Leer oor die outeur se stem in fiksie skryf

Die term "stem" in fiksie skryf het twee baie verskillende betekenisse:

Die outeur se stem

Jou toon, keuse van woorde, inhoudskeuse en selfs leestekens maak jou outoriese stem. Die skrywer se stem is gewoonlik redelik konsekwent, veral in derdepersoonvertellings. As gevolg hiervan is dit gewoonlik moontlik om die outeur te identifiseer bloot deur 'n seleksie van sy of haar werk te lees.

Byvoorbeeld, die volgende is 'n uittreksel uit Charles Dickens se beroemde verhaal. Let daarop dat Dickens aan die leser praat asof die leser kon reageer ("laat iemand verduidelik vir my ...") en is prakties en selfs 'n bietjie humoristies in sy beskrywing. Hy is ook kenmerkend woordig:

Nou is dit 'n feit dat daar glad niks oor die klop aan die deur was nie, behalwe dat dit baie groot was. Dit is ook 'n feit dat Scrooge dit nag en oggend tydens sy hele koshuis in daardie plek gesien het; ook dat Scrooge so min gehad het van wat fancy oor hom genoem word as enige man in die stad van Londen, selfs insluitend-dit is 'n vet woord-die korporasie, almanne en leier. Dit moet ook in gedagte gehou word dat Scrooge nie een gedagte op Marley geskenk het nie, sedert sy laaste melding van sy sewe jaar se dooie vennoot daardie middag. En dan laat iemand my verduidelik, as hy kan, hoe het dit gebeur dat Scrooge, met sy sleutel in die slot van die deur, in die klop gesien het, sonder dat hy 'n intermediêre proses van verandering ondergaan het - nie 'n klop nie, maar Marley se gesig .

Die karakter se stem

Elke mens het sy manier om woorde, frases en idees saam te voeg. Hierdie elemente maak die persoon se "stem" uit. Sommige mense is gesaghebbend; Ander is pompous, snaaks, chatty, warm of 'n kombinasie van verskillende eienskappe om 'n enkele komplekse persoonlikheid te vorm. Skrywers moet 'n "stem" vind vir elk van hulle karakters wat geloofwaardig, toepaslik en konsekwent is.

Benewens die feit dat hy 'n meester van narratiewe stem was, was Dickens ook hoog aangeskryf as 'n skrywer wat gedenkwaardige karakterstemme kon skep. Een van Dickens se bekendste karakters was Uriah Heep van David Copperfield. Heep was 'n nare karakter wat homself genoem het "nederig" (nederig), maar terwyl hy voorgee dat hy nederig en onbarmhartig was, het hy 'n skema in gedagte gehad om homself te verbeter:

Toe ek nogal 'n jong seun was, het Uriah gesê: 'Ek het geweet wat onbarmhartigheid gedoen het, en ek het daarby gegaan. Ek het 'n eetlust gehad. Ek het op die punt van my leer gestop en gesê ek "Hard hard!" Toe jy aangebied het om my Latyn te leer, het ek beter geweet. "Mense hou daarvan om bo jou te wees," sê vader, "hou jouself af." Ek is baie bekommerd vir die huidige oomblik, Master Copperfield, maar ek Ek het 'n bietjie krag! '"