Dierkunde Graad Gedoseer

Dierkunde is 'n gewilde hoofvak vir diegene wat belangstel om 'n dierverwante loopbaan te volg. Mogelijke loopbaan opsies vir diegene met 'n dierkunde graad sluit in dierkundige , navorser, dieretuinhouer , mariene bioloog , wildbioloog , herpetoloog , primatoloog , entomoloog , ichthyoloog , mariene soogdier en ornitoloog . (Let daarop dat gevorderde nagraadse vlakstudies nodig mag wees om sommige van hierdie titels te behaal.)

'N Graad in dierkunde behels die voltooiing van 'n verskeidenheid kursusse wat verband hou met die bestuur van dierspesies en hul biologiese prosesse. Baie programme stel die student in staat om hul vakkursus op maat te stel om op individuele belangstellingsvelde te fokus. Studente kan ook die geleentheid hê om navorsing te doen. Alhoewel spesifieke graadvereistes van een opvoedkundige instelling tot die ander kan verskil, sal die meeste dierewetenskap-graad kursusse 'n kombinasie van die volgende klasse insluit:

Dieregedrag

'N Gedragskursus kan aangebied word as 'n oorsigkursus wat die gedrag van verskeie spesies aandui, of dit kan in meer gespesialiseerde kursusse (soos voëlgedrag of mariene soogdiergedrag) ingebreek word. Die kursuswerk in 'n dieregedragsklas leer studente hoe diere verband hou met ander van hul spesies en op omgewingsprikkel.

Anatomie & Fisiologie

Anatomie- en fisiologie-kursusse is belangrike grondslagelemente vir dierkundestudente.

In hierdie kursusse leer studente die komponente en funksies van die skelet-, bloedsomloop-, voortplantings-, spysvertering- en spierstelsel. Die kursuswerk kan die identifikasie van bene insluit, disseksie van monsters en evaluering van lewende diere. Dit kan ook moontlik wees om meer gespesialiseerde anatomie- en fisiologie-kursusse, soos soogdierfisiologie of ongewerwelde anatomie, te neem.

Biologie

Biologie kursusse kan onderwerpe in dierbiologie, ongewervelde biologie, vertebrate biologie, sellulêre en molekulêre biologie, evolusie, mikrobiologie en ekologie insluit. Studente begin gewoonlik met 'n algemene biologie kursus in hul eerste studiejaar en beweeg dan na die meer gespesialiseerde kursusse in die daaropvolgende jare.

Calculus & Statistiek

Vereistes wissel van een program na die volgende, maar die meeste dierkunde grade vereis dat 'n student minstens een kursus in berekeninge en statistieke voltooi. Hierdie wiskunde kursusse is belangrik vir studente wat navorsing sal voltooi en statistiese resultate sal ontleed.

genetika

'N Kursus in genetika bied studente aan onderwerpe in erfenis, seleksie vir gewenste eienskappe, verbetering van dierbevolkings, voortplanting en prestasie. Studente mag ook aan laboratoriumwerk deelneem deur monsters met mikroskope te evalueer.

Organiese chemie

Organiese chemie is 'n vereiste grondslag in alle dierkundeprogramme. Kursusse sluit in laboratoriumwerk. 'N Kursus in algemene chemie is gewoonlik 'n voorvereiste vir toelating tot die organiese klas.

fisika

Ten minste een semester algemene fisika word gewoonlik benodig vir 'n voorgraadse dierkunde graad. Onderwerpe in 'n algemene fisika kursus kan die studie van energie, krag, beweging, elektrisiteit, magnetisme, klank en die verskeidenheid wetenskaplike wette wat op hierdie onderwerpe van toepassing is, insluit.

Gespesialiseerde Kursusse

In die junior en senior studiejaar kan dit moontlik wees vir die student om 'n vakkursus op te stel wat fokus op 'n spesifieke spesialiteitsarea van belang (bv. Herpetologie, ornitologie, itologie, ens.). Moontlike keusekursusse sluit in soogdierkunde, ichthyologie, vergelykende anatomie, entomologie, amfibiese en reptielbiologie, insekbiologie, mariene ekologie, paleobiologie, embriologie, immunologie, virologie, ontwikkelingsbiologie, veldbiologie, parasitologie en spesiale onderwerpe in dierkunde of biologie.

Nagraadse Studie

Na die ontvangs van hul graad Baccalaureus Scientiae kan 'n student kies om voort te gaan met die studie van dierkunde op die nagraadse vlak. Nagraadse werk sluit in 'n streng studiekursus in die klaskamer, voltooiing van 'n proefskrif of verhandeling, en navorsingswerk.

Nagraadse studente kan ook tydens hul graadprogram as onderwysassistent of laboratoriumvoorsitter dien. Samewerking met die fakulteit oor hul navorsingsprojekte kan ook deel wees van die akademiese program.

Finale Woord

Studente moet die programme waarvoor hulle aansoek doen, versigtig kies, en maak seker dat die instellings die gespesialiseerde kursusse aanbied waarin die student belangstel. Dit is ook verstandig om fakulteitslede te identifiseer wat navorsingswerk in 'n ooreenstemmende belangstellingsveld uitvoer. Die moontlikheid om 'n laboratoriumassistent op sodanige navorsing te word, sal dus 'n realistiese moontlikheid wees.