AFSC 4D0X1 - Dieetterapie

4D0X1 - Dieetterapie: Lugmag-aangewese posbeskrywing

Voer pligte uit in die Voedingsgeneeskunde Diens, insluitende die verkryging, berging, voorbereiding, kook, bak en bedien van gereelde en terapeutiese diëte en voeding. Voer kliniese dieetkundige take uit en verkry toerusting. Onderhou gevestigde sanitasie-, veiligheids- en veiligheidstandaarde. Verskaf lewering en bestaansbestuursbeheer en ander pligte soos toegewys. Wanneer 'n dieetkundige nie toegewys word nie, raadpleeg die dieetkundige.

Verwante DoD Beroepsubgroep: 325.

Pligte en verantwoordelikhede

Beoefen tydige, grondbeginsels van voedselvoorbereiding vir gereelde en terapeutiese diëte, buisvoedings, terapeutiese-in-vlug- en kospakkies. Berei en kook kos items ingesluit in gereelde en terapeutiese dieet om te voldoen aan die spyskaarte, resepte en voedselproduksie werkkaarte. Gedeelte en kies voeding vir gereelde en terapeutiese diëte. Rangskik en versier kosse deur gebruik te maak van beskikbare produkte en toerusting. Versamel en demonstreer pasiëntbakke op koskarre in die pasiëntverpakkingsarea. Lewer en gee koskarretjies by verpleegeenhede terug. Reinig en saniteer koskarre, werkarea, eetkamer en toerusting. Demontageer en maak skoonmaakpatrone van pasiëntbakke en eetgronde. Standaard resepte en toets nuwe produkte. Vestig produksiebeheer en standaarde vir hoeveelheid en gehalte van voedsel.

Beplan spyskaarte volgens gevestigde patrone. Ontleed verslae oor bak- en kookaktiwiteite. Voorsien veldvoeding, aanspreeklikheid, sanitasie en uitleg tydens rampe of gebeurlikhede.

Voer kliniese dieet take uit. Ontvang en verwerk dieetopdragte, spyskaarte en ander riglyne wat verband hou met pasiëntsorg.

Help met die skryf van individuele terapeutiese dieetmenus volgens gevestigde patrone en riglyne. Voer dieetronde uit om pasiënte te ondervra op gereelde en terapeutiese dieet om bevrediging en voedselvoorkeure te bepaal. Voltooi basiese vlak voedingsbeoordelings. Weeg pasiënte op aanvanklike en opvolgbesoeke, en teken die inligting op in die pasiënt se mediese rekord. Verkry, evalueer en gebruik dieetgeskiedenis om voedingsorg te beplan. Bereken eenvoudige, roetine terapeutiese diëte. Ondersteun gemeenskapsvoedingsvereistes.

Verskaf voorsienings- en bestaansbestuursbeheer en ander administratiewe pligte. Versamel en verander in bestaans- en toeslaggeld. Voltooi menu-tellings, pasiëntrekordsrekords en werkladingdata. Help met die bepaling van vereistes, voorbereiding van rekwisisies en plaaslike bestellings. Ontvang, verifieer, stoor en verskaf voedsel en voorrade van die kommissaris en mediese logistiek. Teken voorrade en bestaan. Vestig voorraadbeheer, periodieke voorraad en ontdooiingsprosedures. Help met die implementering van kostebeheerprosedures. Inspekteer en evalueer fasiliteit en toerusting vir behoorlike instandhouding, werking en gebruik. Monitors kwaliteit, hoeveelheid, sanitasie, veiligheid en sekuriteit standaarde.

Praktyke Gehaltebestuur verseker deurlopende gehalteverbeterings met behulp van statistieke. Maak aanbevelings vir regstellende aksies in die doeltreffendheid van die Voedingsgeneeskunde Diens operasie. Reguleer, inspekteer en evalueer voltooide werk van personeel. Vestig werkskedules, werkopdragte, posbeskrywings en besluit tegniese probleme. Formuleer en volg standaard bedryfsinstruksies. Adviseer dieetkundige oor toerustingstatus, instandhouding en toereikendheid; personeelopleiding; en operasionele doeltreffendheid en ekonomie. Bied insette aan die MTF-begroting. Koördineer voedingsgeneeskunde diensaktiwiteite met onderling verwante organisasies.

Spesialis Kwalifikasies

Kennis . Kennis is verpligtend van: voedselvoorbereidingsmetodes; gestandaardiseerde resepte; die metrieke stelsel van gewigte en maatreëls; voedselchemie; mediese en dieetkundige afkortings en terminologie wat verband hou met voedselvoorbereiding en kliniese dieetkunde; operasionele spesiale voorbereiding voer- en diens toerusting; sanitasie en aseptiese tegnieke en standaarde; gebruik van materiaalsveiligheidsbladsye; mediese etiek; professionele en geduldige verhoudings; sielkunde van bedienende pasiënte; die spysverteringskanaalanatomie en fisiologie wat in oorlogstyd of ramptoestande gevoed word; pasiëntvoeding in aeromediese ontruiming; maatreëls wat nodig is om voedsel te beskerm teen kontaminasie van radiologiese; chemiese en biologiese middels; kos aankoop, berging, voorbereiding, diens, merchandising, en die bestuur van voedingsgeneeskunde Diens aktiwiteite, spyskaart beplanning, dieet terapie, pasiënt skink service en eetkamer bedrywighede, bak, en kook.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool wenslik met kursusse in wiskunde, chemie, biologie en voedselvoorbereiding.

opleiding:

Vir die toekenning van AFSC 4D031 is die voltooiing van 'n basiese voedseldienskursus wenslik.

Vir die toekenning van AFSC 4D031 is die voltooiing van 'n dieetterapiekursus verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van AFSC aangedui: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

4D051. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4D031. Ook ondervinding in die spyskaart, dieetbeplanning, voorbereiding, kook en bedien gereelde en terapeutiese diëte.

4D071. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4D051. Ondervind ook toesig oor voedingsgeneeskunde diensaktiwiteite, soos skedulering en voedseldiensrekeningkunde.

4D091. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4D071. Ook, ondervinding met die bestuur van funksies soos bak, kook en onderhoud van voedsel.

Krag Req : G

Fisiese profiel : 333232

Burgerskap : N0

Vereiste Apparaat telling : G-43 ( Geskuif na G-44, effektief 1 Oktober 2004).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: L3AQR4D031 002

Lengte (Dae): 31

Plek : L

Kursus #: J3ABR4D031 002

Lengte (Dae): 25

Plek : S