Gerigte Resume Voorbeeld

Die volgende is 'n voorbeeld van 'n geteikende CV . Dit beklemtoon die ervaring en vaardighede wat relevant is vir die werk waarvoor die persoon aansoek doen. Sien ook hierdie wenke vir hoe om ' n geteikende CV te skryf om jou kwalifikasies by 'n werk te pas.

Gerigte Resume Voorbeeld

Naam van
Straat, Stad, Staat, Poskode
tuis: 555.555.5555
sel: 566.486.2222
e-pos: email@email.com

OPSOMMING VAN PROFESSIONELE KWALIFIKASIES

 • Ervare bestuurder met kundigheid in menslike verhoudinge en projekbestuur
 • Uitgebreide agtergrond in personeel werwing en behoud
 • Personeelopleiding en -ontwikkeling
 • Pragtige geskrewe en mondelinge kommunikasievaardighede
 • Organisatoriese en strategiese beplanning
 • Bestuursafrigting
 • Programbemarking
 • Kontrakonderhandeling en nakoming
 • Kennis van die Federale en Staatswerkreg

PROFESSIONELE ONDERVINDING

KLINIESE DIREKTEUR
Riverbend Inc, 20XX - 20XX

 • Senior Bestuur van 'n Gesamentlike Kommissie vir Akkreditasie van Gesondheidsorgorganisasies (JCAHO) geakkrediteerde behandelingsfasiliteit. Verantwoordelik vir alle aspekte van programbestuur; kliniese, administratiewe, fiskale.
 • Verantwoordelik vir die werwing, oriëntering, opleiding en toesig van 50 personeel, was om die omset van 68% tot 14% te verminder deur personeel oriëntering en opleiding, professionele ontwikkeling en bestuursvlak op middelvlak te verbeter.
 • Oorsig oor alle aspekte van personeelverrigting; prestasie evaluering, progressiewe dissipline, bemiddeling van personeel geskille en griewe prosedures in ooreenstemming met die staat en federale wette.
 • Leierskap in die omgewing en die bereiking van strategiese en organisatoriese doelwitte.
 • Gevestigde opleidingsprogramme vir personeel ten opsigte van alle aspekte van werkplekprestasie en professionele ontwikkeling.
 • Programbemarking, verhoogde jaarlikse omset met 38%.

PROGRAM DIREKTEUR
R. Dykeman Sentrum, 20XX - 20XX

 • Administratiewe, kliniese, fiskale en menslike hulpbronbestuur van 'n groot buitepasiënt geestesgesondheidsentrum; 60 voltydse werknemers en 45 kontrakteurs wat op verskillende plekke gehuisves word.
 • Verantwoordelik vir die werwing en toesig en prestasie-evaluering van kliniese, administratiewe en mediese personeel.
 • Voorsien opleiding om werkplek prestasie op alle vlakke van personeel te verbeter.
 • Benoem as Opleidings Koördineerder vir die West Seattle Geestesgesondheidskonsortium, wat opleiding verskaf as die afrigter of kontrakteer met relevante professionele persone om opleiding te gee op die gebied van kultureel relevante dienste, professionele etiek en die reg en professionele ontwikkelings soos versoek deur personeel.
 • Terselfdertyd het 'n tweejaar sertifikaatprogram in Organisatoriese Ontwikkeling en Leierskap as die ontvanger van 'n merietestudie deur die Microsoft Corporation voltooi.
 • Onafhanklike Konsultant vir verskeie klein besighede, regsfirmas, nie-winsgewende agentskappe en skooldistrikte op personeelprosedures, spanbou en die opstel en bereiking van organisatoriese doelwitte.

PROGRAM DIREKTEUR
Family Reconciliation Services, 20XX - 20XX

 • Voorsien program bestuur van die grootste FRS kontrak in Washington State.
 • FRS was verantwoordelik vir die verskaffing van binne 24-jarige beroepsvoorligting aan gesinne.
 • Verantwoordelik vir die werwing, oriëntering, toesig en prestasie-evaluering van tot 45 Magistervlakklinici.
 • Gedurende hierdie 10-jarige tydperk het die etniese diversiteit van personeel van 0% tot 36% toegeneem en meer kultureel relevante dienste aan die gemeenskap bedien.
 • Dien as organisatoriese en kliniese konsultant aan 'n verskeidenheid organisasies, insluitend Bellevue School District; Port S'klallam Tribal Health Board; Eastside Geestesgesondheid; Renton Area Jeug- en Gesinsdienste; sowel as verskeie besighede en regsfirmas.
 • Voltooi die opleiding wat benodig word om 'n Amerikaanse Vereniging van Huweliks- en Gesinsterapeute (AAMFT) goedgekeurde studieleier te word.

KLINIESE DIREKTEUR - Chemiese afhanklikheidsbehandelingsprogramme
Rogue Valley Mediese Sentrum, 19XX - 19XX

 • Aangestel deur die mediese sentrum om 'n residensiële behandelingsprogram te ontwerp en te implementeer.
 • Verantwoordelik vir die werwing en verhuring van alle personeel; medies, administratief en klinies.
 • Verantwoordelik vir openbare betrekkinge en programbemarking.
 • Ontwikkelde vergoedingsstruktuur en prestasiebestuur en personeelopleidings- en evalueringsstrukture.
 • Ontwikkel 'n deurlopende opleidingsprogram vir verpleeg- en kliniese personeel en dien as 'n skakeling tussen die hospitaal en die gemeenskap wat opleiding aan gemeenskapsvennote bied; skole, die polisiedepartement en toepaslike mediese en geestesgesondheidswerkers.
 • Ontwerp en ontwikkel 'n gesinsopvoedings- en ondersteuningsstruktuur vir die gemeenskap.

ONDERWYS

 • Senior Professionele Menslike Hulpbronne (SPHR) sertifiseringskursus werk voltooi
 • Die Whidbey Instituut, Organisatoriese Ontwikkeling en Leierskap
 • Universiteit van Heidelberg, Duitsland, Psy.D in Kliniese Sielkunde
 • Universiteit van Kalifornië by Berkeley, BA in Filosofie en Duits

PROFESSIONELE AFFILIASIES

 • Vereniging van Menslike Hulpbronbestuur
 • Portland Human Resources Management Association