Marine Corps aangeskrewe posbeskrywings

MOS 0848 - Field Artillery Operations Man

Tipe MOS : PMOS

Rangreeks : MGySgt na SSgt

Werksbeskrywing: Veldartillerie bedrywighede mans verrig die verskillende pligte wat verband hou met die werking van 'n veldartillerie en mortier brand rigting sentrum; bedrywighede of opleidingsafdeling; opname afdeling; meteorologiese afdeling; of teiken verkryging radar afdeling. Pligte sluit in die voorbereiding van personeel en toerusting vir beweging en operasie; bystand te verleen in die ligging van brandrigtingsentrum of teikenverkrygingsradar in die veld; handhawing van 'n situasie kaart, bedryfsjoernaal en opname rekords; Uitvoerende pligte wat voorval op die voorbereiding, voortplanting en verspreiding van bedryfsopdragte, opleidingsbevele, memoranda, skedules, statusverslae en S-3 periodieke verslae; voorbereiding van kaarte en oorleggings; hulp in die vestiging en bedryf van artillerie meteorologiese stasies, direkte atmosferiese meteorologiese waarneming interpretasie, evaluering en verspreiding van atmosferiese data; verrigting van pligte voorval tot uitvoering van opnameplanne noodsaaklik vir behoorlike indiensneming van veldartillerie; assosieer met die installering, oriëntasie, bedryf en handhawing van teikenverwerwing radar toerusting; en opleiding personeel in radar, meteorologiese, opname, en vuur rigting prosedures.

Werksvereistes:

(1) Moet 'n GT- telling van 105 of hoër hê.

(2) Voltooi die Marine Artillery Operations Hoofkursus, Ft. Sill, OK en kwalifiseer in MOS 0842 , 0844 , of 0847 .

(3) Moet 'n geheime sekuriteitsklaring hê .

Pligte: Vir 'n volledige lys van pligte en take, verwys na MCO 3501.26A, Artillery Unit Training and Readiness (T en R) Handleiding.

Verwante Departement van Arbeidskodes:

Veld Artillerie Senior Sersant.

Verwante Marine Corps Jobs:

(1) Brandweerman, 0861 .

(2) Grondoperasiespesialis, 8711.

Bogenoemde inligting afgelei van MCBUL ​​1200, dele 2 en 3