Beste Werk vir Besigheid Majors

Besigheid hoofvakke ontwikkel baie waardevolle vaardighede en kennisareas wat hulle in staat stel om 'n beduidende bydrae te lewer in die korporatiewe en nie-winsgewende wêrelde. Hulle kan in getalle dink.

Besigheid hoofvakke kan 'n stel data kwantifiseer, die finansiële impak van besluite evalueer en syfers gebruik om hul voorstelle te ondersteun.

Kollege-studente wat in besigheid sake doen, leer om op 'n duidelike en bondige wyse te skryf terwyl handwerkontledingsanalises en ander sakevraestelle vir hul klasse plaasvind.

Professore vereis dikwels dat hulle projekte in groepe voltooi, sodat hulle die uitdagings en waarde van spanwerk leer, terwyl hulle hul aanbiedings- en leierskapsvaardighede verfyn.

Top 10 Jobs vir Business Majors

Jou persoonlike waardes, vaardighede en belange sal jou finale keuse van 'n loopbaan beïnvloed, maar hier is 'n paar alternatiewe om na te dink as jy deur die besluitnemingsproses gaan.

1. Rekenmeester

Rekenmeesters help organisasies om hul bedrywighede te finansier, aan die regering se regulasies te voldoen, geld te bespaar en hul wins te maksimeer. Hulle klop die finansiële kennis en vaardighede wat in die kollege geleer is om gesonde besluite te neem oor die hulpbronne van 'n organisasie. Rekenmeesters verteenwoordig en kommunikeer besigheidsinligting wat deur kollegas gebruik word om doeltreffender te funksioneer en deur beleggers goeie besluite oor hul beleggings te maak.

Rekenmeesters doen oudits, voorsien konsultasie en belastingbeplanning. Hulle beweeg dikwels na leierskapsposisies binne die finansiële afdeling van hul organisasie of kliëntorganisasies.

Alle vorme van besigheid, regeringsorganisasies en opvoedkundige organisasies maak gebruik van die dienste van rekenmeesters.

2. Bestuurskonsultant

Bestuurskonsultante doen 'n proses vir kliënte, nie in teenstelling met die gevalanalise metode wat gebruik word in baie van die klasse vir besigheid hoofvakke. Hulle pas analitiese en probleemoplossingsvaardighede toe op hul projekte en gebruik die spanwerk- en aanbiedingsvaardighede wat deur hul studies verbou word.

Konsultante of sakontleders is kundiges om inligting te versamel, te organiseer en verslae te maak met hul bevindinge.

Ontleders is kraggebruikers van tegnologie aangesien hulle data verwerk en verteenwoordig vir hul kliënte. Hulle maak gebruik van die sigblad-, databasis- en aanbiedingshulpmiddels so dikwels toegepas op hul klasprojekte as hoofvakke.

3. Sosiale Media Bestuurders

Sosiale media bestuurders gebruik die tegnologie vaardige en kennis van bemarking kommunikasie verkry deur besigheid hoofvakke hul werkgewer se teenwoordigheid te koördineer op webwerwe soos Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Instagram, en Tumblr. Hulle verbeter besigheidsaktiwiteit, vestig handelsmerkidentiteit, en kry die woord oor hul organisasie. Sosiale media bestuurders stel strategiese planne voor, help om inhoud te ontwikkel en die impak van aanlyn-veldtogte te meet.

Sosiale media bestuurders maak die ondersteuning van personeel in staat om inligting te versamel vir stories wat op sosiale media geplaas kan word. Soos besigheids hoofvakke, moet hulle spanspelers wees en die finesse hê met mense om samewerking te koester wanneer hulle nie formele gesag oor kollegas besit nie.

4. Finansiële Analis

Besigheid hoofvakke leer om die sterkte en swakhede van besighede te assesseer en tendense in verskeie nywerhede te ontleed.

Finansiële ontleders kapitaliseer op daardie vaardighede om maatskappye, nywerhede en verwante beleggings vir kliënte of hul ouersmaatskappy te evalueer. Hulle interpreteer finansiële state, bereken verhoudings en ander statistieke, en skryf verslae met aanbevelings vir beleggings en die toekenning van korporatiewe hulpbronne.

Finansiële Ontleders baat by die kursuswerk in rekeningkunde, finansies, ekonomie en wiskunde wat tradisioneel deel van 'n besigheidsvlak is.

5. Aktuaris

Besigheid hoofvakke met 'n sterk kwantitatiewe oriëntasie op hul agtergrond kan sleutelrolspelers in die versekeringsbedryf word deur as 'n aktuaris te werk . Aktuarisse bereken die waarskynlikheid dat riskante gebeurtenisse voorkom soos die dood, besering, ongelukke, brande en siektes wanneer versekeringsmaatskappye aanspreeklik sou wees om eise uit te betaal. Hulle gebruik kennis van rekeningkunde, finansies en ekonomie en voer komplekse ontledings uit van scenario's gebaseer op demografiese profiele.

Aktuarisse, soos sake-hoofvakke, gebruik sigblaaie, databasisse en statistiese sagteware om hul ontledings uit te voer. Daarbenewens moet hulle sterk, skryf-, voordrag- en oorredende vaardighede hê om hul kollegas se ondersteuning vir hul voorstelle te verseker.

6. Kollege Toelatingsverteenwoordiger

Besigheid hoofvakke wat belangstel om te werk in 'n kollege omgewing moet 'n posisie met die toelating kantoor as 'n opsie oorweeg. Toelatingspersoneel maak gebruik van die sterk kommunikasie-, voordrag- en oortuigingsvaardighede van die besigheidshoof om uitnemende studente te bereik.

Hulle ontwikkel bemarkingsplanne om die kollege strategies te bevorder en aansoeke aan te moedig. Toelatingspersoneel , soos besigheidshoofde, moet saamwerk met ander spanlede oor projekte en programme lewer.

Kollege toelatings is in wese 'n verkoopsposisie vir 'n kollege, dus besigheidshoofde met 'n sterk grondslag in verkope en bemarking en 'n uitgaande persoonlikheid kan sukses in hierdie nis behaal.

7. Besigheidsonderwyser

Opvoeding van hoërskoolstudente oor die sakewêreld is 'n opsie vir hoofvakke wat ook die onderwysopleidingsvereistes voltooi.

Besigheid hoofvakke beskik oor die breë kennis van bemarking, bestuur, finansies en rekeningkunde om hierdie rol effektief uit te voer. Sterk verbale kommunikasie en interpersoonlike vaardighede word vereis om studente te betrek.

Beplanning en aanbieding van stimulerende lesse is sleutels tot sukses as onderwyser. Besigheid hoofvakke kan trek op die wye verskeidenheid van onderrigbenaderings wat hulle gesien het terwyl hulle hul graad voltooi het.

8. Besigheidsverslaggewer

Druk, uitsending en elektroniese media bied almal omvattende dekking van gebeure en ontwikkelings in die sake- en finansiële sektor. Besigheid hoofvakke leer maatskappye en nywerhede te ontleed en skryf geskrewe opsommings van hul bevindings, net soos verslaggewers. Hulle ontwikkel die kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede om inhoud duidelik oor die sakewêreld te verwoord.

So as jy deur besigheid gefassineer word, maar eerder daaroor wil kommunikeer as om sake te doen, dan kan besigheidsverslaggewing vir jou wees.

9. Korporatiewe Prokureur

Prokureurs wat korporatiewe of besigheidsreg uitoefen, trek voordeel uit die breë kennis van sake-entiteite en praktyke wat deur hoofvakke verkry word. Die besigheidshoof ontwikkel 'n stewige grondslag vir korporatiewe reg soos bankrotskap, sekuriteite, kontrakte, samesmeltings, versamelings, besigheidsopvolgings en inkorporasie. Die navorsing-, skryf- en aanbiedingsvaardighede wat deur besigheidshoofde ontwikkel is, help korporatiewe prokureurs om hul werk uit te voer.

Besigheid hoofvakke met soliede akademiese rekords en LSAT tellings kan aanvaar word by elite regskole.

10. Gesondheidsorgadministrateur

Administrateurs in die gesondheidsorgsektor moet kennis dra van rekeningkunde, begrotings, menslike hulpbronne, bemarking, bestuur, besigheidsreg, etiek en inligtingstegnologie, alle vakke wat in die sakekurrikulum gedek word. Daarbenewens is die spanwerk, kommunikasie, analitiese en aanbiedingsvaardighede van die besigheidshoofvak ook van kritieke belang vir die sukses van 'n gesondheidsorgadministrateur.

Baie sake-hoofvakke met 'n belangstelling in die veld sal voortgaan om werk in Gesondheidsorgbestuur te studeer

Sake Groot Vaardighede

Om sakeprobleme op te los en oplossings aan te beveel, help sakekarriere om hul kritiese denke en analitiese vaardighede te verbeter. Hulle leer om inligtingstegnologie-instrumente te gebruik om data vir aanbiedings en referate te versamel, organiseer en voor te stel.

Kennis wat in kernvakke soos bemarking, bestuur, menslike hulpbronne en rekeningkunde verkry word, berei besigheidshoofde voor om ander in die werkplek te lei. Met klasse soos besigheidsreg en sake-etiek, kry studente 'n regs- en etiese perspektief op die wêreld rondom hulle. Daarbenewens kry sakestudente 'n globale perspektief en 'n waardering vir die waarde van diversiteit deur besigheidspraktyke in ander kulture te bestudeer.