Army Job MOS 35T Militêre Intelligensie Systems Maintainer / Integrator

Hierdie soldate hou intelligente versamel toerusting goed funksioneer

Die Militêre Intelligensie Systems Maintainer / Integrator maak seker dat die toerusting wat gebruik word deur die militêre intelligensie van die weermag, insluitend rekenaars en netwerke, in die beste werkende toestand gehou word.

Hierdie werk is gekategoriseer as militêre beroepspesialiteit (MOS) 35T. Hierdie soldate is 'n belangrike deel van die leër se intelligensie gemeenskap.

Pligte van MOS 35T

Hierdie soldate onderhou, toets en herstel kommunikasie toerusting, insluitend militêre intelligensie rekenaars en netwerke.

Hulle evalueer en onttrek data van vaste, draagbare en draadlose kommunikasie toestelle, en toets militêre intelligensie sensors en stelsels voor, tydens en na missies. .

Hierdie taak is verantwoordelik vir die uitvoer van gedetailleerde toetse op elektriese en meganiese toerusting met behulp van gereedskap soos multimeters, ossilloskope, seinopwekkers, spektrumanaliseerders, draaddiagramme, logika en seinvloeikaarte, tegniese handleidings, probleemoplossingskaarte, prestasiehulpmiddels, skematiese en logiese diagramme, en ander meting en diagnostiese toerusting.

Hulle handhaaf elektroniese oorlogvoering en onderskep ontvangers, verwerkings- en bergingstoerusting en rekenaar randapparatuur. Hoë-posisie soldate toesig oor laer graad personeel en help met die uitvoer van formele en informele gestruktureerde opleidingsprogramme. Soms word hulle versoek om as assistent-instrukteurs by die diensskool op te tree.

Opleiding vir MOS 35T

Werksopleiding vir 'n militêre intelligensiestelselonderwyser / -integrator vereis 10 weke Basiese Combat Training (bootkamp) en 42 weke gevorderde Individuele Opleiding (AIT) met toerusting.

AIT vir militêre intelligensie soldate vind plaas by Fort Huachuca in Arizona. Dit is een van die langer gevorderde opleidingsprogramme, aangesien die materiaal so sensitief is.

Van die tegniese vaardighede wat jy sal leer, sluit in elektroniese beginsels, instandhoudingsprosedures en rekenaarnetwerke, hardeware en sagteware.

Jy sal ook leer om die basiese beginsels van die instandhouding van toerusting wat gebruik word vir intelligensie-insameling.

Kwalifiseer vir MOS 35T

As jy belangstel om 'n militêre intelligensie stelsels onderhouer / integreerder in die weermag te word, benodig jy 'n telling van minstens 112 op die geskoolde tegniese (ST) -gebied van die ASVAB-toetse vir Gewapende Dienste. Normale kleurvisie is nodig (wat geen kleurblindheid beteken nie), en soldate in MOS 35T moet Amerikaanse burgers wees.

U moet ook in aanmerking kom vir 'n topgeheime sekuriteitsklaring van die Departement van Verdediging, aangesien u baie sensitiewe inligting oor militêre inligting sal hanteer. Dit vereis 'n agtergrond tjek van finansies en karakter; 'n kriminele geskiedenis of vorige dwelmmisbruik kan die gronde wees om so 'n klaring te ontken.

Benewens die verkryging van 'n topgeheime sekuriteitsklaring, kan jy of jou eggenoot nie onmiddellike familielede hê wat in 'n land woon waar fisiese of geestelike dwang bekend is as 'n algemene praktyk nie. Soldate in hierdie werk en hul gades kan nie kommersiële of gevestigde belang in so 'n land hê nie.

Soos met die meeste militêre intelligensie-werksgeleenthede, kan u nie 'n militêre intelligensie stelsels instandhouer / integreerder wees as u ooit in die Vredeskorps gedien het nie.

Dit is om te verseker dat die skeiding tussen die humanitêre missie van die Vredekorps en die weermag duidelik is. Aangesien die Vrywilligers van Peace Corps soms werk in gebiede wat vyandig is teenoor die Verenigde State, as 'n vyand gedink het dat vrywilligers inligting oor die inligting versamel, kan dit hulle in die gedrang bring.

En ten slotte, jy moet 'n rekord vry van oortuiging deur die krygsraad hê, en vry van siviele oortuigings anders as geringe verkeersoortredings.