AFSC 4A1X1 - Mediese Materieel

Lugmag aangewese posbeskrywing

Voer en bestuur voorbereiding en instandhouding van hand- en gemeganiseerde aanspreeklike mediese materiaalrekords, en rekwisisie, ontvangs, berging, uitreiking, beveiliging en rekeningkunde vir voorrade en toerusting. Prosesse en moniteer versoeke vir kontrakte. Implementeer en bestuur mediese materiaalaktiwiteite vir voorraadbeheer, rekeningkunde, finansiële beplanning en bestuur van voorrade en toerusting.

Voer en monitor rekenaarbedrywighede. Verwante DoD Beroepsubgroep: 341.

Pligte en verantwoordelikhede:

Voer en bestuur administratiewe funksies. Rekwisisies, ontvang en hou mediese materiaal publikasie lêers. Verskaf inligting oor die gebruik van aktiwiteite oor kwessies, skedules en verwante sake.

Voer, organiseer en monitor mediese materiele bestuursfunksies. Berei voor en valideer rekenaarinvoerdata om meesterrekords vas te stel, hersien en in stand te hou. Bepaal vereistes vir en hou rekords op oorlogsreserve materiaal en ander spesiale programme. Inisieer en bestuur die rekwisisie, ontvangs, berging, uitreiking en inskakeling van mediese materiaal. Verseker behoorlike voorraadvloei onder verskillende uitreikmetodes. Stig en monitor 'n gehaltebeheerprogram. Verseker doeltreffende interne beheermaatreëls vir die verwerking van eiendomsdokumente en die verantwoording van rekords. Bepaal en evalueer die aksie wat geneem word om voorraadbeheervlakke en voorraadbeheer te bepaal.

Voer voorrade uit. Prosesse, hou en monitor versoeke vir dienste en huurgeld. Koördineer interne operasies met die onderhoudsaktiwiteit van mediese toerusting. Monitors koördinasie van ondersteuning deur basisaktiwiteite.

Inspekteer, hersien en evalueer mediese materiele ondersteuning. Voer periodieke interne inspeksies van mediese materiaal vir nakoming van beleid, prosedures en riglyne.

Ontleed verslae en rekords en neem die nodige regstellende aksie. Verseker dat effektiewe ondersteuning vir alle kliënte voorsien word. Besoek ondersteunde aktiwiteite.

Voer mediese materiaal funksies uit. Vestig en verseker tydige en doeltreffende bestuur van oormaat materiaal en toerusting. Ontvang en inspekteer inkomende voorrade en toerusting. Pas spesiale hanteringsprosedures toe vir beheerde mediese items, gasse, edelmetale, gevaarlike en gevaarlike materiale en verkoelde of bevrore materiale. Verskaf en hou mediese kits en stelle. Lewer voorrade en toerusting aan ondersteunde aktiwiteite.

Bedryf en toesig oor die basiese mediese toerustingbestuurskantoor en nie-mediese materiaalondersteuning. Valideer en koördineer toerustingversoeke. Monitors koste en beleggings toerusting fonds programme. Verseker in gebruiksuitrusting word batevoorraad behaal en nodige regstellende stappe en dokumentasie is geneem. Verskaf en monitor nie-mediese verskaffing en toerustingondersteuning.

Bedryf en toesig oor die bedryf van geoutomatiseerde dataverwerkingsapparatuur. Verseker dat die stelselbedrywighede volgens standaard stelsel sentrum dokumente is. Voer en hou toesig oor periodieke instandhouding op rekenaarstelsels.

Verseker behoorlike skedulering van alle rekenaarverwerking en verwerk prosesse wat benodig word.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Kennis is verpligtend van die lugmag eiendom en finansiële rekeningkundige basis op outomatiese data verwerking, logistiek en verwante publikasies, mediese materiaal prosedures, identiteit en algemene eienskappe van mediese materiaal, en die organisasie van mediese materiaal rekeninge.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool kursusse in bestuur, basiese elektroniese dataverwerking, boekhouding, rekeningkunde en besigheidsadministrasie wenslik.

Opleiding . Vir die toekenning van AFSC 4A131 is die voltooiing van 'n basiese mediese materiaalkursus verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).4A151. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4A131.

4A171. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4A151.

4A191. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4A171. Ook ondervinding met die bestuur van alle mediese materiele funksies.

Ander . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is die kwalifikasie om staatsvoertuie te bestuur volgens AFI 24-301 , Voertuigbedrywighede, verpligtend.

Krag Req : H

Fisiese profiel : 333323

Burgerskap : Nee

Benodigde Apparaat telling : G-43 ( Geskuif na G-44, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: J3ABR4A131 002

Lengte (Dae): 25

Plek : S