Apteek Spesialis (MOS 68Q)

Beeld met vergunning army.mil

Die apteek spesialis berei, beheer en uitreik farmaseutiese produkte onder die toesig van 'n apteker of dokter of toesig oor farmaseutiese aktiwiteite. Vaardigheid 68Q-personeel benodig vingerhandigheid in albei hande.

Die 5 vaardigheidsvlakke

Vaardigheidsvlak 1. Berei, beheer en uitreik farmaseutiese produkte. Voorskrif hantering en reseptering: Onder nasiene toesig, handmatig of met behulp van 'n gerekenariseerde stelsel: ontvang, interpreteer, verbindings, vervaardig, lêers, etikette, kwessies en lêersvoorskrifte, grootmaat dwelm, steriele produk en / of eenheidsdosis bestellings.

Evalueer bestellings om die dosis, doseringsregime en hoeveelheid wat verdeel moet word, te verifieer. Tjeks vir volledigheid en korrektheid en vir algemene wisselwerking, onverenigbaarheid en beskikbaarheid. Verwys vraaglike bevele of vrae oor basiese formulering aan toesighouer vir verduideliking. Bereken en annoteer behoorlike dosering. Evalueer voltooide bestellings om die integriteit van die finale produk te verseker. Verskaf inligting oor beskikbaarheid, sterkte en samestelling van medikasie aan dokters of aptekers. Verifieer pasiënt se geskiktheid vir ontvangs van medikasie. Voorsien instruksies aan pasiënte rakende medikasieverbruik en newe-effekte. Voer kwaliteits kontrole tjeks op medikasie. Probleme medikasie aan pasiënte, wyke, klinieke en ander gebruik agentskappe. Voorsiening, administrasie en instandhouding: voorskryf nommers toeken en teken. Lewer eenheidsdosse, steriele produkte, grootmaat dwelm en beheerde medisyne bestellings.

Stel voorskrifte op en plak hulpmiddels. Onderhou handtekeningkaarte en voorskriflêers. Berei en hou lêers van beheerde stowwe voor, kaarte, rekords en werkeenhede. Onderhou meesterformule rekord, bondelblad, en pasiëntmedikasie rekord. Onderhou apteek verwysingslêers en publikasie biblioteek.

Berei en lêer farmaseutiese verslae. Berei rekwisisies voor vir en ontvang, pakke, uitpakte, winkels, beskerming en rekeninge vir voorraad. Beheer en uitreik farmaseutiese en apteekvoorrade. Inspekteer, kalibreer, bedryf en voer voorkomende instandhouding op algemene farmaseutiese vervaardiging en verpakkingstoerusting. Reinig en ontsmettingsapparaat en toerusting. Pak, pak, laai en aflaai toerusting en help met die opstel van eenheidstoerusting.

Vaardigheidsvlak 2. Voer pligte uit wat op voorafgaande vlak van vaardigheid gedoen word en verskaf tegniese leiding aan laer graadpersoneel in die uitvoering van hierdie pligte. Berei, beheer en uitreik farmaseutiese produkte om chemoterapeutika in te sluit. Evalueer steriele produkte en bestellings om berekeninge, identifikasie van geneesmiddelinteraksies en dwelmversoenbaarheid in te sluit. Onderhou apteekstelsel databasis.

Vaardigheidsvlak 3 . Voer pligte uit in voorafgaande vaardigheidsvlak. Assisteer of hou toesig oor apteekbedrywighede. Voorskrif hantering en reseptering: Verwys vraaglike dwelm bestellings of vrae oor die basiese formulering na toepaslike professionele vir die verduideliking. Berei meester formule kaarte en dwelm beheer grootboeke voor.

Resensies en opdaterings saamgestelde formuleverwysingslêer. Beheer rekwisisie van standaard- en niestandaardvoorrade. Vestig en hou voorraadvlakke. Ondersoek en interpreteer farmaseutiese voorraad katalogusse. Beskik oor onbruikbare en verouderde farmaseutiese produkte. Organiseer werkskedules, gee pligte aan en gee ondergeskiktes aan in arbeidstegnieke, prosedures, en evalueer apteekbedrywighede. Vestig werkprioriteite en versprei die werkslading. Inspekteer apteekgebied om ordelike, skoon en veilige omgewing te verseker. Toesighouer operasionele instandhoudingsprogram van apteek toerusting. Berei voor en voer opleidingsprogramme. Evalueer personeelprestasieberaadspersoneel en berei evalueringsverslae op. Berei voor en opgradeer farmaseutiese standaardbedryfsprosedure (SOP).

Vaardigheidsvlak 4. Beheer apteekbedrywighede.

Voer pligte uit in voorafgaande vaardigheidsvlak, Verseker nakoming van gehaltebeheermetodes en -prosedures. Help met die samestelling van inligting vir apteek- en terapeutiese komiteevergaderings. Hulp in hersiening en opdatering van hospitaalformulier of dwelmlys. Resensies werkskedules. Vestig, hersien, evalueer en maak nodige hersienings aan opleidingsprogramme. Verseker nakoming van Army en Federale reëls, wette en regulasies rakende farmaseutiese bedrywighede, rig en toesig oor voorraadvoorraad. Resensies het voorraadvlakke vasgestel om te verseker dat die opdragvoorligting nagekom word. Resensies rekwisisies vir standaard en nie-standaard items en noodmedikasie. Resensies, konsolideer en berei tegniese, personeel- en administratiewe verslae voor. Assisteer apteker in personeelsake. Berei op met mannekrag-opname verslae. Koördineer aptekers- en personeelaangeleenthede met betrekking tot die apteek met ander elemente van die mediese behandelingsfasiliteit. Resensies operasies om te verseker voldoening aan Gesamentlike Kommissie Akkreditasie Hospitaal Organisasies (JCAHO) standaarde.

(5) Vaardigheidsvlak 5. Hou toesig oor farmaseutiese aktiwiteite binne die Army Medical Department (AMEDD). Voer pligte uit in voorafgaande vaardigheidsvlak. Assisteer in die vestiging en bedryf van formele opleidingsprogramme vir gespesialiseerde gebiede. Verseker nakoming van gehaltebeheerstandaarde vir leerstellige materiaal in formele opleidingsprogramme. Samestelling van inligting vir apteek en terapeutiese komiteevergadering.

Vereiste Kwalifikasies

Fisiese eise beoordeling en kwalifikasies vir aanvanklike toekenning van MOS . Apteek spesialiste moet oor die volgende kwalifikasies beskik:

(1) 'n Fisiese eise-gradering, van matig swaar.

(2) 'n Fisiese profiel van 222221.

(3) Normale kleurvisie.

(4) 'n Minimum telling van 95 in aanleggebied ST.

(5) Formele opleiding (voltooiing van die MOS 68B kursus en MOS 68Q kursus onder die beskerming van die AHS) verpligtend of voldoen aan die burgerlike verworwe vaardigheidskriteria wat in AR 601-210 vermeld word.

(6) Geen geskiedenis van alkoholisme, dwelmverslawing of onoordeelkundige gebruik van gewoontevormende of gevaarlike middels nie.

Bykomende vaardigheidsidentifiseerders

(1) P5 - Meester Fitness Trainer.

(2) 25 - Stryd Personeel Operasies (vaardigheidsvlak 3 en hoër).

(3) 4A - Herklassifikasie Opleiding.

Opleiding / Skoolinligting

Werksopleiding vir 'n apteekspesialis vereis 10 weke basiese bekwaamheidsopleiding en 19 weke gevorderde individuele opleiding, insluitende praktyk in farmaseutiese take.

Verwante Burgerlike Loopbane

Die vaardighede wat jy leer, sal jou help voorberei vir 'n toekoms soos: