Hoekom jy vrae in 'n werksonderhoud moet vra

'N Werksonderhoud is 'n geleentheid vir die organisasie om uit te vind wat dit wil weet oor finaliste vir 'n posisie, maar dit is ook 'n geleentheid vir elke finalis om uit te vind wat hy of sy ook wil weet. Onderhoudvoering is 'n tweerigtingstraat.

So veel as wat die huurbestuurder meer wil weet oor die individu wat hy of sy huur, wil die individu oor die huurbestuurder , toekomstige kollegas en die organisasie weet.

'N finalis wat versuim om voor te berei en vrae tydens 'n onderhoud te vra, mis geleenthede om die huurbestuurder te beïndruk en meer inligting in te samel wat die besluit sal inlig om 'n werkaanbod te aanvaar.

Die finalis se vrae word gewoonlik aan die einde van die onderhoud gereserveer omdat die vrae tydens die loop van die onderhoud natuurlik beantwoord kan word. Byvoorbeeld, 'n onderhoudvoerder kan 'n vraag stel oor die kandidaat se bereidwilligheid om lang ure te werk deur te sê dat daar soms lang ure nodig is. As die finalis 'n vraag voorberei het oor hoe lank ure nodig is, hoef die vraag nie aan die einde van die onderhoud gevra te word nie.

In paneelonderhoude moet die meeste vrae aan die verhuringsbestuurder gerig word. Ander paneellede kan hulle menings indien nodig gee.

Dit is baie belangrik om vrae aan die einde van 'n onderhoud te stel. Hier is hoekom:

Wys jou belangstelling

Vra vrae wys dat jy werklik belangstel in die werk.

Iemand wat onbelangrik is in die werk, sal nie die tyd neem om vrae te ontwikkel nie. So 'n persoon sal vir die onderhoud sit en so gou as moontlik vertrek. Jou vrae vertel die huurbestuurder dat jy die posisie oorweeg het in die mate dat jy die hulpbronne wat jy kan kry, uitgeput het.

Wys dat jy die organisasie nagevors het

Goeie vrae wys dat jy jou navorsing gedoen het. 'N Waarskuwing hier is om seker te maak dat jy werklik jou navorsing gedoen het. As jy 'n agentskap vra wat toesig hou oor staatsparke hoeveel parke die staat het, wat wys dat jy nie jou navorsing gedoen het nie. Die aantal staatsparke is 'n maklike stuk inligting om te vind.

Jy moet dieper grawe. As u op die agentskap se webwerf kyk en vind dat die mees besoekde staatspark vier keer soveel jaarlikse besoekers as die minste besoekte park het, sal goeie vrae vra hoekom dit is wat die mees besoekde staatspark het of doen wat dit so bring baie besoekers, en wat kan die minste besoek park doen wat die mees besoek park doen.

Terwyl die bostaande voorbeelde goeie vrae in isolasie is, moet jy seker maak dat die vrae wat jy vra, relevant is vir die werk se rol in die organisasie.

Wys jy is intelligent

As jy 'n ware belangstelling in die pos het en goeie navorsingsvrae vra, sal jy die huurbestuurder wys dat jy intelligent is. Intelligensie is 'n positiewe eienskap, maak nie saak wat die posisie is nie.

Goeie vrae onthul 'n finalis se denkprosesse. Huurbestuurders wil mense wat onafhanklik kan dink.

Beleid en prosedures kan tot dusver net 'n organisasie neem. Dit is minimums. Om 'n organisasie te laat floreer, benodig dit mense wat die organisasie se missie, beleid en prosedures kan gebruik en die onderliggende beginsels kan toepas op enige werksituasie.

Stel u besluit in om 'n aanbod te aanvaar

In die mees basiese sin is vrae ontwerp om inligting in te samel. Alhoewel dit lekker is om 'n huurbestuurder te beïndruk , is die algemene doel van 'n finalis se vrae om die besluit te aanvaar om 'n werkaanbod te aanvaar indien dit verleng word. Vrae oor salaris, voordele en ander sulke onderwerpe word die beste gered nadat 'n werkaanbod verseker is, maar vrae oor organisasiekultuur, bestuursverwagtinge en goeie passing tussen die finalis en die posisie is regverdige spel tydens die onderhoud.

Vir 'n eksterne finalis is die onderhoud gewoonlik die enigste keer om van aangesig tot aangesig vrae te stel.

Die finalis kan die bestuurder se lyftaal sien terwyl hy die vraag beantwoord wat die finalis-beoordelaar kan help hoe eerlik die huurbestuurder in sy of haar antwoorde is.