Lugvaartoorlogsdiensoperateur (AW)

Navy-aangevraagde Rating (Job) Beskrywings

Lugdiensoorlogsdiensoperateurs is Vloot-aangewese lugdienslede. Jy kan nie die AW-gradering ontvang sonder om 'n vrywilliger te wees om as Vlootvliegtuig te vlieg nie. Die AW-gradering is verdeel in drie kategorieë: Lugvaartoorlogvoertuie-operateur - Akoestiese (AWA), Lugvaartoorlogvoertuie-operateur - Nie-akoestiese (AWN) en Lugvaartoorlogvoertuie-operateur - Helikopter (AWR / AWS).

Lugvaartoorlogvoertuie-operateur - Akoestiese (AWA)

Lugvaartoorlogvoertuie-operateur - Akoestiese (AWA) verrig algemene pligtepligte; bedryf verskeie USW- en nie-USW-verwante sensorsisteme om data wat verkry is, te onttrek, ontleed en klassifiseer; voer gespesifiseerde voor vlug-, vlug- en na-vlug-bedrywighede in 'n verskeidenheid van vlootvliegtuie wat anti-oppervlak bedien, USW, myn teenmaatreëls, elektroniese, counternarcotics en land- en seereddingsoorlog-missies.

Die pligte wat deur AWA's uitgevoer word, sluit in:

Lugvaartoorlogvoertuie-operateur - Nie-akoesties (AWN)

Lugdiensoorlogvoertuie-operateur - Nie-akoestiese (AWA) verrig algemene pligtepligte; bedryf verskeie USW- en nie-USW-verwante sensorsisteme om data wat verkry is, te onttrek, ontleed en klassifiseer; voer gespesifiseerde voor vlug-, vlug- en na-vlug-bedrywighede in 'n verskeidenheid van vlootvliegtuie wat anti-oppervlak bedien, USW, myn teenmaatreëls, elektroniese, counternarcotics en land- en seereddingsoorlog-missies.

Lugvaartoorlogvoertuie-operateur - Helikopter (AWR / AWS)

AWR / AWS Seilers voer voor en na vlugvliegtuie vlugbeplanning en toerustingtjekte en na-vlugonderhoud wat verband hou met hul toegewysde brongraderings of missie spesialiteit.

Die pligte wat deur lugdienaars uitgevoer word, sluit in vlug funksies soos:

Werksomgewing

AW's kan toegewys word aan P3-eskaders, Helikopter-bestry-ewenaars (HK), Helikopter-anti-duikboog-eskundiges (HS) of Helikopter-anti-duikboot-eilande (HSL) se of kusplig in enige deel van die wêreld. Hulle werk in hangars, skip-hangar en vlugdekke, administratiewe en bedryfsdepartemente. AW's werk dikwels op vluglyne by lugstasies, gewoonlik rondom 'n hoë geraasvlak.

A-Skool (Werkskool) Inligting

Ander vereistes

Let wel: Bevordering ( promosie ) geleentheid en loopbaanvordering is direk gekoppel aan 'n gradering se bemanningsvlak (dws personeel in ondergeskikte graderings het groter bevorderingsgeleentheid as dié in oorbekende graderings).

See / Shore Rotation vir hierdie gradering

Let wel: Seetoere en kus toere vir matrose wat vier see toere voltooi het, sal 36 maande op see wees, gevolg deur 36 maande tot aan aftrede.

> Baie van die bogenoemde inligting met vergunning van die Navy Personeel Command