Top 10 Bane vir Politieke Wetenskap Majors

Wat jy kan doen met 'n graad in Staatsleer

As jy deur huidige gebeure geïnspireer is en jy self vasgeplak het op CNN, is politieke wetenskap die moeite werd om as 'n hoofvak te beskou. Politieke wetenskap hoofvakke studeer hoe wette gemaak word, en die vergelykende strukture van regerings regoor die wêreld. Hulle leer hoe openbare beleid geformuleer word en die impak van beleid op die sosiale en ekonomiese status van die bevolking.

Loopbaanopsies vir Politieke Wetenskap Majors

Politieke wetenskap hoofvakke ontwikkel sterk skryf- en navorsingsvaardighede, terwyl die publikasie van vraestelle oor die politieke gebied.

Hulle ontdek hoe om 'n oortuigende argument te maak en dit op te los met feite. Studente van die politieke wetenskap versoen hul aanbieding en verbale kommunikasievaardighede aangesien hulle hul werk met fakulteit en eweknieë deel.

Politieke wetenskap hoofvakke verfyn hul analitiese vaardighede terwyl hulle beleidsinisiatiewe ondersoek en die gevolge van regeringsaksies oorweeg. Kritiese denke is noodsaaklik vir die evaluering van die platforms van politieke partye en die impak van leierskapveranderinge. Hier is 'n lys van politieke wetenskap hoofvakke.

Tydens hul studies leer politieke wetenskap hoofvakke hoe krag verkry word, hoe veldtogte gevoer word en hoe die publieke opinie beïnvloed kan word. Hulle bestudeer verskillende modelle vir leierskap en verkry 'n historiese perspektief rakende die relatiewe effektiwiteit van verskillende benaderings.

Jou finale besluit oor jou hoofvak en loopbaan moet rekening hou met die unieke opset van jou waardes, vaardighede, persoonlikheidseienskappe en belange, maar hier is 'n paar opsies om te oorweeg of as jy politieke wetenskap as hoofvak kies, sal jy 'n wye verskeidenheid hê. van die opsies wat jy na die gradeplegtigheid oopmaak, soos jy begin loopbaanbesluite neem.

10 Opsies vir Politieke Wetenskap Majors

1. Beleidsanalis

Aangesien politieke wetenskap hoofvakke die proses bestudeer vir die opwekking van openbare beleid en die implikasies vir die implementering van verskeie beleide, is die rol van beleidsontleder 'n natuurlike toepassing van hul werk as student. Beleidsontleders staatmaak op sterk kritiese denke, skryf- en navorsingsvaardighede aangesien hulle stellings formuleer oor die aard en impak van voorstelle vir openbare beleid.

Politieke ontleders moet, soos politieke hoofvakke, 'n gesonde tesis ontwerp en 'n oorredende argument vir of teen die aanneming van 'n spesifieke beleidsinisiatief opbou. Daarbenewens gebruik ontleders hul begrip van die politieke en wetgewende proses om die ondersteuning van individue te help wat inisiatiewe kan bevorder.

2. Wetgewende Assistent

Senatore, lede van die vergadering, verteenwoordigers en ander verkose beamptes op alle vlakke van regeringshuurassistente om hulle te help om hul pligte uit te voer. Wetgewende assistente tap die skriftelike en mondelinge vaardighede wat deur die politieke wetenskap ontwikkel is om kommunikasie met kiesers te koördineer en hulle in te lig oor die ontwikkelinge binne hul distrik.

Hulle assesseer die belang van kiesers oor huidige politieke kwessies en stel die standpunte van hul verkose beamptes binne 'n positiewe raamwerk voor. Wetgewende assistente reageer op samestellende navrae en help om probleme van burgers binne hul jurisdiksie op te los.

Wetgewende assistente ondersoek beleidskwessies, spoor wetgewing en ondersoek die posisies van ander wetgewers oor hangende wetgewing. Hulle berei inligtingsessies voor vir hul wetgewer en ander kantoorpersoneel.

3. Openbare Verhoudinge Spesialis

Verteenwoordigers van openbare betrekkinge beïnvloed die publieke opinie oor hul kliënte, hoofsaaklik gebaseer op die plasing van stories met die media.

Politieke wetenskap hoofvakke ontwikkel die skryfvaardighede wat nodig is om dwingende persverklarings te ontwerp en die oorredende vaardighede om die voordele van 'n bepaalde storie te dek. Hulle leer ook hoe opinies gevorm word en die rol van die media, aangesien hulle die huidige gebeure tydens hul studies ondersoek.

Spesialispersone in openbare betrekkinge organiseer en publiseer dikwels perskonferensies en ander geleenthede om die media-aandag te lok en die woord uit te spreek oor hul kliënt. Politieke hoofvakke kry insig in hierdie proses, aangesien hulle die meganika bestudeer van veldtoggeleenthede en openbare verskynings deur regeringsverteenwoordigers.

4. Sosiale Media Bestuurder

Die publieke opinie word toenemend deur sosiale media gevorm. Politieke kandidate, amptenare, partye en belangegroepe het sosiale media-bestuurders nodig om die standpunte van die bestanddele oor hul administrasie en huidige kwessies te monitor.

Sosiale media bestuurders moet verskillende sosiale media platforms verstaan ​​en orkestreer om persepsies van hul gebruikers te vorm. Politieke wetenskap hoofvakke weet hoe menings gevorm en beïnvloed word deur verskeie media en kan instrumenteel wees in die formulering en implementering van hierdie planne.

5. Bemarkingsnavorsingsontleder

Bemarkingsnavorsers ontleed hoe verbruikers op produkte of dienste sal reageer. Baie soos politieke wetenskapstudente beoordeel die reaksies van potensiële kiesers aan kandidate. Politieke wetenskap hoofvakke studeer die rol van opname navorsing en meningspeiling in die veldtog. Die werk van marknavorsers behels dikwels opmeting van verbruikersreaksies op potensiële of huidige produkte en dienste.

Marknavorsers kan die kennis van navorsingsstandaarde wat die wetenskaplike hoofvak besit, by die ontwerp van wetenskaplik lewensvatbare studies gebruik. Hulle moet hul bevindinge aan kliënte en mede-werkers voorlê en hul aanbevelings met data opstel.

6. Politieke Konsultant

Politieke konsultante gebruik die kennis van die politieke proses wat deur die hoofvakke van die politieke wetenskap verkry is om strategieë vir kandidate te ontwerp om kiesers te beïnvloed en ondersteuning te kry in hul veldtogte vir kantoor. Politieke konsultante help om kandidate te merk en beskadigde beelde te herstel.

Hulle poog om die media dekking van kandidate te beïnvloed deur gunstige stories te bied en positiewe aanleer op die prestasie van die kandidaat. Politieke konsultante mag potensiële kiesers ondersoek om hul reaksie op 'n kandidaat te onderskei en die grondslag van hul mening.

Politieke konsultante kan ook werk vir openbare belangegroepe en hulle help om strategieë te formuleer om hul oorsake te bevorder.

7. Prokureur

Prokureurs wat vir politieke figure, belangegroepe en lobbyfirmas werk, gebruik die regsnavorsingsvaardighede wat deur die politieke wetenskap hoofvakke ontwikkel is om navorsing oor wetgewende en beleidskwessies te doen. Hulle help met die opstel en wysiging van die taal vir rekeninge, en assesseer die wettige presedente vir hangende wetgewing.

Prokureurs formuleer en lewer argumente namens hul kliënte en poog om besluitnemers te beïnvloed oor die meriete van hul houding. Prokureurs gebruik ook politieke vaardighede in ander gebiede van die wet. Hulle kies simpatieke juriste en stel hul sake op gunstige maniere vas as daar omstrede politieke kwessies rakende proewe is.

8. Intelligensie Analyst

Intelligensie-ontleders werk vir clandestiene agentskappe van die regering soos die CIA en die Nasionale Veiligheidsagentskap. Hulle studeer die politieke wetenskaplike se begrip van politieke groepe om die ontwikkelings in die vlugtige gebiede van die wêreld te evalueer. Intelligensie-ontleders bestudeer spesifieke groepe wat 'n bedreiging vir sekuriteit inhou en leierskapspatrone en populêre ondersteuning analiseer.

Intelligensie-ontleders skryf verslae met hul bevindings, en bied inligtingsessies aan agentskapsleierskap en uitvoerende en wetgewende leiers en personeel. Daarbenewens help kennis van vreemde tale wat deur potensiële terroriste gebruik word, ontleders om moontlike bedreigings vir die eerste hand te ondersoek. Benewens 'n hoofvak in die politieke wetenskap, sal 'n minderjarige in vreemde tale wat deur potensiële terroriste gebruik word, nuttig wees vir ontleders wat moontlike bedreigings vir die eerste hand ondersoek.

9. Politieke veldtog Personeel

Politieke veldtogpersoneel help om veldtogstrategie te formuleer en uit te voer. Hulle werk aan die bou van 'n handelsmerk of gunstige publieke beeld vir die kandidaat. Politieke veldtog personeel gebruik die vermoë van die politieke wetenskap groot om huidige politieke kwessies te bestudeer en kiesersreaksies op 'n kandidaat se platform te evalueer.

Hulle skryf persvrystellings en help konseptaal vir toesprake. Politieke veldtogpersoneel help om die kandidaat se sosiale media-afdruk te bestuur en geleenthede te organiseer om blootstelling aan kandidate te kry. Hulle werf, lei en toesig oor vrywilligers. Politieke veldtog personeel orkestreer pogings om geld in te samel om die veldtog te befonds.

10. Kollege Studenteleierskap en Aktiwiteite Beampte

Aktiwiteitsbeamptes kan kennis van politieke wetenskap toepas as hulle studenteverkiesings en leierskapsprogramme struktureer. Hulle help standaarde vir verkiesings en monitor verrigtinge om seker te maak dat studente regte gehandhaaf word.

Leierskap-leierskap- en aktiwiteitebeamptes ontwikkel leierskapsoefeninge en gee leiding aan leiers oor effektiewe en etiese maniere om hul gesag uit te oefen. Hulle hou toesig oor die gebruik van finansiële hulpbronne en ondersoek onreëlmatighede in studenteloopklubs en -programme. Kollege studente leierskap en aktiwiteite beamptes bemiddel geskille tussen studenteleiers en verseker dat minderheidsbelange weerspieël word in begrotings en aktiwiteite.

Vaardighede Werkgewers soek

Hier is 'n paar van die vaardighede waarna werkgewers in die politieke wetenskap en in die regering se hoofstudente soek. Beklemtoon die vaardighede wat u tydens u studies, internskappe en werksgeleenthede tydens kollege behaal het in u dekbriewe, CV en werksaansoeke.

A - C

D - I

L - O

P - S

T - Z

Verwante leeswerk