdeling, G-1 / S-1, ens. Of onafhanklike plig in 'n administratiewe billet. Personeel / Administratiewe hoofde moet oorhoofse kennis hê van personeel (algemene en operasionele) administrasieprosedures ten einde die administratiewe funksies van die kantoor op te rig, te bestuur en te bestuur. Die personeel / administratiewe hoof moet tegniese vaardigheid handhaaf in die pligte verrig deur Mariniers in MOS's 0121 en 0151 . Wanneer personeelbureaus toegewys word, hou personeel / administratiewe hoofde toesig oor die vloei van papierwerk om behoorlike personeel te verseker van alle inkomende en uitgaande korrespondensie, opstel / publisering en toesig oor die instandhouding en verspreiding van riglyne en korrespondensie.

Werksvereistes:

(1) Alle Marines word verwag om vir hierdie MOS te kwalifiseer deur die gevorderde Personeeladministrasie kursus by MCB Camp Lejeune, NC, te voltooi. Wanneer 'n mariene nie hierdie kursus kan bywoon voor bevordering aan personeel sersant nie, mag MOS 0193 volgens die bevelvoerder se diskresie toegewys word as die Mariene vaardigheid bewys het in die pligte en take wat in MCO 1510.53 geïdentifiseer is.

By die bevordering van die sersant van die personeel, verleen die opdrag van MOS 0193 die Mariene vrystelling van die bywoning en afhandeling van die Gevorderde Personeeladministrasiekursus. Hierdie MOS sal nie aan Mariniers toegeken word onder die rang van personeel sersant nie.

(2) Moet voorheen in MOS 0121 of 0151 gedien het.

Pligte: Vir 'n volledige lys van pligte en take, verwys na MCO 1510.53, Individuele Opleidingsstandaarde .

Verwante Departement van Arbeidskodes:

Toesighouer, Personeel Klerke 209.132-010.

Verwante Marine Corps Jobs:

Geen.

Bogenoemde inligting afgelei van MCBUL ​​1200, dele 2 en 3