Wat is jurieverpligting? Meer inligting oor verlof, betaal en meer

Hoe moet werkgewers reageer op u jurie-versoek?

'N Jury is 'n paneel van mense wat toegewys is om 'n uitspraak te lewer in 'n saak wat aan hulle voorgelê word. Om 'n uitspraak te lewer beteken om te besluit of 'n individu wat skuldig bevind is aan 'n misdaad skuldig of onskuldig is. Juryplig vind plaas wanneer 'n Amerikaanse burger 'n dagvaarding van 'n federale of staatshof ontvang om op 'n bepaalde dag en tyd te verskyn om moontlik op 'n jurie te dien.

Wanneer 'n voornemende juris by sy of haar aangewese hof aankom, is die eerste taak om 'n vraelys in te vul en deel te neem aan die keuringsproses.

In sommige munisipaliteite kan die moontlike jurielid die hof die aand bel voordat hy of sy gevra word om aan te meld vir die jurieplig. Op daardie tydstip kan die juris in kennis gestel word dat dienste nie vir daardie dag benodig word nie.

Wat Jury Plig beteken vir Werknemers

'N Werknemer wat vir jurieplig aangewys is, word gekies om op 'n jurie te dien of ontslaan te word. As dit redelik vroeg in die dag ontslaan word, kan 'n werkgewer van die werknemer verwag om vir die res van die dag aan die werk te kom. Aan die ander kant kan die werknemer gekies word om te dien op 'n jurie wat maande lank aangaan en kan gesekwestreer word. 'N Werkgewer se jurispligspolis moet al hierdie faktore in ag neem.

Juryverlofverlof

Juryverlof gee 'n betaalde of onbetaalde afwesigheid van werk wanneer 'n werknemer verplig is om te rapporteer vir jurieplig. Die beskikbaarheid van juriediens is deur die wet gemagtig. So word werkgewers in feitlik elke staat deur die wet verplig om 'n werknemer met tyd af te gee van werk om hul burgerlike plig te verrig.

Indien die dagvaarding tot jurieplig plaasvind op 'n tydstip van die jaar wanneer die werkgewer 'n beduidende impak van die verlies van die werknemer ervaar, kan die werkgewer 'n brief aan die hof skryf. Die hof sal die werkgewer en werknemer se versoek om uitstel van jurieplig op 'n geval tot geval oorweeg.

Werknemer Betaal op 'n Staat volgens Staatsbasis

Aangesien die wette wissel van staat tot staat, moet u met u staatsdepartement van arbeid en die Amerikaanse Departement van Arbeid , met die ontwikkeling van u maatskappy se juriepligbeleid, die wette wat juryplig in u eie staat bepaal, bepaal.

In sommige state word werkgewers vertel hoe lank 'n werknemer toegelaat moet word om op 'n jurie te dien. En in sommige lande moet werkgewers voortgaan om die werknemer te betaal terwyl hy of sy op jurieplig is. Dit hang alles af van jou toestand.

Die meerderheid van die state verlaat 'n werkgewer se jurispligspolis tot by die werkgewer. Maar sommige state spesifiseer wat die werkgewer 'n werknemer moet betaal, wat gewoonlik dieselfde is as die jurieplig wat vir 'n sekere aantal dae aan die begin van die proses betaal word. Daarna, vir die addisionele dae van die jurie plig, betaal die staatshofstelsel die werknemer die lopende koers vir jurieplig. Ander lande bepaal dat die werknemer sy of haar gereelde salaris moet betaal terwyl hy aanmeld vir die jurieplig.

State gunste die werknemer

Sommige state gunste die werknemer en moenie toelaat dat 'n werkgewer enige juriepligtyd van 'n werknemer se salaris aftrek nie. Vereistes wissel ook af van die vraag of 'n werknemer werk vir die staat, die federale of plaaslike regering of vir die private sektor.

Daarbenewens verbied die federale wet werkgewers om ongunstige werksaksies te beoefen, soos diensbeëindiging teen 'n werknemer wat verplig is om te rapporteer vir jurieplig. Onverskillige aksies sluit teistering in of dreig of probeer om die werknemer te bedwing.

Daarbenewens moet 'n werknemer na sy of haar beoordelingsplig weer aan die werk rapporteer.

Werknemer Betaal en die Federale Howe

Volgens die Amerikaanse Departement van Arbeid:

'N Werkgewer kan nie aftrekkings vir afwesighede van 'n vrygestelde werknemer as gevolg van die jurieplig maak nie, wat as 'n getuie of militêre verlof dien. Die werkgewer kan enige bedrag wat deur 'n vrygestelde werknemer ontvang is, as juriegelde vergoed, getuiegeld of tydelike militêre betaling vir 'n bepaalde week teen die salaris wat vir die betrokke week betaal is. Die werknemer hoef nie betaal te word vir enige werksweek waartydens hy of sy geen werk verrig nie, byvoorbeeld wanneer 'n werknemer op tydelike verlof vir militêre diens vir die hele werksweek is. "

Volgens die Connecticut Business and Industry Association, "Federale wet vereis nie dat werkgewers hul nie-vrygestelde werknemers se lone vir die jurieplig moet betaal nie.

Werkgewers word egter verplig om (1) werknemers op 'n verlof af te sien tydens jurie diens; (2) hul versekering en ander voordele voortgaan volgens gevestigde verlof vir afwesigheidsbeleid; en (3) werknemers na hul posisies herstel sonder verlies van senioriteit. "

Werknemers en Betaalde Juryverlof

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) vereis nie betaling vir die tyd wat nie deur 'n werknemer gewerk is nie, insluitende die rapportering van jurie. Hierdie tipe betaalverlof voordeel is gewoonlik 'n saak van ooreenkoms tussen 'n werkgewer en 'n werknemer of die werkgewer en die werknemer se vakbondverteenwoordiger.

Volgens die Buro vir Arbeidsstatistiek (BLS), van werknemers wat in staatsregering werk, ontvang 92 persent betaalde jurieverlof. Van werknemers wat werk in plaaslike regeringswerk, ontvang 88 persent betaalde jurieverlof. Federale werknemers ontvang hul gereelde salaris terwyl hulle juryplig verrig.

In die privaatsektor ontvang 68 persent van die werknemers betaalde jurieverlof. Die persentasie werkers wat betaalde jurieverlof ontvang, wissel wyd en is gegrond op die werk , werksvlak of klassifikasie , tipe werk, nywerheid en nasionale plek.

Dit is waarskynlik jou tyd om te kyk na 'n voorbeeld juriepligbeleid wat beste praktyke bied vir 'n werkgewer van keuse wat geskoolde werknemers wil behou.