Epistolary Novel

omskrywing te vervang:

Streng gesproke is 'n epistolêre roman 'n roman waarvan die storie deur 'n reeks briewe vertel word. Benet se leser se ensiklopedie verduidelik dat die vorm eers deur die 18de eeuse romans Pamela en Clarissa Harlowe deur Samuel Richardson gewild gemaak is. Sommige definisies van die vorm strek om dagboekinskrywings en ander dokumente in te sluit.

In 'n roman wat andersins in derde persoon vertel word , laat briewe die leser toe om die karakters se stemme meer intiem te hoor.

Hulle gee ook 'n indruk van onmiddellikheid en egtheid. In teenstelling met die werke van die 18de eeu maak kontemporêre romans selde staat op briewe om 'n storie te vertel.

Voorbeelde: Alhoewel AS Byatt se besit nie 'n heeltemal epistolêre roman is nie, word baie van die storie deur briewe vertel.