Amerikaanse weermag spesiale addisionele vaardigheid identifiseerder (ASI)

2S Slag Personeel Operasies

a. Beskrywing van posisies. Identifiseer posisies wat vereis dat soldate opgelei word om as 'n Slagpersoneel NCO te dien en die daaglikse bedrywighede van korps-, afdeling-, regiment-, groep-, brigade-, bataljon- en eskader-bevelposte te bestuur.

b. Kwalifikasies. Moet een van die volgende kursusse suksesvol voltooi by die US Army Sergeants Major Academy, Ft Bliss, TX:

c. Beperkings. Vir gebruik met enige MOS by SL 3 en hoër. Hierdie kode sal gebruik word vir G1 / S1-, G2 / S2-, G3 / S3- of G4 / S4-posisies in bataljon-, eskader-, brigade-, groep-, regiment-, divisie- of Corps-vlak-TOE-eenhede en Aktiewe gereedheidsgroep NCO Advisor posisies en instrukteur po sisies vir BSNCOC en Sersantse Hoofkursus (SMC). Gebruik van hierdie vaardigheidsidentifiseerder met enige ander posisie in magtigingsdokumente vereis vooraf goedkeuring van die Kommandant, die Verenigde State se leërs Sergeant Major Academy, ATTN: ATSS-B, Ft Bliss, TX 79918-8002.