Alliterasie Voorbeelde in Fiksie

Die woord alliterasie is afgelei van die Latynse woord "latira", wat "letters van 'n alfabet beteken." Dit is 'n stilistiese toestel wat skrywers gebruik waarin 'n aantal woorde wat met dieselfde eerste konsonante klank begin, naby mekaar in 'n reeks herhaal word. . "Peter Piper het 'n piek van gepekelde pepers gekies" is een bekende voorbeeld.

Funksie van Alliterasie

Anders as digters, bespreek fiksie skrywers selde die gebruike van alliterasie en hoe dit bewustelik gebruik kan word om meer kragtige fiksie te skep, maar dit speel ook 'n kritiese rol in fiksie sowel as in poësie en prosa .

Alliterasie skep 'n musikale effek, wat ritme, bui en beweging skep terwyl hulle ook sinne met skoonheid en 'n sekere vloei vermeerder. Byvoorbeeld, die herhaling van die "s" wat soos 'n slang klink, kan gevaar inhou. Die herhaling van die "h" klank leen 'n sagte lug in die lug terwyl 'n herhalende "b" vir 'n perkussiewe konsonant sorg.

'N Sekondêre tipe word simmetriese alliterasie genoem wat gebruik maak van parallelisme: die frase bevat 'n paar woorde aan die begin en einde van die frase wat met dieselfde klank begin, terwyl die middelwoorde soortgelyk is - byvoorbeeld, roesbruin blazers heers. "

Alliterasie Voorbeelde in Fiksie

In sy lesing, "The Sentence Is a Lonely Place," vra Gary Lutz skrywers: "Gebruik jouself van alliterasie ... Sodanige herhaling kan strelend en stabiliseer word, veral in 'n sin waarvan die inhoud en emosionele vlaag niks anders is nie." Hy gee 'n voorbeeld van Don DeLillo met h 's: "Hy was hier in die huil van die wêreld" en van Christine Schutt: "Hy het geweet die soort Kleenex crud het 'n huilende meisie agtergelaat."

Maar alliterasie kan ook 'n minder subtiele rol speel. In Moby Dick gebruik Melville alliterasie om karakter te bou en die leser die toneel aan boord van 'n walvisvaart te help. Die karakter, Stubb, word beskryf as "eerder 'n vreemde manier om met hulle oor die algemeen te praat," en gesê: "die mees fantastiese dinge vir sy bemanning." Melville gebruik alliterasie om hierdie eise te illustreer.

"Die duiwel haal julle, oe ragamuffin rapscallions," sê Stubb. "Begin haar - begin haar, my silwerlepel!" In hierdie laaste aanhaling het ons nie net die alliterasie in die herhaling van die S geluide nie, maar ook 'n voorbeeld van assonansie in die woorde "begin" en "marling", wat die herhaling van 'n klinkersklank is.

Bykomende voorbeelde van alliterasie

Die siel kies haar eie samelewing. - Emily Dickinson

Vanuit die dodelike lendene van hierdie twee vyande; 'N Paar sterwekkende liefhebbers neem hul lewe. - Romeo en Juliet , Shakespeare

"So het ons geslaan, bote teen die huidige, teruggehou onophoudelik terug in die verlede." - Die Groot Gatsby, F. Scott Fitzgerald

"My pa het gesprekke 'n holle kapasiteit vir die versorging van die verskriklike vreemdelinge gehad." Die Centaur, John Updike

"Sy siel het stadig geswem toe hy hoor hoe die sneeu vlug deur die heelal val en val, soos die afkoms van hul laaste einde, op al die lewende en die dooies." - Die Dooies, James Joyce

Terwyl jy assonansie in meer poëtiese oomblikke van jou prosa kan gebruik sonder om eers daarvan bewus te wees, is Donald Westlake se strewe in die "pragtige blonde blougeoned" geneig om aandag aan homself te gee. Tensy jy van plan is om dit te laat gebeur - om karakter of drama te skep of 'n komiese oomblik te skep, is dit wys om seleksie selektief te gebruik om die effek te maksimeer sonder om dit te oorkom.