Menslike Intelligensie Versamelaar (35M MOS) Posbeskrywing

Taal-, Ondersoek- en Analise-vaardighede is die sleutel tot HUMINT-versamelaars

Georgia National Guard / Flickr

Die Intelligensiegemeenskap speel 'n integrale deel vir slagveldseenhede sowel as algemene nasionale veiligheid. Daar is verskeie tipes "INTEL" wat deur die Intelligensie Gemeenskap ontvang word. Sommige van die verskillende tipes intelligensie wat die weermag elke dag gebruik, is die volgende:

Menslike Intelligensie (HUMINT) - Versamel van waarneming en ondervraging van mense.
Signals Intelligence - Versamel van onderskepping van kommunikasie.


Geospatiale Intelligensie - Versamel van satelliete en lugfotografie / video.
Cyber ​​Intelligence - Versamel van die internet / hacking.

Die MOS 35M - Human Intelligence-versamelaar is 'n noodsaaklike ondersteuningselement van die slagveld bevelvoerders en verantwoordelik vir die insameling van inligting. Hulle verskaf sleutelwapenpersoneel met inligting oor die sterkte, swakhede en moontlike strydareas van die vyand. Die 35M sal menslike intelligensie bronne en dokumente skerm, menslike intelligensie bronne deurgaan en ondervra, deelneem aan menslike intelligensie-bedrywighede, en intelligensieverslae primêr analiseer en voorberei. Organisering en rapportering van ander inkomende vorms van intelligensie om hul HUMINT-navorsing te ondersteun, is ook deel van die 35M posbeskrywing.

HUMINT Collectors

As jy inligting oor die vyandkragte wil weet, soos hul sterkte, vermoëns, kwesbaarhede en bedoelings, sowel as moontlike strydareas, is Human Intelligence Collectors wat hierdie inligting verskaf.

Deur middel van bronne bedrywighede, ondervragings en debriefings om hierdie inligting te versamel, kan HUMINT Collectors werk binne die bevolking van vyandige grondgebied of met gevangenes. Dit is hul primêre verantwoordelikheid - om inligting-insamelingsoperasies uit te voer.

Pligte van HUMINT Collector (35M)

Die HUMINT Collector se pligte val in die velde van intelligensie- en vreemde taalvaardighede met aansienlike oorvleueling tussen die twee.

Opleiding benodig vir HUMINT-versamelaars

Werkopleiding vir 'n menslike intelligensie-versamelaar vereis 10 weke basiese strydoefening en 20 weke gevorderde individuele opleiding met op-die-werk-instruksie in Fort Huachuca AZ.

Deel van hierdie tyd word bestee in die klaskamer en in die veld waar die leerling leer hoe om vertonings, debriefings en ondervragings uit te voer. Stagiairs sal ook leer hoe om kaarte en kaarte voor te berei; en menslike intelligensie analise uit te voer. Die leerling sal ook vaardighede met rekenaarstelsels ontwikkel.

Let wel: Sommige soldate kan gekies word om vreemde taalopleiding by die Verdedigingstaalinstituut te ontvang.

ASVAB-telling 101 in aanleggebied Vaardige Tegniese (ST)
Sekuriteitsklaring Secret
Sterkvereiste lig
Fisiese Profiel Vereiste 222221

Addisionele Kwalifikasies en Vereistes

Formele opleiding is verpligtend, wat insluit die voltooiing van MOS 97E kursus onder die vaandel van die US Army Intelligence Centre.

Menslike intelligensie-versamelaars sal sterk taalvaardighede bo Engels moet hê, en formele taalopleiding sal vereis word. In sommige gevalle kan burgerlike taalvaardighede voldoen aan taalvereistes.

Diegene wat belangstel in die Human Intelligence Collector-rol, moet in staat wees om te kwalifiseer vir SECRET-vlak sekuriteit klaring.