Hoe om metafore korrek te gebruik en klip te vermy

Wanneer korrek gebruik word, is metafore effektiewe fiksie-skryfgereedskap . Hulle is een manier om taal en taalprosesse te verander. Ook, soos kortskrif, kan hulle dadelik 'n prentjie of 'n betekenis oordra, met min woorde. Natuurlik, soos die meeste literêre toestelle , word metafore gebom wanneer dit verkeerd gebruik word, die leser verwar of die aandag trek op die skrywer se gebrek aan vaardigheid. Die twee mees algemene valle om bewus te wees van die gebruik van metafore is die cliché en die gemengde metafoor.

clichés

Uitdrukkings soos "die kalmte voor die storm," "Moeder Natuur" of "hy is 'n rot," is so dikwels gebruik dat hulle nou as clichés beskou word. Tensy dit belangrik is vir die toon van jou werk, is dit gewoonlik beter om clichés te vermy. As jy nie meer oorspronklike taal kan opdoen nie, is dit dikwels beter om die metafoor te verlaat en kies vir duidelike beskrywing.

Gemengde Metafore

Nog 'n algemene probleem met betrekking tot metafore is die neiging om dit te meng of te oorwerk, gewoonlik van onverskillige denke of oor denke. Die resultaat bring twee beelde saam wat eenvoudig nie sin maak nie. In "Voorbeelde van Metafore" gee ek die voorbeeld: "Ons sleutelbord sal jou gedagtes leer om oor te speel." Hier het die spreker twee metafore gemeng wat tot nonsens lei. 'N "mind's eye" kan niks speel nie, en beslis nie "deur die oor nie."

Diana Hacker gee in die reëls vir skrywers die voorbeeld: "Oorkruis Utah se soutvlaktes in sy nuwe Corvette, my pa het gevlieg onder 'n volle stoomhoof." Sy verduidelik dat 'gevlieg' 'n vliegtuig voorstel, terwyl 'n volle stoomhoof 'n trein voorstel.

'N bietjie gedagte en 'n klein wysiging lei tot 'n duideliker, meer bevredigende sin: "Oorkruis Utah se soutvlaktes in sy nuwe Corvette, my pa het gevlieg teen spoedspoed."

Die boek Engels Made Simple bied 'n besonder verwarde voorbeeld. Let op jou eie reaksie as jy probeer om hierdie paragraaf te lees:

Die ouderdom van die atoom het die mens getransfigureer, maar die transfigurasie was van spiritualiteit tot materialisme, presies die omgekeerde van die raad van die antieke profete. Vandag staar die man vorentoe in sy gemoedstoestand, maar sy siel word in 'n afgrond van valse begeertes vermoor. By die splitsing van die atoom het die mens sy eie wese verdeel en die eenheid van sy molekulêre geheel verloor.

Dit is moeilik om deur te gaan, is dit nie? Soos die skrywers verduidelik:

Die skrywer begin met 'n interessante beeldtransfigurasie - maar kort daarna verloor dit dit in 'n onverwante figuur oor 'n gemoedstoestand . Verder kry hy sy metafore verstrengel as hy 'n siel in 'n afgrond kry . Ten slotte keer hy terug na die atoom, maar die oorspronklike beeld van transfigurasie is nou heeltemal verdwyn, en die leser vloei in die donker dieptes van molekulêre heel .

Let op hoeveel makliker dit is om op hierdie seleksie te fokus:

Die atoom ouderdom het die mens se geestelike ontwikkeling gestop. Intellektueel het hy vorentoe gestyg, maar sy ideale en sy waardes het stilgestaan. As die mens se morele wese regverdig, kan atoomversplintering 'n illusie wees.

As jy ooit in twyfel is of jy 'n metafoor afgetrek het, is dit beter om dit heeltemal te nix. Gebruik verkeerd, jy sal dwaas lyk en jou leser aflei. Onthou, jou oorkoepelende doel is om te kommunikeer. Soms beteken dit dat jy jou ego ter syde stel van 'n eenvoudige praat.

Neem hierdie artikel verder met 'n oefening wat jou eie metafore skep of jou kennis met 'n vasvra toets.