Army Meritorious Unit Commendation

Eenhede word toegeken aan die verdienstelike eenheidsbevel vir 'n minimum van ses maande buitengewoon verdienstelike gedrag in die uitvoering van uitstaande dienste tydens die militêre operasies teen 'n gewapende vyand . Die Meritêre Eenheidskommissie-toekenning vind plaas in die volgorde van voorkeur tussen die Valorous Unit Award en die Army Superior Unit Award. Dit is die eenheidstoekenning wat die ekwivalent van die individuele legioen van verdienste is.

Beskrywing van die verdienstelike eenheidseenheidslint

Die verdienstelikheidseenheidskenking wat gedra word om die toekenning van die Meritorious Unit Commendation te wys, is 1 7/16 duim breed en 9/16 duim in hoogte. Die Scarlet lint is vervat in 'n 1/16 duim wye raam met laurierblare. Die voorheen uitgereikte embleem was 'n 1 5/8 duim goue, geborduurde laurierkrans op 'n 2 duim vierkantige Olive Drab-doek.

Kriteria vir die Army Meritorious Unit Commendation

Die dienste van eenhede wat verdienstelike eenheidsprys ontvang, het hierdie eienskappe:

Die eenheid wat die toekenning ontvang, moet toegewydheid en beter prestasie toon van uiters komplekse take wat hul eenheid bo en behalwe ander eenhede onder soortgelyke omstandighede met soortgelyke missies stel.

Die vereiste graad van prestasie is gelykstaande aan wat die toekenning van die Legioen van verdienste aan 'n individu sou regverdig. Seldsaam sal 'n eenheid groter as 'n bataljon voldoen aan die kwalifikasies vir die toekenning van hierdie versiering.

Toekennings word gemaak aan eenhede vir dienste wat tydens die Tweede Wêreldoorlog uitgevoer is, indien dit tussen 1 Januarie 1944 en 15 September 1946 uitgevoer word.

Die Meritêre Eenheidskommissie is gemagtig vir eenhede en / of afdelings van die Verenigde State se weermag vir buitengewoon verdienstelike gedrag in die uitvoering van uitstaande dienste vir minstens ses aaneenlopende maande ter ondersteuning van militêre operasies. Hierdie diens moet verband hou met ondersteuningsaktiwiteite en nie aktiwiteite wat deur senior hoofkwartier verrig word nie, stryd teen of stryd ondersteuningseenhede.

Wie kan die verdienstelike eenheidstoekenningstoekenning dra

Alle lede van die eenheid wat vir die toekenning aangehaal word, word goedgekeur om die emblem van die Verdienstelike Eenheidskommissie te dra. Die embleem word beskou as 'n individuele versiering vir diegene in verband met die aangehaalde dade en word goedgekeur om gedra te word as hulle voortgaan as lede van die eenheid of nie. Ander personeellede wat by die eenheid dien, word goedgekeur om die embleem te dra om aan te toon dat die eenheid 'n ontvanger van die verdienstelike eenheidsbevel is.

Army-toekennings en versierings word goedgekeur volgens die leiding in Army Regulation 600-8-22. Reëls vir die behoorlike dra van die Army-toekennings en versierings kan gevind word in Army Regulation 670-1. Die beleid vir die vertoning van eenheidstoekennings op leiers en vlae en toevoer van streamers word in AR 840-10 aangetref.

Agtergrond van die Army Meritorious Unit Commendation

Die verdienstelike eenheidsbevel is oorspronklik op 23 Augustus 1944 deur Oorlogsdepartementse Omsendbrief 345 gestig, as die Verdienstelike Dienste Eenheidsplek. Hierdie omsendbrief het voorsien dat eenhede wat die Plaque ontvang het, daarop geregtig was om op die regtermoue van hul diensjas te dra en die Verdienstelike Dienseenheid Insignia te hemp.

'N Goudster wat op die gedenkplaat geplaas is, het bykomende toekennings voorgestel tot die War Department Circular No. 54, 1946, met dien verstande dat bykomende toekennings getoon sou word deur 'n goue syfer op die binnekant van die krans te plaas. In Desember 1946 is die Verdienstelike Dienste Eenheidsplaats uitgeskakel, vervang met die uitreiking van die Verdienstelike Eenheidskommissie.

'N Nuwe ontwerp van die Meritorious Service Unit-embleem is in April 1947 deur die D / PA goedgekeur.

Dit het die mouwbetekenis vervang en moes 1 Januarie 1949 effektief wees. Voorraadvlakke van die insignes was sodanig dat die uitplasing vir verskeie jare vertraag was. Die dra van die ou was na 30 Junie 1962 verbied. Die voorraadvlak was egter nog so dat dit nie tot 14 Julie 1966 in die voorraadstelsel ingevoer is nie.

Op 16 Mei 1947 het AR 260-15 'n verdienstelike eenheidskommissie aangekondig, die dra van die Meritorious Unit Commendation-embleem toegeken en die vertoning van die skarlaken Meritorious Unit Commendation streamer toegelaat. Die naam van die toepaslike operasieteater word in wit letters vertoon.