Job Feite Oor Army Cryptologic Linguist (35P)

Vreemde taal vloeiendheid is net een van die vereistes

Die primêre rol van 'n kriptologiese taalkundige MOS 35P in die Amerikaanse weermag is om vreemde taalkommunikasie te identifiseer deur seinuitrusting te gebruik. Dit is duidelik dat hierdie werk veral belangrik sou wees in 'n gevegsituasie in 'n vreemde land, waar kommunikasie in ander tale verstaan ​​kan word, is noodsaaklik. Maar dit behels veel meer as om net in vreemde tale te vertaal en te kommunikeer.

Dit is 'n intreevlak-aangestelde werk. Pligte wat deur soldate in hierdie MOS (militêre beroepspesialiteit) uitgevoer word, sluit in die identifisering van buitelandse kommunikasie vanuit 'n toegewysde geografiese gebied en die kategorisering van seine volgens aktiwiteitstipe; ontleding van buitelandse kommunikasie vir inligting om missie verslagdoening vereistes te ondersteun; erkenning van veranderinge in transmissie modusse en tipping die toepaslike analitiese of onderskep gesag; die verskaffing van vertaalkundigheid aan ontleders; bedryfstelsels soos benodig om seine te ondersteun Intelligensie taakstelling, verslagdoening en koördinasie; en die verskaffing van giste, transkripsies of vertalings van buitelandse kommunikasie.

opleiding

Werksopleiding vir 'n kriptologiese ontleder vereis 10 weke basiese bekwaamheidsopleiding en drie tot 52 weke gevorderde individuele opleiding met onderrig op die werk. Deel van hierdie tyd word in die klaskamer en in die veld bestee.

Opleiding vir 'n weermag-kriptologiese ontleder werk vind plaas by die Presidio van Monterey in Monterey, Kalifornië, en is tussen ses en 18 maande.

Die DLIFLC word deur die weermag bestuur, maar is 'n gesamentlike diensskool, wat beteken dat dit die primêre vreemde taalopleiding vir die hele Departement van Verdediging is. Rekrute wat reeds 'n vereiste vreemde taal praat en vlot kan wees, mag toegelaat word om die DLIFLC opleidingskursus oor te slaan.

Die DLIFLC opleiding word gevolg deur gevorderde individuele opleiding.

vereistes

Om te kwalifiseer vir 'n werk as 'n kriptologiese ontleder, moet rekrute 'n 91 op die Armed Services Vocational Aptitude Battery-toets (ASVAB) in die Skilled Techincal (ST) -gebied behaal. Die weermag evalueer ook rekrute op die Verdedigingstaal Aptitude Battery (DLAB) om te bepaal hoe goed 'n inheemse engelse spreker 'n nuwe taal kan leer. Die DLAB-telling dui op die moeilikheidsgraad vir taalopleiding. 'N DLAB kwalifiserende telling van 100 of hoër is nodig vir hierdie werk.

Sekuriteit Uitklaring : Top Geheime

Sterkvereiste : Swaar

Fisiese Profiel Vereiste: 222221

Daarbenewens moet kriptologiese analiste in die weermag normale kleurvisie hê, Amerikaanse burgers wees en 'n kwalifiserende telling op die Engelse Begripsvlaktoets hê. Enigeen wat in die Vredeskorps van die VSA gedien het, is nie gekwalifiseer nie. Rekrute moet goeie stemkwaliteit hê en in Engels en 'n addisionele taal vlot en idiomaties kan praat, sonder aksent of belemmering. Dit is nie genoeg om net die taal te praat nie, met ander woorde.

Rekrute kan nie 'n rekord van skuldigbevinding deur die krygsraad hê nie, en moet nie 'n rekord van skuldigbevinding deur 'n siviele hof hê vir enige ander oortreding as klein verkeersoortredings nie.

Soortgelyke burgerlike beroepe vir kriptologiese analiste sal tolk en vertalers wees, radiooperateurs, databasisadministrateurs, rekenaaroperateurs, spesialiste in sakebedrywighede, en opleiding- en ontwikkelingspesialiste.