MOS 12H - Konstruksie Ingenieurstoekenaar

Basiese posbeskrywing

Nota: Hierdie is nie 'n intreevlak-werk nie.

Die Konstruksie Ingenieurswese-toesighouer hou toesig oor die konstruksie, herstel en gebruik van geboue, pakhuise, vaste brûe, hawefasiliteite en petroleumpyplyne, tenks en verwante toerusting.

Pligte wat deur Soldate in hierdie MOS uitgevoer word, sluit in:

Lees en interpreteer konstruksietekeninge. Skat materiaal, tyd, toerusting en arbeidsvereistes.

Onder toesig van die konstruksie en herstel van houtraamwerk, beton, metselwerk of voorafvervaardigde strukture. Onder toesig van die installering en herstel van nutstelsels. Inspekteer strukture en fasiliteite om nakoming van spesifikasies te verseker. Reguleer operateur onderhoud op toegewysde voertuie en toerusting. Reguleer ingenieursdienste.

Stel netwerk vloeidiagramme soos die kritiese padmetode op en koördineer werksaktiwiteite van ondersteunende eenhede. Voorsien toesig oor alle strukturele en nut konstruksie projekte. Ondersoek ondergeskikte elemente om nakoming van riglyne, konstruksietekeninge en spesifikasies te verseker. Beplan en organiseer vir gevegte-ingenieursdienste.

Opleidingsinligting

N / A

ASVAB-telling benodig: 95 in aanleggebied GM

Sekuriteit Uitklaring : Geen

Sterkvereiste : baie swaar.

Fisiese Profiel Vereiste: 111221

Ander vereistes

Soortgelyke Burgerlike Beroepe