US Air Force Kommissaris Beampte

Ontwikkeling Ingenieur (62EX) Werksbeskrywings

AFSC 62E4, Personeel
AFSC 62E3, Gekwalifiseerde
AFSC 62E1, Inskrywing

Spesiale Opsomming

Beplan, organiseer, bestuur en implementeer stelsel ingenieurswese proses om die vereiste vermoëns oor die lewensiklus van Lugmagstelsels te verseker. Ingesluit is gespesialiseerde ingenieursprosesse en subprosesse; die formulering van ingenieursbeleid en -prosedures; en die koördinering en bestuur van ingenieurs- en tegniese bestuursaktiwiteite en bedrywighede wat nodig is vir stelselontepsie, ontwikkeling, produksie, verifikasie, implementering, onderhoud, bedrywighede, ondersteuning, opleiding en beskikking.

Dit sluit in tegniese bestuur wat verband hou met die vereistes omskrywing, ontwerp, vervaardiging en gehalte, toets, ondersteuningsingenieurswese en -tegnologieë, veranderinge, aankoop van onderdele, tegniese bestellings, kritieke rekenaarhulpbronne, ondersteunende toerusting en gespesialiseerde ingenieurswese. Verwante DoD Beroepsgroep: 5L. (Sien individuele agtervoegsels vir spesifieke ingenieurswese-beroepskodes.)

Pligte en verantwoordelikhede

Berei stelsel ingenieurswese prosesse en subprosesse uit. Voer stelsels beplanning aktiwiteite wat verband hou met die ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging, instandhouding en wysiging van stelsels om te voldoen aan die vereistes van die kliënt. Identifiseer en verander nuwe tegnologie in stelsels en substelsels. Berei voor, evalueer en implementeer metodes, prosesse en tegnieke wat stelselontwerp ondersteun om prestasie, betroubaarheid en instandhouding vir stelselontwikkelings- en aanpassingsprogramme te verbeter.

Voer ontwerpstudies uit en bestuur studies wat aan nywerhede gekontrakteer word. Neem deel aan die formulering van programdokumentasie en vorderingsassesserings vir alle fases van die verkrygingsproses. Voorsien tegniese konsultasie.

Koördineer ingenieurs- en tegniese bestuursaktiwiteite. Adviseer bestuur en personeel oor bedrywighede, huidige en hersiene beleide en prosedures, en nuwe sakepraktyke.

Koördineer met ander funksionele aktiwiteite om voorafbeplanning te bereik en te verseker dat prosesintegrasie bereik, akkuraat en verstaan ​​word. Onderhou ingenieurs- en tegniese bestuurskakel met kontrakteurs, lugmagveldorganisasies, weermag, vloot, buitelandse militêre verkope en ander regeringsagentskappe.

Formuleer ingenieurs- en tegniese bestuursbeleid en -prosedures. Ontleed deurlopend tegniese beleide en prosedures, produkte en dienste om kliëntediens te verbeter. Vestig beleide en prosedures gebaseer op verbeterde prosesse, metodes en gesonde sakepraktyke.

Beplan, organiseer en bestuur ingenieurs- en tegniese bestuursaktiwiteite. Beplan, skedules en ken werk toe. Handhaaf werkvloeistaat data om sperdatums en gevestigde prioriteite te bereik. Ontleed Air Force vereistes om te bepaal of bestaande tegniese verwante infrastruktuur in staat is om kliënte se behoeftes te voorsien. Bestuur personeel in die uitvoering van ontwikkelings- en onderhoudsfunksies.

Spesialis Kwalifikasies

Kennis . Kennis is verpligtend van die Lugmagstelsels ingenieursproses, insluitende ontwikkelings-, toets- en ingenieursbeleid, prosedures en bestuurspraktyke.

Onderwys .

Die volgende opleiding is verpligtend vir toelating tot die AFSC wat aangedui word: (Ingenieursgrade moet in 'n skool wees wat ten minste een program geakkrediteer het deur 'n nasionaal erkende liggaam in ingenieurswese. Tans is die Akkrediteringsraad vir Ingenieurswese en Tegnologie. )

62E1. Voorgraadse akademiese spesialisering of gevorderde graad in ingenieurswese, tensy die lid in besit is van 'n volledig gekwalifiseerde AFSC in 'n agtervoegsel van hierdie spesialiteit.

62E1X. Voorgraadse ingenieursgraad in die spesialisasie geïdentifiseer deur die agtervoegsel behalwe shredouts F, en G.

62E1F. Voorgraadse akademiese spesialisering in ingenieurswese, 'n fisiese wetenskap of wiskunde.

62E1G. Voorgraadse akademiese spesialisering in ingenieurswese.

opleiding

Die volgende opleiding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui word:

62E3X. Voltooiing van die kursusse vir die verkryging van die Verdediging Verkryging Universiteit Fundamentals of Systems Acquisition Management (ACQ 101) of Grondslae vir Verkryging Fundamentals (L30QR63A1).

62E3F. Voltooiing van die Lugmagvlugtoetsingenieurskursus of soortgelyke US Navy of buitelandse vlugtoets ingenieurskursus.

ervaring

Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is:

62E3F. 'N Minimum van 6 maande ondervinding as vlugtoets ingenieur.

62E3X. 'N minimum van 24 maande ondervinding is verpligtend vir die opgradering van ten volle gekwalifiseerde in die spesialis agtervoegsel. Dit is verpligtend dat ondervinding opdragte insluit in aktiwiteite soos navorsing, ontwikkeling, ontwerp en tegniese skryfwerk in die agtervoegingspesialisasie. 'N Magistergraad in die spesialisasie kan vervang word deur 12 van die vereiste 24 maande ondervinding. 'N Doktor in Filosofie in die agtervoegsel spesialisasie voldoen aan die 24 maande vereiste.

Ander . Geen.

Specialty Shredouts

A .................... Lugvaartuig (Okkode 4D)
B .................... Astronautisch (Occ code 4D)
C .................... Rekenaarstelsels (Okkode 4B)
E .................... Elektries / Elektronies (Okkode 4B)
F .................... Vlugtoets (Okk kode 2D)
G .................... Projek (Okk kode 5L)
H .................... Meganiese (Okkode 4D)