2A6X2 - Lugdiens grond toerusting

Lugmag aangewese werksbeskrywings

Spesiale Opsomming

Onderhou ruimtetoerusting (AGE) om vliegtuie stelsels of substelsels te ondersteun. Bestuur ALGEMENE funksies en aktiwiteite. Verwante DoD Beroepsubgroep: 602.

Pligte en verantwoordelikhede

Voer geskeduleerde en ongeskeduleerde instandhouding op OUDERDOM. Inspekteer, toets, en bedryf OUDE om toerustingbediening en behoorlike werking te bepaal.

Diagnose meganiese en elektroniese kringe wanfunksies met behulp van visuele en ouditiewe sintuie, toets toerusting, en tegniese publikasies.

Verwyder, demonstreer, herstelwerk, reinig, behandel korrosie, vergader en herinstalleer OUDERDOM-bykomstighede en komponent.

Stensiele en punte OUDERDOM. Dienste toerusting met brandstof, olie, koelmiddel, water, hidrouliese vloeistof, en lug. Bedryf, skoonmaak, inspekteer en dienste OUDE sleepvoertuie. Onderhou voertuigvorms. Bied verskepingsdiens vir OUDERDOM, insluitende posisioneringstoerusting om vliegtuigonderhoud en vlieghandelinge te ondersteun.

Diagnose wanfunksies en herstelwerk. OUDERDOM. Adviseer en voer foutopsporing op OUDERDOM voordat u herstelwerk doen. Inspekteer en goedkeur voltooide instandhoudingsaksies. Berei OUDERDAG voor vir die berging en mobiliteitsuitbreiding. Los herstelprobleme op deur tekeninge, bedradingsdiagramme en skedule, en tegniese publikasies te bestudeer. Gebruik outomatiese instandhoudingsisteem om onderhoudstendense te monitor, toerustingvereistes te evalueer, toerustingrekords te onderhou, en dokumentonderhoudsaksies te handhaaf.

Ontleed en herstel van grondondersteuningstoerusting deur gebruik te maak van konvensionele en digitale multimeters, voltmeters, ohmmeters, frekwensietellers, ossilloskope, stroombaan-toetsers, transistor testers en handgereedskap. Onderhou eksterne brandstof en grondstelsels. Winkels, hanteer, gebruik en beskik oor gevaarlike materiaal en afval volgens omgewingsstandaarde.Beplan en organiseer ALGEMENE instandhoudingsaktiwiteite. Vestig produksiebeheer en -standaarde. Interpreteer en implementeer beleidsriglyne en instruksies met betrekking tot instandhouding, insluitend omgewingsvriendelike onderhoudspraktyke. Bepaal hulpbronvereistes, insluitend fasiliteite, opleiding, toerusting en voorrade. Inspekteer instandhoudingsaktiwiteite, evalueer hulpbrongebruik en beveel regstellende aksies aan. Bepaal kriteria vir toerustingbediening waar dit nie bestaan ​​nie. Moedig kwaliteit lugmag aktiwiteite aan.

Spesialis Kwalifikasies

Kennis .

Kennis is verpligtend van: beginsels van elektrisiteit, elektronika, algemene meganika, verwarming, verkoeling, pneumatiek, hidroulika, en resiprokerende en turbine-enjins ; probleemoplossing, inspeksie, herstel en wysiging van toerusting; 5 ???; gebruik van geoutomatiseerde instandhoudingstelsels; toepassing van instandhoudingsbestuurstegnieke; interpretasie van onderhoudsriglyne, tegniese publikasies, tekeninge, bedrading diagramme en skedule's; en behoorlike identifikasie, hantering, gebruik en wegdoening van gevaarlike afvalstowwe.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool met kursusse in algemene wetenskap en industriële kunste wenslik.

Opleiding . Vir die toekenning van AFSC 2A632 is die voltooiing van 'n basiese OUDE opleidingskursus verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

2A652. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2A632. Ook ondervinding in funksies soos inspeksie, wysiging of herstel van OUDERDOM.

2A672. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2A652. Ook, ervaar of verrig funksies soos inspeksie, wysiging, herstel of probleemoplossing.

2A692. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2A672. Ook, ervaar die bestuur van OUDE funksies en aktiwiteite.

Ander . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is normale kleurvisie soos omskryf in AFI 48-123, Mediese Eksamen en Standaarde , verpligtend.

Deployment Rate vir hierdie AFSC

Krag Req : H

Fisiese profiel : 333132

Burgerskap : Ja

Benodigde Apparaat telling : M-44 en E-33 (Verander na M-47 en E-28, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: J3ABR2A632 001

Lengte (Dae): 106

Plek : S