Loopbaanprofiel van Kunsonderwyskoördineerder

Kykers by die Portland Art Museum. Beeld met vergunning van die Portland Art Museum

'N Kunsonderwyskoördineerder werk voltyds of deeltyds in 'n kunsinrigting soos 'n kunsgalery, kunsmuseum of eksperimentele kunssentrum.

Die hoof doelwit om as 'n Kunsopvoedingskoördineerder te werk, is om koördineer en te help met opvoedkundige programme en interaktiewe ontmoetings tussen besoekers en kuns en kunstenaars.

Onderwys benodig om 'n Kunsonderwyskoördineerder te wees

Om as 'n Kunsonderwyskoördineerder in diens geneem te word, is dit gewoonlik nodig om 'n Baccalaureusgraad te hê met vakke soos kuns, kommunikasie, onderwys en bemarking.

Pligte Vereis van 'n Kunsopvoedingskoördineerder

'N Kunsopvoedkundige koördineerder tree op as die inrigting se advokaat en administrateur aan die personeel van die kunsinrigting deur uitstallings en gebeure, opvoedkundige uitreikings en gemeenskapsprogramme te ondersteun en met die wye verskeidenheid van kunsinrigting se besoekers van alle ouderdomsgroepe te werk.

Die administratiewe Kunsonderwyskoördineerder fokus op spesifieke areas met betrekking tot die werking van verskeie programme en sluit in die bevordering van aktiwiteite en gebeure, skedulering en instandhouding van die verskillende galeryruimtes.

'N Kunsonderwyskoördineerder werk nou saam met die departemente van die kunsinrigting, soos versamelings, opvoeding, uitstalling, bemarking en besoekersdienste, en ook met kunstenaars en die gemeenskap.

'N Kunsonderwyskoördineerder help om kuns toeganklik vir besoekers te maak en help om besoekers welkom te laat voel wanneer hulle vir die eerste keer aan nuwe kuns en idees blootgestel word.

As gevolg daarvan is 'n vriendelike en aanvaarbare houding teenoor besoekers uiters belangrik, aangesien die bestuur en bekendstelling van besoekers aan interaktiewe kunswerke en die verskaffing van 'n positiewe ervaring die sleutel is.

Behalwe om die gehoor te lei, bestuur 'n Kunsopvoedingskoördineerder besoekersvloei, veiligheidsreëls en -beleid en verseker dat die nodige voorraad in die galery vir besoekers gebruik word.

Onderhoudlogistiek is deel van die werk en sluit in die verskaffing van beligting, herstelwerk, skoonmaak en opstelling, vrywilligers en personeel. Die koördineerder van al die skedules van personeel, vrywilligers en interns, kan die koördineerder ook in beheer wees van die hoofkalender vir alle gebeure en programme.

'N Kunsopvoedingskoördineerder is in beheer van die bemarking en opdatering van die webwerf, kalenderlyste, promosiemateriaal en sosiale media. Ontleding en insameling van data ten einde databasisse, dokumentstatistieke, bywoning en begrotings by te werk, is 'n groot deel van die werk.

Vaardighede wat vereis word om 'n Kunsonderwyskoördineerder te wees

Behalwe dat dit hoogs georganiseerd en 'n multi-tasker is, praat 'n Kunsopvoedingskoördineerder goed en skryf hy goeie tegnologiese en rekenaarvaardighede. Ander vaardighede sluit in 'n sterk kennis van museums en bemarking, en hoe om met verskillende groepe besoekers te werk, wat wissel van klein kinders tot volwassenes.

Loopbaangeleenthede vir Kunsopvoederkoördineerders

Daar is werksgeleenthede in museums beskikbaar vir Kunsopvoederkoördineerders. Volgens die Amerikaanse Buro vir Arbeid en Statistiek word die totale indiensneming van museumpersoneel geprojekteer om 11 persent van 2012 tot 2022 te groei, ongeveer so vinnig as die gemiddelde vir alle beroepe. "

Die Buro stel nie spesifieke statistieke vir werksgeleenthede vir museumhuurbestuurders nie, maar die beskikbare bestuursposte sal net 'n klein gedeelte wees van die bedrag wat die BLS op hul webwerf plaas.

Meer inligting oor kunsmuseums

Kunsmuseums benodig 'n groot, bevoegde en gevarieerde personeel. Kom meer te wete oor loopbane op die gebied van kunsmuseums.