Voorraad karakter

Definisie: Voorraadkarakters trek uit algemeen bekende kulturele tipes vir hul eienskappe en maniere, en word dikwels in parodie gebruik. Elke kultuur het sy eie stel voorraadkarakters. In die Italiaanse commedia dell'arte, byvoorbeeld, het Scaramouche die gewetenlose en onbetroubare dienskneg ingeprent. In die moderne Amerikaanse kultuur het Thurber se Walter Mitty die vorm geskep vir die hen-gepakte man en dromer.

Skrywers moet bewus wees dat rassebaseerde voorraadkarakters 'n aantal risiko's bied, tensy die skrywer intiem vertroud is met die kultuur. Dit is maklik om die besonderhede verkeerd te kry, en verkeerde stereotipes kan die leser beledig. Hoe dan ook, die leser word uit die fiktiewe droom geneem en is in twyfel oor die skrywer se outoriteit.