Vroeë Vrystelling vir Uitnemend Talenteerde Personeel

Die weermag het 'n program ingestel wat toelaat dat lede en beamptes aangewys word om vroegtydig skeiding te doen om deel te neem aan aktiwiteite met werwing en openbare sake wat voordelig vir die Amerikaanse leër is.

As deel van die weermag se voortgesette werwingspogings en om die pogings van die weermag se openbare sake te verbeter , kan personeel wat aan die toelaatbaarheidskriteria voldoen, aansoek doen vir oormatige verlof of vroeë skeiding ingevolge die bepalings van hierdie nuwe program.

Uitsonderlike personeel met unieke talente en vermoëns kan vrygestel word van aktiewe plig wanneer daar 'n sterk verwagting is dat hulle die weermag sal voorsien met beduidende gunstige mediablootstelling wat waarskynlik die nasionale werwing of openbare aangeleenthede sal verbeter. Daar sal van personeel verwag word om hul talente hoofsaaklik binne die Verenigde State te gebruik op 'n wyse wat belangstelling vir diens in die Amerikaanse leër genereer.

Daar is twee opsies onder hierdie program:

Oortollige Verlofopsie

Personeel mag aansoek doen om oortollige verlof nadat hulle 24 maande van die huidige verpligte tydperk gedien het, nie 'n tydperk van 1 jaar oorskry nie, ten einde 'n aktiwiteit met potensiële werwing of openbare sake voordele vir die weermag te beoefen.

  1. Personeel bly onderhewig aan herroeping en moet huidige kontakbesonderhede (bv. E-pos, huidige adres, telefoonnommer) by hul bevelvoerder hou.
  1. Personeel is nie geregtig op betaling en toelaes terwyl hulle in 'n oortollige verlofstatus is nie. Personeel wat 'n fisieke gestremdheid aangaan terwyl hulle oorskotverlofstatus het, is nie geregtig om ongeskiktheidspensioen te ontvang nie.
  2. Personeel met oortollige verlof vir doeleindes wat in hierdie boodskap beskryf word, moet 'n ooreenkoms onderteken waarin erken word dat die tyd wat in oortollige verlof gedien word, nie gebruik sal word om 'n bestaande diensverskaffingsverpligting (ADSO) of ander diensverpligting te bevredig nie.
  1. Indien die individu nie die verlangde voordeel vir die Departement van die Weermag behaal nie, sal hy of sy onmiddellik terugkeer na aktiewe diens nie later nie as die beëindigingsdatum van oortollige verlof.

Vroeë skeidingsopsie

Personeel kan vroeë skeiding versoek indien hulle 'n kontrak of soortgelyke bindende verbintenis verkry het wat die geleentheid waarborg om 'n aktiwiteit te bewerkstellig wat potensiële werwing of openbare sake vir die weermag bevoordeel. In alle gevalle moet die kontrak die bedoeling van die partye weerspieël om die individu in diens te neem op 'n wyse wat krediet aan die Departement van die Weermag verleen, en op 'n wyse wat potensiële werwing of openbare sake vir die weermag mag bevoordeel. Vroeë vrylating sal soos volg op die uitvoering van 'n skriftelike ooreenkoms gekondisioneer word:

  1. Om in die geselekteerde reserwe as 'n Individuele Mobiliseringsorgaan (DIMA) van die Weermagreserwe, wat aan die US-toewysingskommissie toegewys is, te dien, moet dit nie minder nie as twee keer die lengte van die individu se oorblywende diensverpligting wees.
  2. Beamptes wat onderhewig is aan verhaling (onder die bepalings van Titel 10, Verenigde State-kode, Afdeling 2005) vir die ontvangs van gevorderde onderwyshulp (Verenigde State van Amerika se Militêre Akademie gegradueerdes en Reserwe Beamptes se Opleidingskorps-beursgangers) moet die Verenigde State 'n pro rata-deel vergoed van die koste van hul gevorderde onderwyshulp gebaseer op die tydperk van onvoltooide aktiewe diens. Soldate wat inskrywings ontvang word, is onderworpe aan verhaling op grond van die tydperk van onvoltooide aktiewe diensverpligtinge.

Personeel moet ten minste 24 maande van hul huidige tydperk van aktiewe diensdiens verpligting dien voordat hulle in aanmerking kom vir vrystelling van aktiewe of oortollige verlof. Die versoek moet 'n spesifieke voorstel bevat waarin beskryf word hoe die individu se talente gebruik sal word om die weermag se werwing of openbare sake te bevoordeel.

Die ketting van die bevel, in die evaluering van die versoek, sal die behoeftes van die weermag, die kwaliteit van die individu se prestasie tot op datum, die sterkte van die individu se werwing of openbare sake-potensiaal oorweeg. Personeel wat 'n sterk potensiaal toon om aan 'n professionele aktiwiteit deel te neem, kan aan die US Army Accession Command Unit toegewys word in die nabyheid van waar die professionele aktiwiteit vir die twee jaar aktiewe diens gedoen sal word. Personeel sal werwing en openbare sake doen om die weermag te ondersteun tydens hierdie opdrag.

Individue mag gedurende die twee jaar aktiewe diensperiode aan die professionele aktiwiteit deelneem, solank die professionele aktiwiteit nie inmeng met die militêre pligte van die dienslid nie.

In die geval dat die Solidariteit nie meer onder 'n kontrak of bindende ooreenkoms met 'n aktiwiteit is nie, sal hulle ooreenkom om hul verpligting in die Geselekteerde Reserweraad voort te sit vir 'n tydperk van minstens twee keer die lengte van hul oorblywende ADSO wat aan enige Geselekteerde Reserwe-billet, soos toepaslik geag deur die Amerikaanse leër.

Die Assistent Sekretaris van die Weermag (Manpower and Reserve Affairs) is die goedkeuring owerheid vir alle versoeke vir oortollige verlof en vroeë skeiding van aktiewe plig onder hierdie program. Die versoek om vrystelling van aktiewe diens moet binne 6 maande vanaf die verwagte datum van vrystelling van aktiewe diens ingedien word.