AFSC 3H0X1 - Historikus

Lugmag aangewese posbeskrywing

Mnr. Ralph Jackson word ontplooi as die 380ste ekspedisievleuel-historikus op 'n nie-geopenbaarde basis in Suidwes-Asië. Hy word ontplooi vanaf die 49ste Vlugvlug by die Holloman Lugmagbasis, NM, waar hy ook die vleuelhistorikus is. As die ontplooite historikus versamel Jackson verslae, data en onderhoude vir al die vleuelorganisasies en skryf 'n maandelikse geskiedenis wat bestaan ​​uit 'n vertelling, uitgebreide kronologie en aanhangsels. Deur Meester Sgt. Jenifer Calhoun (https://www.dvidshub.net/image/254837) [Publieke domein], via Wikimedia Commons

Spesiale Opsomming :

(Let wel: Hierdie is nie 'n intreevlak-werk nie). Voer en bestuur historiese aktiwiteite, programme en funksies. Verskaf historiese navorsing en naslaandienste. Doen navorsing, onderhoudepersoneel, en berei analitiese historiese publikasies voor. Versamel en hou historiese dokumentreposisies vir verwysing en navorsing. Verwante DoD Beroepsubgroep: 570.

Pligte en verantwoordelikhede:

Verskaf historiese navorsing en naslaandienste.

Ontvang en ken prioriteit aan historiese inligting navrae. Gebruik verwysingsmateriaal, eenheidskennis en navorsingservaring om navrae te beantwoord. Verskaf historiese inligting.

Beplan, organiseer en bestuur geskiedenisaktiwiteite. Ontwerp hersienings, aanvullings en bylaes vir riglyne. Koördineer betrokkenheid by gebeurlikheids- en oorlogsbedrywighede, en gereedheidsoefeninge. Ontwikkel en implementeer prosedures vir die voorbereiding van historiese publikasies.

Bestuur ondergeskikte eenheidgeskiedenisprogramme. Voer periodieke besoeke om nakoming van beleide en riglyne te evalueer. Bespreek bevindings en beveel regstellende aksie aan. Voer kwaliteit assessering van historiese produkte, en tariewe inhoud, ondersteunende dokumente, en die nakoming van sekuriteits en administratiewe riglyne.

Doen historiese navorsing. Resensies eenheidslêers. Stelselmatig versamel en organiseer historiese data uit korrespondensie, boodskappe, personeelstudies, verslae, planne, vergaderings en ander brondokumente.

Woon vergaderings en inligtings by om belangrike beraadslagings en besluite te dokumenteer. Onderhoude sleutel eenheidspersoneel vir unieke kennis en insigte.

Berei geskiedkundige publikasies voor, insluitend periodieke geskiedenisse, studies, referate en monografieë. Bepaal onderwerpe van spesiale belangstelling of belang. Evalueer data vir akkuraatheid, objektiwiteit en pertinensie.

Skryf goed georganiseerde, volledig gedokumenteerde, analitiese vertellings. Berei tabelle, tabelle, grafieke en statistiese opsommings van beduidende inligting voor. Gebruik geselekteerde foto's om vertelling te ondersteun. Selekteer, reproduseer en versamel ondersteunende dokumente. Plekke gepaste sekuriteitsmerke, afgraderingsinstruksies en administratiewe voorbehoude op produkte.

Ontplooi operasionele historiese vereistes te ondersteun. Saamstel en hou ontplooiingstoerusting en -pakkette. Neem deel aan eenheidgereedheidsoefeninge. Deploys operasionele vereistes te voldoen, navorsing te doen, belangrike dokumentasie te beveilig en historiese verslae op te stel.

Handhaaf historiese dokumentbewaarplek. Versamel, organiseer en indekse historiese verwysings en navorsingspublikasies en dokumente.

Hanteer historiese funksies en aktiwiteite. Adviseer oor historiese en museumprogram aangeleenthede. Identifiseer, beplan en hou fasiliteite, toerusting, sekuriteit en voorsieningsvereistes. Onderhou publikasies, en administratiewe en historiese lêers.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Kennis is verpligtend van: Lugmaggeskiedenis, organisasie, funksies en terminologie; Engelse samestelling en grammatika; onderhoudvoeringstegnieke; gebeurlikheids- en oorlogsbedryfsbeplanning; historiografie metodes en prosedures; USAF geskiedenis en museum program riglyne; rekenaarstelsels en woordverwerkings-, sigblad- en databasis-toepassings; en historiese bewaarplekke en naslaandienste.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool of algemene opvoedkundige ontwikkeling ewewigtigheid verpligtend. Voltooiing van kollege-vlakkursusse in geskiedenis, Engels, spraak, tegniese skryfkuns en politieke wetenskap is wenslik.

Opleiding . Vir die toekenning van AFSC 3H031 is die voltooiing van 'n eenheidskistorikusontwikkelingskursus verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van AFSC aangedui: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

3H051. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3H031. Ook ervaring met die uitvoer van historiese navorsing en skryfwerk.

3H071. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3H051. Voer ook ervaring uit wat funksies soos navorsing en voorbereiding van historiese dokumente verrig of toesig hou, of geskiedkundige monografieë en spesiale studies skryf.3H091. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3H071. Ervaar ook die ontwikkeling, bestuur en bestuur van historiese programme.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toegang tot hierdie spesialiteit:

1. Vorige kwalifikasie in enige AFS op die 5-vlak of hoër (3-vaardigheidsvlak indien geen 5-vaardigheidsvlak bestaan ​​nie).

2. Algehele beoordeling van 4 of 5 op die laaste vyf aangewese prestasieverslae.

3. Uitstaande militêre draers en gedrag.

4. Geen rekord van 'n artikel 15 of skuldigbevinding deur die krygsraad nie.

5. Geen rekord van skuldigbevinding deur 'n burgerlike hof nie, behalwe vir geringe verkeersoortredings of soortgelyke oortredings.

6. Vermoë om 20 woorde per minuut te tik.

Vir die toekenning en behoud van AFSCs 3H031 / 51/71/91/00, in aanmerking kom vir 'n Top Secret sekuriteit klaring , volgens AFI 31-501, Personeel Sekuriteit Program Bestuur .

Krag Req : G

Fisiese profiel : 333233

Burgerskap Ja

Benodigde Apparaat telling : G-72

Tegniese Opleiding:

Kursus #: M3ABR3H031

Lengte (Dae): 20

Plek : Max