Verhoog jou realisasie koers

Voeg wins by die firma se onderste lyn

As regsprofessie is faktuur tyd waarskynlik 'n integrale deel van jou werksdag. Jy rekord jou tyd ywerig en werk hard om jou faktuurkwotas te ontmoet of te oorskry. Om by te dra tot die firma se bottom line is egter meer as net faktuurure. Realiseringskoers is nog 'n belangrike metrieke vir die evaluering van prestasie.

Realisasiesnelhede meet die verskil tussen wat jy as tyd opneem en watter persentasie van daardie tyd deur die kliënt betaal word.

Byvoorbeeld, as jy agt ure betaalbare tyd per dag opteken, maar slegs ses van die agt uur betaal word deur die kliënt, dan is jou realiseringsyfer slegs 75%.

Daar is twee hoofredes waarom die firma slegs ses van die agt ure wat jy gewerk het, inkomste sal ontvang. Eerstens kan sommige kliënte nie die faktuur betaal nie, of 'n fooivermindering versoek of die geldigheid van sekere tydinskrywings kan betwis. Tweedens kan vennote wat faktuurrekeninge nagaan, u tyd om verskeie redes afskryf. Byvoorbeeld:

Dit is duidelik dat jou doel is om 'n realisasie-koers van 100% of hoër vir elke geval of projek te bereik.

Enige toename in realiseringsyfer voeg wins by die firma se bottom line.

Terwyl jy nie die kliënt se vermoë om te betaal nie kan beheer nie, kan jy beheer watter persentasie van jou tyd aan die kliënt gefaktureer word. Die volgende is 'n paar maniere om u realiseringspercentage te verhoog:

  1. Demonstreer Waarde - Dit is belangrik om tyd op te teken sodat die vennoot en kliënt die waarde van jou pogings sal herken. Gedetailleerde tydbeskrywings is beter as vae opsommings. Byvoorbeeld, "8 ure - Proefvoorbereiding" beskryf nie voldoende hoe jy jou dag spandeer het nie. Maar 8.0 uur - 'n oorsig, kategorisering en opsomming van 350 uitstallings vir proefneming beskryf jou pogings op 'n manier wat vennote en kliënte sal laat weet wat die waarde van jou tyd is en waarom die taak agt uur geduur het.
  1. Bestuur jou tyd - Maak seker dat die tyd wat jy aan 'n taak bestee, toepaslik is. Byvoorbeeld, as jy tien uur betaal vir 'n navorsingsprojek wat die faktuurmaat glo dat dit vyf uur duur, sal die vennoot verplig wees om jou tyd in die helfte te sny. Die gebruik van tegnologie om produktiwiteit te verhoog, jou vaardighede te poleer om vaardigheid te verhoog en multi-tasking is 'n paar maniere om jou tyd te bestuur.
  2. Gain Proficiency - As jy nuut is, kan dit jou langer neem om 'n taak as 'n ervare professionele persoon te voltooi. Die meeste kliënte is egter nie bereid om te betaal vir opleiding of vir die tyd wat dit nodig is vir 'n regsberoep om op 'n saak of projek op te spoed nie. Hoe gouer jy die kernbevoegdhede van jou posisie bemeester, hoe gouer sal jou besefkoers verhoog.
  3. Volg Billing Riglyne - Korporatiewe of institusionele kliënte bepaal dikwels faktuurriglyne wat jy en jou firma moet volg. As u faktuurmetodes van die kliënt se vereistes afwyk, kan die kliënt 'n fooiverlaging eis of weier om vir daardie ure te betaal. Byvoorbeeld, as die faktuurriglyne paralegale vereis om deposito-opsommings te doen, maar 'n geassosieerde opsomming van die deposito (teen 'n hoër uurtarief), moet die vennoot die taak afskryf of dit verminder na die paralegal se tarief.
  1. Gebruik flatgeld - In sommige gevalle kan die onderhandeling van 'n vaste fooi vir 'n saak of projek die realisasiekoerse tot 100% of hoër verhoog. Byvoorbeeld, as die vaste fooi vir 'n projek in 100 ure vir u tyd gebou word en u slegs 50 uur werk, sal u besefskoers 200% wees. As jy en jou regspan vinnige werkers is, kan die fooi-reëlings goed werk omdat hulle, in teenstelling met die uurlikse faktuurmodelle, nie werkers straf vir doeltreffendheid nie.