Army aangeskrewe posbeskrywings

Basiese posbeskrywing

Nota: Hierdie is nie 'n intreevlak-werk nie.

Onder toesig, opdrag en dien as senior senior lid vir SF aktiwiteite. Trek en hou vaardigheid in alle belangrike pligte wat met spesiale magte geassosieer word. Voer administratiewe, operasionele en opleidingspligte uit tydens die organisasie van die ODA vir take in die voorbereiding van missie (isolasie) en tydens bedrywighede. Voer gesamentlike, gekombineerde en koalisie beplanning en toesig oor bedrywighede vir hoër hoofkwartier, groot opdragte en gesamentlike opdragte.

Voer senior leierskap-, personeel- en opleidingsfunksies binne spesiale kragte uit.

Opleidingsinligting

N / A

ASVAB-telling benodig: NVT

Sekuriteit Uitklaring : Geheim

Sterkvereiste : NVT

Fisiese Profiel Vereiste: 111221

Ander vereistes

Soortgelyke Burgerlike Beroepe

Daar is geen burgerlike beroep wat direk gelykstaande is aan MOS 18Z nie. Die volgende burgerlike beroepe maak egter gebruik van die vaardighede wat ontwikkel is deur MOS 18Z opleiding en ondervinding.