Die Definisie van Onbillike Kompetisie

Onbillike Mededinging en Onbillike Handelspraktyke

"Onbillike kompetisie" is 'n term wat toegepas word op oneerlike of bedrieglike wedywering in handel en handel. Dit is 'n tak van die intellektuele-eiendomsreg , veral toegepas op die praktyk om sy eie goedere of produkte in die mark te vervang vir dié van 'n ander met die doel om die publiek te mislei.

Hoe onbillike kompetisie gebeur

Volgens Black's Law Dictionary word hierdie misleiding gewoonlik bereik deur:

"... die naam, titel, grootte, kleurskema, patrone, vorm of kenmerkende eienskappe van 'n artikel naboots of vervals. Dit kan ook voorkom deur die vorm, kleur, etiket, omslag of algemene voorkoms van die verpakking in 'n manier om die algemene publiek te mislei of 'n onnodige koper te mislei. "

Handelinge van onbillike mededinging word oor die algemeen gekenmerk deur misleiding, slegte geloof, bedrog of onderdrukking. Hulle word beskou as teen openbare beleid as gevolg van hul neiging om mededinging onnodig te belemmer. Onbillike mededingingswette is ingestel om verbruikers en besighede te beskerm en om onwettige handelsware te voorkom.

Enkele voorbeelde

Sommige van hulle, soos om vals eise te stel oor die vermoë van 'n dwelm, val tegnies onder die sambreel van "onregverdige handelspraktyke", wat deel uitmaak van onbillike mededingingsreg .

State vs Federal Law

Oorwegings van onbillike mededinging word meestal in staatshowe aangespreek. 'N Suksesvolle saak wat in die staatshof gebring is, kan lei tot 'n bevel van monetêre skadevergoeding en / of 'n bevel teen die skuldige party wat voortgaan met sulke optrede. Outeursregte en handelsmerke word deur die federale wet beheer, maar gevalle waarby hierdie aspekte betrokke is, kan hul pad na die federale hof vind.

Die wet beskerm nie net besighede nie, en is nie net die domein van groot maatskappye nie. Kleinsake-eienaars kan ook seergemaak word. Die Federale Handelskommissie kan ook betrokke raak wanneer verbruikers in die proses benadeel word, soos in gevalle van vals advertering.

Onbillike mededingingswette word ondersteun deur die Amerikaanse Grondwet in die "Commerce Clause." Hierdie klousule laat die Kongres toe om hierdie tipe bedrieglike dade aan te spreek. Die Uniform Trade Secrets Act is ook deur verskeie state aangeneem om die wanbesteding van handelsgeheime te hanteer.