Definisie - Eienaarsbelang, ook bekend as netto waarde

Definisie: Eienaarsbelang is die gekombineerde beleggings van die eienaar (s) en die ophoping van wins of verliese vir die besigheid sedert dit begin het.

Eienaarsbelang (Net Worth) word uitgedruk in die volgende rekeningkundige formule:

Netto waarde = Bates - Laste

Ook bekend as: Ook genoem, Net Worth, Eienaarskapitaal, Netto Bates, Aandeelhouersbelang, of Aandeelhouersfondse.

Alternatiewe Spelling: Eienaar se Gelykheid