Wanneer veterane toegelaat word om in burgerlike klere te groet

Reëls vir wanneer en nie om te groet nie

Die oorsprong van die militêre saluut is nie heeltemal duidelik nie. Sommige sê dit het begin met die Romeine, en ander glo dat dit uit 'n tradisie met Middeleeuse ridders gegroei het. Maar dit het gebeur, daar is spesifieke reëls oor hoe en wanneer om te groet binne die Amerikaanse weermag .

Amerikaanse militêre personeel in uniform is nodig om te groet wanneer hulle iemand wat geregtig is op graad of rang tot 'n saluut, soos 'n superieure beampte, ervaar.

Daar is enkele uitsonderings: Wanneer dit in 'n bewegende voertuig is, kan dit onprakties wees om te groet. En wanneer in 'n gevegsituasie, is 'n saluut verbied, aangesien dit kan aandui na 'n kykende vyand wie die beamptes is. Hulle is meer geneig om as waardevolle teikens beskou te word.

Die saluut word beskou as 'n hoflike uitruil van groete, met die junior militêre lid wat altyd eerste groet. By die terugkeer of lewering van 'n individuele groet, word die kop en oë na die kleure of persoon gegroet. Wanneer in geledere, word die posisie van aandag gehandhaaf, tensy anders aangedui. Alle militêre personeel word vereis om die president te groet, in sy rol as hoofbevelvoerder.

Wanneer Saluting nie benodig word nie

Salute word nie binnenshuis gelewer nie, behalwe in gevalle van formele verslagdoening. Wanneer hulle in vorming kom, ontvang lede nie 'n saluut nie, tensy daar beveel word om dit te doen. Die gewone prosedure vereis dat die persoon in beheer van die formasie namens hom sal groet.

As 'n senior beampte nader, terwyl militêre personeel in 'n groep bymekaarkom (maar nie in vorming nie), noem diegene wat die beampte eers kennis maak, die groep eers aandag. Dan groet alle lede die beampte en bly aandag totdat hulle toestemming kry om op hul gemak te staan, of wanneer die beampte vertrek.

Veterane en Saluting Out of Uniform

'N bepaling van die 2009 Verdediging Magtiging Wet verander federale wet om Amerikaanse veterane en militêre personeel nie in uniform te laat om die militêre hand-salute te lewer wanneer die volkslied gespeel word nie.

Hierdie verandering voeg by tot 'n bepaling wat in die 2008 Verdedigingswetsontwerp geslaag is, wat gemagtigde veterane en militêre personeel in burgerlike klere die militêre saluut tydens die verhoging, verlaging of verbygang van die vlag gee.

Tradisioneel het veterane se diensorganisasies die handsalute tydens die volkslied en by die gebeure wat die nasionale vlag betref, gedra terwyl hulle hul hoofdeksels gedra het, hoewel dit nie eintlik uit die federale wet uitgespel is nie.

Geskiedenis van die Hand Salute

Terwyl sy presiese geskiedenis onbekend is, het die praktyk van 'n handsalute waarskynlik in antieke Rome begin. 'N Burger wat met 'n senator of ander staatsamptenaar wou ontmoet het, moes aantoon dat hy nie 'n wapen gehad het nie, en met sy regterhand sigbaar of opgewek sou nader.

Nog 'n teorie dui daarop dat die praktyk voortspruit uit ridders in die wapenrusting, wat tradisioneel die visors op hul helms met hul regterhande opgewek het. Wat ookal sy oorsprong is, het die saluut uiteindelik as 'n teken van respek beskou.

Dit is interessant om daarop te let dat die tradisionele regterhandse saluut 'n bietjie anders in die vloot lyk. Die palm is afwaarts gedraai, die denke gaan, want die handskoene en hande van matrose sal vuil wees om byvoorbeeld op die dek van 'n skip te werk. Dit is beskou as beledigend om 'n vuil palm aan 'n superieure beampte te wys.