Lugmag aangewese werksbeskrywings

2E1X3 - GROND RADIO KOMMUNIKASIES

Nota: Hierdie AFSC skakel op 1 November 2009 na 3D1X3 , RF Transmissiestelsels.

Spesialis Opsomming : Installeer, onderhou, hersien, herstel, en verander vaste, mobiele en vervoerbare senders, ontvangers, transceivers, en verwante toerusting. Ingesluit is amplitude modulasie, frekwensie modulasie, enkele sideband, en onafhanklike sideband radio stelsels en toerusting vir punt-tot-punt en grond-tot-lug kommunikasie; faksimileerders; lae frekwensie, hoë frekwensie, baie hoë frekwensie en ultra hoë frekwensie radiostelsels; radio frekwensie versterkers; opnemers; sleutel- en sein toestelle; generasie en vertoon toerusting; en basiese radio stelsels.

Verwante DoD Beroepsubgroep: 101.

Pligte en verantwoordelikhede:

Onder toesig van grondradio onderhoudsaktiwiteite. Hou toesig oor werk wat aan die gang is en resensies voltooi herstelwerk vir goeie onderhoudspraktyke. Vestig vereistes vir onderhoudstoerusting, ondersteunings toerusting, gereedskap en onderdele. Rekwisisies, rekeninge vir, en draai in voorrade en materiaal. Interpreteer inspeksie bevindings en bepaal toereikendheid van regstellende aksie. Resensies en verseker voldoening aan instandhoudingsbestuurspublikasies en -prosedures. Administreer landmobilradio (LMR) program en verseker voldoening aan bepalings van LMR kontrakte. Identifiseer instandhoudingsprobleemareas en beveel regstellende aksie aan. Beveel metodes aan om toerustingprestasie- en instandhoudingsprosedures te verbeter. Evalueer regverdiging en uitvoerbaarheid van voorgestelde wysigings. Ontwikkel en afdwing veiligheidstandaarde vir grondradio-instandhoudingsaktiwiteite.Inspekteer grondradiokommunikasie-aktiwiteite. Bepaal toerusting se operasionele status. Dien op spanne om grondradio-aktiwiteite te evalueer. Interpreteer inspeksiebevindings wat deur ander inspeksie-aktiwiteite ingedien word, en begin met regstellende aksie. Bepaal toereikendheid van korrektiewe aksie. Gaan geïnstalleer en herstel komponente vir die nakoming van tegniese publikasies.Los op installasie-, herstel-, opknapping- en veranderingsprobleme wat verband hou met grondradio-kommunikasietoerusting. Gebruik uitlegtekeninge, skemas en prentdiagramme om onderhoudsprobleme op te los. Ontleed konstruksie- en bedryfskenmerke van toerusting om die bron van wanfunksie te bepaal. Voer ingewikkelde belyning en kalibrasieprosedures uit om maksimale bedryfsdoeltreffendheid te verseker. Bepaal herstelprosedures wat nodig is om foutiewe toerusting reg te stel.

Installeer grond radiokommunikasie toerusting. Raadpleeg uitlegtekeninge om te verseker dat toerusting goed geplaas is. Kontroleer toerusting vir diensbaarheid voor installasie. Versamel, verbind, beveilig en verbind komponente soos oordragers, kragbronne, en antenna-samestellings. Toetse geïnstalleer toerusting vir die behoorlike samestelling van komponente en die nakoming van tegniese bestellings. Plekke in werking en liedjies, pas aan en pas komponente in om maksimum bedryfsdoeltreffendheid te verkry.

Ontplooi en aktiveer mobiele en vervoerbare grondradio kommunikasie toerusting. Verwys na planne en toerustingspesifikasies om webwerf- en toerustingopnames te doen, en stel toerustingstelselkoppelvlak in. Uitpak, inspekteer en posisioneer kommunikasietoerusting; rig antennas op; en verbind kommunikasie fasiliteite.Voer voorkomende instandhouding op grondradiokommunikasiestelsels en verwante toerusting. Inspekteer toerusting met spesifieke tussenposes om operasionele status te bepaal. Vervang gebrekkige komponente. Voer operasionele tjeks uit.

Herstelwerk, hervormings, en verander grondradiokommunikasie en verwante toerusting. Isoleer wanfunksies met behulp van stelselkontroleprosedures, vereiste toets toerusting, ontleding van spanning en golfvorm metings, skematiese diagramme en toerusting se bedryfs eienskappe. Herstel toerusting, insluitend senders, ontvangers en transceivers, en radio teletipe en faksimilee toestelle. Tunes en pas grond radio komponente aan. Verstel, pas en kalibreer toerusting vir maksimum bedryfsdoeltreffendheid. Skep en verbind verskillende soorte antenna stelsels en transmissielyne.

Toetse herstel komponente deur gebruik te maak van bench mockups en verwante toets toerusting. Voer korrosiebeheer uit.

Onderhou inspeksie- en instandhoudingsrekords. Boodskappe inskrywings op onderhoud en inspeksie rekords. Rekords meterlesings en ander toepaslike data in toerustinglogboeke. Voltooi instandhoudingsinligtingsvorms.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Kennis is verpligtend van: elektrisiteits- en radio-teorie, insluitende transistors, vaste-stof komponente, en digitale tegnieke wat van toepassing is op grondradiokommunikasie en verwante toerusting onderhoud; en interpretasie van bestuursinligting data, tegniese bestellings, bloudrukke, bedrading diagramme, en skematiese tekeninge.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool met kursusse in fisika en wiskunde wenslik.

Opleiding . Voltooiing van die volgende opleiding is verpligtend vir toekenning van die AFSC aangedui:

2E133. 'N Basiese grondradio kommunikasie toerusting onderhoud kursus.

2E173. Die kommunikasie-elektroniese loopbaanbevorderings kursus.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

2E153. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2E133.

Ook ervaring in funksies soos; toets, tuning, aanpassing, instandhouding of herstel van grondradio kommunikasie en verwante toerusting, en die gebruik van gespesialiseerde toets toerusting.

2E173. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2E153. Ondervind ook toesig oor funksies soos die opstel, installeer, herstel, opknapping of wysiging van grondradio toerusting, en die gebruik van toetstoerusting.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toegang tot hierdie spesialiteit, normale kleurvisie soos omskryf in AFI 48-123, Mediese Eksamen en Standaarde .

Vir die toekenning en behoud van AFSCs 2E133 / 53/73, in aanmerking vir 'n geheime sekuriteitsklaring , volgens AFI 31-501 , personeelbestuursprogram.

Deployment Rate vir hierdie AFSC

Sterkte Req: J

Fisiese profiel : 333233

Burgerskap : Ja

Vereiste Apparaat telling : E-67 (Gewysig na E-70, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: E3AQR2E133 481

Lengte (Dae): 48

Plek : K

Kursus #: E3ABR2E133 003

Lengte (Dae): 110

Plek : K

Gedetailleerde loopbaan- en opleidingsinligting vir hierdie werk

Moontlike Opdrag Inligting