Die belangrikste sagte vaardighede werkgewers soek

Wanneer 'n werk aansoek doen, is baie mense geneig om hul harde vaardighede te beklemtoon - die spesifieke kennis en vaardighede wat benodig word vir 'n spesifieke werk. Hierdie is tipies vaardighede wat duidelik gedefinieer en gemeet kan word. Dit is ook nodig om die belangrikste sagte vaardighede wat jy besit, uit te lig, om te wys hoekom jy die beste kandidaat vir die werk is.

As jy werk soek, kan jou sagte vaardighede so belangrik wees as die harde vaardighede wat nodig is om sukses op die werk te behaal.

Sagte vaardighede is baie moeiliker om te definieer en te meet - dit is die interpersoonlike of "mense" vaardighede wat jou help om suksesvol met ander in die werkplek te kommunikeer. Ongeag van die werk, moet jy effektief met toesighouers en mense bo en onder jou op die werkkaart, sowel as ander moontlik wees, soos kliënte, verskaffers, pasiënte, studente, ens.

Maatskappye soek kandidate met beide soorte vaardighede wanneer hulle vir die meeste posisies huur. Dit is omdat as jy 'n negatiewe houding het, nie met ander kan kommunikeer nie , nie goed kommunikeer nie , nie goed werk as deel van 'n span nie en kreatief en krities kan dink , mag dit nie saak maak nie goed opgevoed en bekwaam jy is. Jy moet 'n paar stel vaardighede hê om in enige werk te kry, nie net diegene wat direk met die publiek werk nie. Indeed.com, die voorste werksite, het die mees waardevolle sagte vaardighede vir werksoekers en werknemers gedeel.

Top Sagte Vaardighede Werkgewers Wil

Hier is die top sewe belangrikste sagte vaardighede vir beide onderhoudvoering en in die werkplek, van Indeed se Direkteur van Werwing, Mike Steinerd:

Indiensnemingsvaardighede verskil van werk

As jy 'n leiersposisie soek, óf as 'n bestuurder óf 'n lid van 'n span, wil jy verskillende bates uitlig as as jy byvoorbeeld 'n tegniese posisie soek. Die sagte vaardighede wat jy nodig het om 'n effektiewe leier te wees, sal dinge insluit soos om te kan delegeer en konstruktiewe kritiek bied.

Inligtingstegnologie-posisies vereis sagte vaardighede soos kreatiwiteit en die vermoë om idees en oplossings vir individue sowel as groepe aan te bied. Sterk kommunikasievaardighede, beide skriftelik en mondeling, is op elke vlak 'n belangrike bate in feitlik enige veld.

Hoe om werkgewers te laat weet watter vaardighede jy het

Wanneer jy skryf, hervat en dekbriewe , is dit noodsaaklik om die vaardighede te verwys wat die werkgewer in jou werksaansoekmateriale soek. Dieselfde is waar wanneer u 'n onderhoud voer. Hersien die posplasing , en wees bereid om spesifieke voorbeelde te gee van die vaardighede wat jy het (beide hard en sag) wat 'n pasmaak vir die werksvereistes is .

Maak ook seker dat u sagte vaardighede tydens onderhoude aan die huurbestuurder voorgestel word. Vertoon jou positiewe houding en entoesiasme gedurende die onderhoud.

Moenie net sê dat jy die vaardighede het wat die maatskappy nodig het nie - bewys dit aan hulle. Berei deeglik voor vir jou onderhoud en gee 'n paar voorbeelde van gevalle wanneer jy jou sagte vaardighede effektief gebruik het. Weet genoeg oor die posisie en die maatskappy om gemaklik en kundig met die onderhoudvoerder te praat. Handelinge kan werklik harder praat as woorde - veral in 'n mededingende werkplek .