Leer die In's en Out's van die Militêre Voedselstempelprogram

Die militêre beampte het die FSSA-program in 2016 gestaak

Die addisionele toelaag vir gesinsondersteuning (FSSA) is ontwerp om militêre gesinne te help wat op die Aanvullende Voedingsbystandsprogram, of SNAP, algemeen bekend as kosseëls, was.

Die FSSA-program is in 2016 gestaak.

Militêre Gesinne en Aanvullende Bystand

'N Opname wat in 1999 gedoen is, het getoon dat sowat 6,300 militêre gesinne op voedselspore was. Dit was 'n dramatiese daling van die 12 000 wat in 1995 hulp ontvang het en verteenwoordig minder as 1 persent van die 1,4 miljoen mans en vroue in uniform.

Volgens die sensusdata het ongeveer 23 000 aktiewe diensdienslede egter in 2013 kosstempels ontvang. Vanaf 2015 was byna die helfte van die kinders in die Departement van Verdediging-onderwysaktiwiteitskole in aanmerking vir gratis of verlaagde maaltye. Baie militêre families, veral kinders met kinders, het 'n werklike behoefte aan ekstra hulp.

Sommige het die FSSA-program gesien as 'n manier vir die weermag om die feit dat soveel militêre gesinne behoefte het aan ekstra voordele, te versag.

Geskiedenis van die FSSA-voordeel

Gesinne op voedselspore wat vir FSSA gekwalifiseer het, het 'n maandelikse kontanttoelaag ontvang wat gelyk is aan hul kosstempelbedrag. Dié wat nie op kosse seëls was nie, het die hoeveelheid geld ontvang wat nodig was om hul inkomste tot 130 persent van die federale armoedevlak te bring.

Kwalifikasie is gebaseer op die (Amerikaanse Departement van Landbou se) bruto maandelikse inkomste kwalifiserings perke gebaseer op huishoudelike grootte.

FSSA-program gestaak

Ook ingesluit by die bepaling van inkomstevoordeel was 'n basiese toelaag vir bestaans- of kontantekwivalente vir diegene wat in regeringsbehuising woon, en alle bonusse, spesiale en aansporings betaal.

Die oorsee-lewenskoste, COLA, gesinsverdeling behuisingstoelaag, klere toelaes, en alle reis- en vervoerverwante toelaes en regte, moet nie in bruto inkomste ingesluit word nie.

Alhoewel mense toegelaat is om die FSSA en voedsel seëls terselfdertyd in te samel, het baie mense wat vir FSSA goedgekeur is, verminderde kostes vir kosse gekry, omdat die FSSA-betalings as inkomste beskou is.

Die FSSA het huishoudelike deelname aan die gesubsidieerde skool-middageteprogram, die Vroue-, Kinders- en Kindersprogram, inkomstegebaseerde dagsorgprogramme en verdienstebelastingkrediet beïnvloed.